Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Klooster/kapel in Veghel

Kerkelijk Gebouw

Deken van Miertstraat 8
5461JN Veghel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1939
Architect: J.J.M. van Halteren


Beschrijving van Klooster/kapel

Inleiding. Achter het klooster ligt een grote KAPEL, gebouwd in 1939 naar een ontwerp van architect J.J.M. van Halteren. De kapel is gebouwd in een Traditionalistische stijl. Tegen de achterzijde van de linkervleugel van het klooster is een verbindingsgang, eveneens in Traditionalistische stijl, gebouwd. Omschrijving. Deze verbindingsgang heeft kleine vierkante raampjes. De kapel is uitgevoerd in bakstenen in kloostermop formaat. De daken zijn gedekt met leien en voorzien van dakkapellen. De kapel heeft een breed middenschip van vijf traveeën onder zadeldak en lage, smalle zijbeuken met lessenaarsdaken. Het koor bestaat uit één travee met driezijdige sluiting en heeft een lagere omgang met steunberen. De koortravee wordt bekroond door een grote vierkante toren met spits, deze domineert het object. De toren is voorzien van kleine hoektorentjes en wordt bekroond door een smeedijzeren kruis met een haan. De transeptarmen zijn recht gesloten. Voor de transepten bevinden zich aan weerszijden van het schip lagere bouwmassa's onder zadeldak. Het voorportaal is iets lager dan het schip. Boven de getoogde dubbele deur is in het boogveld van de spitsboog een zandstenen reliëf aangebracht. Dit reliëf is van de hand van A. Meertens en stelt Christus Koning voor die de aanbidding ontvangt van de Heilige Franciscus en de Heilige Clara. In een rand eromheen is de inskriptie: "Door mijn liefde zal ik heersen" aangebracht. De zijgevels worden geleed door steunberen. Daartussen zijn in de zijbeuken en in de lichtbeuk spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood geplaatst. In het koor zijn spitsboogramen met een bakstenen vorktracering, gevuld met glas-in-lood aangebracht. In de transepten langgerekte spitsboogramen met glas-in-lood, de topgevels zijn voorzien van vlechtingen. Het interieur van de kapel verkeert nog in oorspronkelijke staat. Tussen middenschip en zijschepen staan vierkante pijlers met zandstenen kapitelen, bewerkt met reliëfs. In het middenschip een spitsbooggewelf, de zijschepen worden overwelfd door bakstenen stergewelven. Het koor heeft een omgang met spitsbooggalerij op smalle zuilen. De gebrandschilderde glas-in-loodramen in het koor zijn van de hand van H. Collen en P. Wiegersma. In het schip werden de ramen ontworpen door T. Dekkers. Zijaltaren zijn uitgerust met opaline-voorstellingen van Jan Mammen. Het kloosterterrein wordt van het aangrenzende kerkhof gescheiden door een lage muur met ezelsrug. Waardering. De kapel is van algemeen belang, vanwege de cultuurhistorische waarde, het is een uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk opkomst en bloei van de katholieke congregaties en is tevens een voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kloosterkapel. Het is van architectuurhistorisch belang vanwege de detaillering, de bouwstijl en plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van de architect Van Halteren. De kapel is van belang wegens de gaafheid van het interieur en exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521264
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Klooster/kapel in Veghel

Klooster/kapel

Deken van Miertstraat 8
Veghel
Inleiding. Het U-vormige KLOOSTER met RECTORAAT werd gebouwd in 1869-1872 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers in een voor kloosters gebruikelij..

Sint-Lambertuskerk

Deken van Miertstraat 2
Veghel
St. Lambertus, 1856-1862, P.J.H. Cuypers. Neogotische kruisbasiliek met westtoren en kooromgang met kapellenkrans. Eerste grote kerk van Cuy..

Kerkhof

St. Lambertuskerk
Veghel
Inleiding. CALVARIEBERG, aan de achterzijde van de begraafplaats gelegen. De calvarieberg is in 1852 gemaakt door de Gebr. Goossens uit Den..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Vierde GRAFMONUMENT links aan de hoofdas van het kerkhof. Opgericht in 1906 voor jonkvrouwe L.C.H.M. Sasse van Ysselt. In de Ecl..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Zevende en laatste GRAFMONUMENT links van de hoofdas, laatste graf voor de dwarsas. Opgericht in Eclectische stijl in 1901 voor ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)