Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Complex Akkerstraat e.o.: drietal blokken met woonhuizen in Vught

Woonhuis

Hoogstraat 1
5261TE Vught
Noord Brabant

Bouwjaar: 1938
Architect: C. Knuttel


Beschrijving van Complex Akkerstraat e.o.: drietal blokken met woonhuizen

Inleiding Langs de westelijke zijde van de Hoogstraat ligt rondom een trapeziumvormig pleintje met plantsoen en de als complexonderdeel 7 beschreven pomp, een drietal blokken met WOONHUIZEN van een overeenkomstig type. Deze woonhuizen werden in 1938 gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede volkswoningen de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking wilde verbeteren. De woonhuizen werden ontworpen door C. Knuttel en vertonen stijlelementen van het Traditionalisme. Omschrijving De woonhuizen hebben een globaal L-vormige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een overstekend zadeldak met bakgoot op klossen. De daken zijn gedekt met groene geglazuurde pannen en hebben schoorstenen in onbeschilderde baksteen. Op de schoorsteen van Hoogstraat 11 een smeedijzeren windijzer. Een aantal woonhuizen heeft boven voor- en/of achtergevel een dakvenster. Aan de achterzijde van het woonhuis een eenlaags aanbouw voor het toilet, met hierachter, aansluitend een eenlaags aanbouw onder zadeldak voor de schuur. De gevels zijn opgetrokken in witgeschilderde baksteen, met een zwartgeschilderde plint. In de voorgevel hebben deze woonhuizen een eenvoudige ingangspartij, die wordt gevormd door een houten deur met een tweeruits raampje en drieruits bovenlicht. Hiernaast, ter hoogte van de woonkamer een kruisvenster met onder vierruits en boven tweeruits ramen. Dit venster is voorzien van houten onderluiken. In de achtergevel van de woonhuizen, overeenkomstig met de voorgevel, een kruisvenster met onder vierruits en boven tweeruits ramen en houten onderluiken. Hiernaast de aanbouw voor toilet en schuur, in de achtergevel voorzien van een klein venster. De kopgevels van de blokken met woonhuizen zijn sober en zonder vensters uitgevoerd. In de kopgevels van de woonhuizen Hoogstraat 1 en 23 zijn geglazuurde terracotta reliëfs aangebracht, ontworpen door de beeldhouwer J. Maris uit Heumen. Op het reliëf in de kopgevel van Hoogstraat 1 is een bejaard echtpaar afgebeeld. Het reliëf in de kopgevel van Hoogstraat 23 toont een moeder met kind en een ouder echtpaar. Aan de bovenzijde van dit reliëf, rechts, het bouwjaar 1938. Beide kopgevels zijn voorzien van een vierruits venster. Tussen de drie blokken met woonhuizen wordt de doorgang naar de achtertuinen afgescheiden door een tweetal smeedijzeren sierhekken. Bij Hoogstraat 1 behoort een via een laag muurtje op het woonhuis aansluitende garage. Eenlaags onder zadeldak, gedekt met groene geglazuurde pannen. Ingang in de vorm van een dubbele opgeklampte rondboogdeur met hierboven een klein rond venster. In de zijgevels van de garage kleine tweeruits vensters. Bij een aantal van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd gewijzigd. Oorspronkelijk hadden de woonhuizen een woonkamer, met hierachter een slaapkamer. Hiernaast een smalle gang met betonemaille lambrisering en granito vloer. Aan de achterzijde van de gang een kleine keuken, met hierachter -in de aanbouw- een toilet en de schuur. Deze woonhuizen hadden oorspronkelijk -in tegenstelling tot de overige woonhuizen binnen het complex- geen slaapkamers op de zolderverdieping. Waardering De woonhuizen behorend bij het volkwoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang. De woonhuizen bezitten cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het is een goed voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van volkswoningbouw in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormentaal en door het bijzondere materiaalgebruik. De woonhuizen hebben ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521283
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Complex Akkerstraat e.o.: drietal blokken met woonhuizen in Vught

Complex Akkerstraat e.o.: pomp

In plantsoen Hoogstraat
Vught
Inleiding De POMP bevindt zich in het midden van het plantsoen aan de Hoogstraat en heeft een centrale plaats in het woningcomplex dat het ..

Complex Akkerstraat e.o.: viertal blokken met woonhuizen

Hoogstraat 2
Vught
Inleiding De WINKELWONING is gelegen op de hoek Vlasmeersestraat-Hoogstraat. Het pand, waarin oorspronkelijk een kruidenierswinkel en de wo..

Complex Akkerstraat e.o.: viertal woonhuizen

Fortstraat 15
Vught
Inleiding Langs de oostelijke zijde van de Fortstraat ligt een blok, bestaand uit een viertal woonhuizen van een overeenkomstig type. Deze ..

Complex Akkerstraat: drietal blokken met woonhuizen opgetrokken in Traditionalistische stijl

Vlasmeersestraat 94
Vught
Inleiding Langs de Vlasmeersestraat en de Glorieuxlaan vinden we een drietal blokken met WOONHUIZEN van hetzelfde type. Deze woningblokken..

Complex Akkerstraat e.o.: blok met woonhuizen

Hoogstraat 6
Vught
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Hoogstraat ligt een blok met WOONHUIZEN van een iets eenvoudiger type dan de woonhuizen Vlasmeerse..

Kaart & Routeplanner

Route naar Complex Akkerstraat e.o.: drietal blokken met woonhuizen in Vught

Foto's (1)