Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kerkhof in Veghel

Graf Begraafplaats

St. Lambertuskerk (bij)
5460AA Veghel
Noord Brabant

Bouwjaar: 1884


Beschrijving van Kerkhof

Inleiding. GRAFMONUMENT op de hoek van het pad, rechtsom naar de cirkel. Het graf is uitgevoerd in Neo-Gotische stijl. Het hardstenen monument werd opgericht omstreeks 1884 voor de familie Smits-Godschalk. Omschrijving. Vierkante toren, uitgevoerd in natuursteen. De toren telt drie geledingen. Hij wordt bekroond door een achtkantige spits. Het grafmonument staat op een vierkante voet die omgeven is door ijzeren spijlen met pijlstaartpunten (de ketting die hier oorspronkelijk tussen hing is verdwenen). Het onderste gedeelte bestaat uit een vierkant blok. Op elke zijde is een witte plaquette bevestigd met de volgende opschriften: DAT ZIJ RUSTEN/ IN VREDE, GOD/ WEES HUN GENADIG, O JEZUS/BARMHARTIGHEID en LAAT HUNNE/ PLAATS/ IN VREDE ZIJN. Op de voet is een inscriptie van de maker, slecht leesbaar: DOBBE- PELT - 'S BOSCH. De voet heeft overhoekse steunberen. Daarboven, op de tweede geleding zijn spitsbogen met wimbergen aangebracht. In de spitsbogen zijn in nissen witte plaquettes aangebracht. De opschriften hier zijn de volgende: HIER LIGT/ BEGRAVEN/ H.J.M. SMITS/ GEB. 21 JAN. 1863/ OVERL. 22 APRIL 1902/ EN/ MEJUFFROUW/ H.H.M.B. SMITS/ GEB. 20 MEI 1852/ OVERL. 21 AUG. 1921/ R.I.P. en BEGRAAFPLAATS/ DER FAMILIE/ SMITS -/ GODSCHALK -/ GEDENK MENSCH/ DAT GIJ STOF ZIJT/ EN TOT STOF ZULT/ WEDERKERN/ RIP en HIER LIGT/ BEGRAVEN/ DE WELED. HEER/ JOHANNES SMITS/ LID VAN HET/ RK KERKBESTUUR/ ARMBESTUUR/ EN DER/ PROVINCIALE/ STATEN VAN N.B./ GEB. TE VEGHEL/ DEN 24 MAART 1812/ EN ALDAAR OVERLEDEN/ DEN 12 JULI 1884/ RIP. Tot slot: EN/ DESZELFS/ ECHTGENOTE/ MEVROUW/ JOHANNA/ GODSCHALK/ GEB. TE DEN DUNGEN/ DEN 23 NOV 1819/ OVERL. TE VEGHEL/ DEN 25 AUG 1885/ RIP. Boven de spitsbogen bevinden zich in de steen uitgehouwen gotische driepassen. De overhoekse steunberen gaan over in luchtbogen met pinakels. Erboven een achtkantige toren met smalle witte spitsboognissen. De spits is omringd door een "kroon" van topgeveltjes, bekroond door een kruis. Waardering. Het graf is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de manifestatie van de katholieke graf- en devotiecultuur. Het heeft architectuurhistorische en kunsthistorische waarde wegens materiaalgebruik, ornamentiek en vormgeving. Het graf is van belang wegens de ensemblewaarde, het is een essentieel onderdeel van het geheel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521260
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kerkhof in Veghel

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Vierde GRAFMONUMENT links aan de hoofdas van het kerkhof. Opgericht in 1906 voor jonkvrouwe L.C.H.M. Sasse van Ysselt. In de Ecl..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Zevende en laatste GRAFMONUMENT links van de hoofdas, laatste graf voor de dwarsas. Opgericht in Eclectische stijl in 1901 voor ..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Eerste GRAFMONUMENT in de hoek van centrale as en cirkel, linksom gaand. Het graf is uitgevoerd in hardsteen, in Neo-Gotische st..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Derde GRAFMONUMENT rechtsom in de cirkel, op de hoek met de dwarsas. Het graf werd gesticht in 1887 voor mevrouw van den Bergh-v..

Kerkhof

St. Lambertuskerk (bij)
Veghel
Inleiding. Rechts van het pad aan de hoofdas, meteen na het dwarspad gelegen GRAFMONUMENT. Het graf werd omstreeks 1900 opgericht voor de h..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)