Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Landhuis Roucouleur in Vught

Woonhuis

Glorieuxlaan 4
5261SJ Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1884
Architect: Lambert Hezenmans


Beschrijving van Landhuis Roucouleur

Inleiding Het LANDHUIS "Roucouleur" is gelegen in een park in landschappelijke stijl langs de Glorieuxlaan. Dit landgoed stond vroeger bekend onder de naam "Klein Reeburg". Het pand werd in 1884 gebouwd in een neo-Gotische stijl met neo-Romaanse elementen in kasteelmotieven, naar ontwerp van de Bossche architect L.C. Hezenmans. Opdrachtgever was de wijnhandelaar en oud-burgemeester A.M.J.T. van Rijckevorsel. De naam "Roucouleur" is waarschijnlijk afgeleid van het franse woord "roucouler", wat betekent 'het kirren van duiven', wat weer verwijst naar de boven de achtergevel van het herenhuis gebouwde duiventil. In 1899 kwam het herenhuis in bezit van de zusters Ursulinen, die het pand omdoopten tot "Maria-oord" en er een normaalschool en later een kweekschool in vestigden. Heden is het herenhuis in gebruik als bedrijfspand. Omschrijving Het herenhuis heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen plus een hoog souterrain. Het heeft een licht overstekend zadeldak gedekt met leien. Het dak heeft aan de voorzijde twee, aan de achterzijde één kleine houten dakkapellen. Hieronder een bakgoot op klossen. Het pand heeft een asymmetrische opbouw en heeft op de zuidoostelijke hoek een vierkante hoektoren met schilddak. De muren zijn opgetrokken in baksteen met speklagen in gele steen, natuurstenen elementen en een fries met een decoratief baksteenpatroon onder de vensters van de bovenverdieping. Langs de bovenzijde van de gevels loopt een boogfries. De zuidgevel heeft een middenrisaliet met trapgevel. Links hiervan, ter hoogte van de belangrijkste woonvertrekken vensters met T-ramen onder ontlastingsbogen. De middenrisaliet heeft een licht vooruitspringende middenpartij, ter hoogte van de dakrand eindigend in een balkon. Hierin ligt de hoofdingang. Deze bestaat uit een houten paneeldeur met vensters, waarvoor siersmeedwerk. Bijzondere deurknoppen in de vorm van duiven. Halfrond bovenlicht onder boog, eveneens voorzien van siersmeedwerk. Hierboven twee rondboogvensters en aan weerszijden van de vooruitspringende ingangspartij rechtgesloten vensters met glas-in-lood bovenlicht. In de trapgevel is een spitsboognis aangebracht, met hierin een dubbele balkondeur. Hierboven een rond venster. Boven de nis een medaillon naar ontwerp van Hezenmans, geplaatst in opdracht van de zusters Ursulinen in 1899, met de spreuk "Sub Tutela Matris". Rechts van de middenrisaliet een groot getoogd venster met glas-in-loodraam voor het trappenhuis. Rechts hiervan en in de hoektoren recht gesloten vensters met T-ramen. Ter hoogte van de dakrand heeft de toren een boven een rondboogfries licht uitkragende partij. De rechterzijgevel heeft aan de rechterzijde van de hoektoren een trapgevel. In het midden hiervan een licht uitkragende muurpartij met venster. Aan weerszijden hiervan recht gesloten vensters: op de bel-etage grote vensters met korfbogen, op de verdiepingen hierboven kleinere vensters met T-ramen, op de tweede verdieping voorzien van rondbogen. De achtergevel van het herenhuis is op een aantal elementen na symmetrisch en heeft in het midden een boven het dak uitstekende duiventil, rustend op een naar beneden verjongende uitkraging in de gevel. Links hiervan, ter hoogte van de kapel, een klein arkeltorentje met een spits tentdakje. Hierin een rondboograam met glas-in-lood. Ook in deze gevel recht gesloten vensters met T-raam en ontlastingsboog. De linkerzijgevel heeft een topgevel, waarvan de middenpartij gevormd wordt door een een driezijdige erker. Deze wordt aan de bovenzijde afgesloten door een trapgevel, geflankeerd door twee smalle octogonale torentjes met spleetvensters, als vormcitaat ontleend aan kasteel Maurick in Vught. Op de bel-etage en eerste verdieping recht gesloten vensters met T-raam en ontlastingsboog. Op de bovenverdieping in de erker T-ramen met hardstenen omlijsting aan de bovenzijde. Aan weerszijden van de erker kleine ronde vensters. In het inwendige is nog een groot aantal oorspronkelijke elementen aanwezig. De vestibule heeft een bijzonder rijke aankleding: een wit marmeren lambrizering en hoge eikenhouten paneeldeuren. Deze hebben een eikenhouten omlijsting met een kroonlijst met consoles in de vorm van leeuwenkoppen. Balkenplafond met moer- en kinderbalken en sleutelstukken met acanthusmotief. Trappenhuis met grote eikenhouten trap en trappalen met leeuwenkopjes. Ook hier een rijk gedecoreerd balkenplafond. Bijzonder is ook de kapel, een ruimte met drie kruisribgewelven. Kraagstenen versierd met de wapens van Van Rijckevorsel en diens echtgenote Theresia Maria Bonnike. Boven de kapelingang een reliëf met "Brood en Vis"-motief. Waardering Het object is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. Het illustreert het belang van Vught als belangrijke landelijke nederzettingen met vele landgoederen, villa's en herenhuizen van welgestelden. Het object bezit architectuurhistorische waarde door de plaats in het oeuvre van de architect en door de bijzonder rijke detaillering. Het object bezit ensemblewaarde wegens de situering, verbonden met de ontwikkeling van Vught als landelijke nederzetting. Het object is van belang vanwege gaafheid van exterieur en interieur en is hierdoor eveneens van belang vanwege zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521340
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Landhuis Roucouleur in Vught

Kostschool Mariaoord

Glorieuxlaan 6
Vught
Inleiding De KOSTSCHOOL "Mariaoord" is gelegen in een groot park in landschappelijke stijl, op de hoek Glorieuxlaan - Vlasmeersestraat. Het..

Woonhuis is gelegen in een park in landschappelijke stijl langs de Glorieuxlaan

Glorieuxlaan 2
Vught
Inleiding Het WOONHUIS is gelegen in een park in landschappelijke stijl langs de Glorieuxlaan. Het pand, dat dienst deed als de woning van ..

Complex Akkerstraat: drietal blokken met woonhuizen opgetrokken in Traditionalistische stijl

Vlasmeersestraat 94
Vught
Inleiding Langs de Vlasmeersestraat en de Glorieuxlaan vinden we een drietal blokken met WOONHUIZEN van hetzelfde type. Deze woningblokken..

Complex Akkerstraat e.o.: viertal blokken met woonhuizen

Hoogstraat 2
Vught
Inleiding De WINKELWONING is gelegen op de hoek Vlasmeersestraat-Hoogstraat. Het pand, waarin oorspronkelijk een kruidenierswinkel en de wo..

Complex Akkerstraat e.o.: drietal blokken met woonhuizen

Hoogstraat 1
Vught
Inleiding Langs de westelijke zijde van de Hoogstraat ligt rondom een trapeziumvormig pleintje met plantsoen en de als complexonderdeel 7 b..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)