Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Complex Isabellakazerne: hoofdgebouw in Vught

Militair Object

Reutsedijk 7
5264PC Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1915-1917


Beschrijving van Complex Isabellakazerne: hoofdgebouw

Inleiding Het hoofdgebouw van de IsabellaKAZERNE te Vught is gelegen aan de zuidzijde van het kazerneterrein. Het kazernecomplex ligt op de plaats van een oude schans, waarvan de omtrekken nog herkenbaar zijn. In 1914 werd dit fort als verdedigingswerk opgeheven. Tussen 1915 en 1917 werd het huidige kazernecomplex, waartoe het hoofdgebouw behoort, gebouwd. Aanvankelijk werd dit in gebruik genomen door het 17de Regiment Infanterie. Het hoofdgebouw vertoont stijlelementen van het Traditionalisme, met elementen van de Um 1800-stijl en Overgangsarchitectuur. Omschrijving Het hoofdgebouw is gebouwd op een verhoging. Het gedeeltelijk onderkelderde gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een overstekend schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Boven dit dak is een kleine klokketoren met overstekend klokvormig dak op klossen geplaatst. Langs de dakrand een bakgoot op klossen. De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken in baksteen, met een natuurstenen waterlijst en vensterbanken. Aan de bovenzijde van de gevels loopt onder de dakrand een tandlijst. Het hoofdgebouw heeft rechtgesloten vensters met schuiframen. Bovenlichten met kleine roedenverdeling. De voorgevel (noordelijke gevel) is opgebouwd uit vijf partijen telt een hoge middenrisaliet met topgevel en twee wat lagere hoekrisalieten. Deze worden eveneens afgesloten door een topgevel. De hoofdingang, die wordt gevormd door een (moderne) dubbele openslaande deur met meerruits bovenlicht, is gelegen in de middenrisaliet, in een portaal met een rondboog, omlijst met natuurstenen blokken. Hierboven een grotere sluitsteen. Boven de rondboog is een geprofileerde lijst aangebracht. Het portaal is bereikbaar via een bakstenen trap. Boven de hoofdingang is een zandstenen fries met de tekst "Vyants hooge Werck" aangebracht. In de top van deze middenrisaliet een rondenis. De korte westelijke gevel heeft in het midden een deur met meerruits bovenlicht, bereikbaar via een bakstenen trapje. Hierboven op de eerste verdieping een nooduitgang, waaronder een stalen trap is aangebracht. Aan weerszijden van de zijingang twee vensterassen. De achtergevel (zuidelijke gevel) heeft evenals de voorgevel een vijfdelige opbouw. Op de hoeken twee risalerende partijen, afgesloten door topgevels. De recht gesloten middenpartij van de achtergevel, waarin het trappenhuis is ondergebracht, is hoger opgetrokken. Aansluitend op deze middenpartij een eenlaags aanbouw met vier kleine vierruits vensters. Hierboven, ter hoogte van het trappenhuis een zestal rechthoekige vensters met fijne roedenverdeling. Links en rechts van de eenlaags aanbouw in de middenpartij, duidt een serie kleine zesruits vensters de voormalige cellen in het hoofdgebouw aan. De korte oostelijke gevel is grotendeels identiek aan de westelijke gevel. Aan de linkerzijde van de zijingang zijn hier echter kleinere vensters aangebracht (hierachter was een afzonderkamer ondergebracht). Het interieur van het hoofdgebouw is in de loop der tijd sterk gemoderniseerd. Alleen in de voormalige commandantskamer en adjudantskamer aan de voorzijde op de eerste verdieping zijn nog oorspronkelijke zware houten kroonlijsten te vinden, waaronder vroeger waarschijnlijk een houten schuifdeur aangebracht was. Waardering Het hoofdgebouw van de Isabellakazerne is van algemeen belang. Het hoofdgebouw bezit cultuurhistorische waarde als bijzonder overblijfsel van de vroeg 20ste-eeuwse militaire infrastructuur in Noord-Brabant en als bijzondere uitdrukking van de typologische ontwikkeling van de kazerne. Het hoofdgebouw bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. Tot slot is het hoofdgebouw van belang wegens architectonische gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521323
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Isabellakazerne
Poortgebouw Isabellakazerne in 2001
Poortgebouw Isabellakazerne in 2001
Locatie Vught
Coördinaten 51° 40′ NB, 5° 17′ OL
Oorspr. functie Fort, kazerne
Huidig gebruik bedrijven
Monumentstatus Rijksmonument (5X)
Portaal:  Civiele techniek en bouwkunde

De Isabellakazerne is een voormalige kazerne (1917-1993) gelegen aan de Reutsedijk in Vught, en genoemd naar Isabella van Spanje (1566-1633). Sinds 2013 biedt het complex tijdelijk onderdak aan bedrijven en studenten.

De kazerne is gelegen op het terrein waar van oudsher het Fort Isabella gevestigd was. Het fort is verdwenen, wat rest is een uit de 18e eeuw stammend poortgebouwtje (de Puist). Het fort werd, vermoedelijk vanaf 1617, gedurende het Twaalfjarig Bestand gebouwd op de plaats van buurtschap De Reut. Doel was de stad 's-Hertogenbosch aan de zuidzijde te beschermen, en het riviertje de Dommel te vrijwaren van vijandelijk ingrijpen. Het fort speelde een cruciale rol bij de belegering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629. De waterwerken en het wegenpatroon herinneren nog aan het oorspronkelijk stervormige patroon van dit fort.

Vanaf 1701 maakte het fort deel uit van het Zuiderfrontier, de mede door Menno van Coehoorn ontworpen verdedigingslinie tegen Spaanse en later Franse expansie. Na de aanleg van de Vughtse Lunetten tussen 1844 en 1848, na de Belgische Opstand, werd Fort Isabella gebruikt om zich te verdedigen tegen een eventuele aanval van de Belgen, die er uiteraard nooit is gekomen.

De huidige kazerne werd in de jaren 10 van de 20e eeuw gebouwd. Aanvankelijk bestemd voor het onderbrengen van een regiment Infanterie (in dit geval 17 RI), werd het in 1922 ingericht tot het onderbrengen van het Bataljon Wielrijders (later Regiment Wielrijders).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Isabellakazerne gebruikt door de SS en de Landweer (NSB). In de naoorlogse jaren werd het complex ingericht als opleidingcentrum voor de infanterie. Eerst voor onderofficieren tot 1967. Daarna tot 1992 werd het een opleidingscentrum voor soldaten van het IBC.[1]

In de eerste helft van de jaren 90 van de 20e eeuw werden op het terrein vluchtelingen opgevangen, onder meer uit Joegoslavië. Daarna heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een akkoord bereikt met de gemeente Vught om er een asielzoekerscentrum te vestigen. Tot 2007 was het een deportatiecentrum voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Sinds 2013 is het kazernecomplex tijdelijk in gebruik door studenten, bedrijven en horeca. In afwachting van de definitieve herbestemming en aansluitende herontwikkeling van de bestaande gebouwen is de Isabellakazerne toegankelijk voor geïnteresseerden.

Op de kazerne wordt de Collectie Wielrijders tentoongesteld. Deze biedt een overzicht van militaria die door het Regiment Wielrijders van 1922 tot 1940 zijn gebruikt. De Stichting Fort Isabellakazerne bekommert zich om de instandhouding van het militair erfgoed op de Isabellakazerne. Hiertoe worden rondleidingen en lezingen verzorgd alsmede publicaties uitgebracht. De Stichting is actief lid van de Stichting Menno van Coehoorn.

Links

Rijksmonument

De Isabellakazerne kent vijf rijksmonumenten.
Monumenten in de buurt van Complex Isabellakazerne: hoofdgebouw in Vught

Complex Isabellakazerne: kiosk

Reutsedijk 7
Vught
Inleiding De KIOSK is geplaatst aan de zuidzijde van het plantsoen en neemt een centrale plaats in op het kazerneterrein: op het middendeel..

Complex Isabellakazerne

Reutsedijk 7
Vught
Inleiding De POORT voor de aan de noordelijke zijde van het kazerneterrein gelegen hoofdingang werd opgetrokken tussen 1915 en 1917, tesame..

Benzinestation

Vughterweg 80
's Hertogenbosch
Inleiding Benzinestation, gesitueerd aan de westzijde van de uitvalsweg van 's-Hertogenbosch naar het zuiden, richting Vught. Het benzines..

Fort Sint Anthonie

Vughterweg 74
's Hertogenbosch
Inleiding. De VILLA "Fort Sint Antonie" is gebouwd op de resten van een oud bastion, gelegen aan de rand van de polder het Bossche Broek, a..

Poortgebouw fort Isabella

Isabellastraat 7
Vught
Van het voormalige fort Isabella is alleen een gedeelte van de bedekte weg of enveloppe aanwezig. Binnen het voormalige fort Isabella, voor ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)