Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig herenhuis in eclectische stijl met neo-classicistische en barokke motieven in Tilburg

Woonhuis

Willem II-straat 45
5038BC Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1897


Beschrijving van Voormalig herenhuis in eclectische stijl met neo-classicistische en barokke motieven

Inleiding Voormalig HERENHUIS in Eclectische stijl met Neo-Classicistische en Barokke motieven. Het is gebouwd in 1897 door de welgestelde Tilburgse wollenstoffenfabrikant P.J.A.W. Bogaers. Het halfvrijstaande huis is een hoekhuis, de rechterzijgevel staat in de Tuinstraat. Het huis maakt onderdeel uit van de Willem II straat, die vanaf 1870 is ontwikkeld na de aanleg van de spoorlijn door de stad. De fabriek van deze fabrikant stond tot de sloop rond 1975 aan de overkant in de Tuinstraat. Omschrijving Het huis heeft een L-vormige plattegrond. De rechterzijgevel, die in de Tuinstraat grenst, is gerend. De hoofdbouw bestaat uit twee bouwlagen met een zolderverdieping waarvan het achterste gedeelte onderkelderd is. Dit wordt gedekt door een steil schilddak met plat voorzien van leien. Op de hoek van de Willem II straat en de Tuinstraat zijn de gevels afgesnoten. Hierboven bevindt zich in het dak een vierkant afgeplat torendak. Middenachter heeft het huis een rechthoekige serre gedekt door een schilddak met plat. Aan de kant van de Tuinstraat bevindt zich een eenlaagse rechthoekige bijbouw, die de keuken bevat. Hierop bevindt zich een balkon met eromheen een gemetselde gesloten balustrade. De begane grond van het huis ligt op ca. 80 cm boven de kruin van de weg. De voorgevel bestaat uit vijf traveeën. De twee linkse, liggend in een risaliet, zijn gekoppeld en gescheiden door een smalle muurdam. De risaliet heeft op de begane grond twee schuifvensters, op de tweede bouwlaag een hardstenen balkon dat bereikbaar is via twee balkondeuren met bovenlichten met een balustrade waarin smeedijzeren sierroosters en op de zolderverdieping een tuitgevel waarin een rondboogvenster met een T-vormige indeling. De ingangstravee, in het midden, bevat in een portiek een hardstenen bordes met een frontale trap van vier treden geflankeerd door eenvoudige ijzeren voetschrapers. De dubbele voordeur heeft snijwerk, een bovenlicht en smeedijzeren roosters. Hierboven op de tweede bouwlaag een breed venster met twee tussenstijlen en bovenlichten. De twee rechtse traveeën hebben op elke bouwlaag een schuifvenster. Boven de linkse hiervan in het dak een staand ovalen zinken oeil de boeuf met versiering van palmet en lauwertakken. De afgesnoten hoek heeft een schuifvenster op de begane grond, een driezijdige stenen erker op de tweede bouwlaag rustend op consoles met aan de voorkant een breed venster met twee tussenstijlen en bovenlichten met in de zijkanten tweedelige vensters en op de zolderverdieping in het torendak een rechtgesloten venster met zinken zijvoluten en tympaanbekroning. De drie traveeën brede gevel in de Tuinstraat heeft een middenrisaliet met op de begane grond een eenvoudige zij- of dienstingang, die geflankeerd wordt door twee kleine vensters. Op de bordessen van het hierachter liggende trappenhuis bevinden zich twee T-vormige schuifvensters. De rechter travee heeft op elke bouwlaag eveneens T-vormige schuifvensters. De muuropeningen zijn getoogd. De linker travee komt qua afwerking en vensters overeen met die van de voorgevel en hoekafsnuiting. De achtergevel van vijf traveeën heeft T-vormige schuifvensters. De rechtse travee bevat op de begane grond dubbele tuindeuren met boven- en zijlichten. Naast de achterdeur een hardstenen gevelsteen met de namen van de zonen Vincent en Piet Bogaers. De gevels van het huis zijn gepleisterd. Ze hebben een hardstenen plint, fries en een kroonlijst. Rond de muuropeningen bevinden zich geprofileerde lijsten. De voorgevel, afsnuiting en eerste travee van de zijgevel heeft bovendien een rijke stucdecoratie met Neo-Classicistische en neo-barokke motieven met een hardstenen basement, cordonlijst en een bewerkt fries. De muuropeningen op de tweede bouwlaag zijn hier rechtgesloten; ze zijn gevat in een hoofdgestel dat bekroond wordt door een gebroken fronton. Alle andere muuropeningen in de gevels zijn getoogd. Het interieur van het huis bevat op de begane grond een centrale hal. Aansluitend bevinden zich rondom de hoofdvertrekken rechts het trappenhuis naar de zolderverdieping en een naastgelegen eenvoudige diensttrap naar de tweede bouwlaag. De eikenhouten trappen met twee bordessen hebben kuipstukken rond het schalmgat en leuningen met gedraaide houten balusters en gesneden trappaal voorzien van acanthusbladeren. Voor de hal een vestibule. De hoofdvertrekken hebben bewerkte stucplafonds met lijst- en sierranden en drie bewerkte schoorsteenmantels zowel in hout als in marmer. Raam- en deurkozijnen zijn voorzien van architraven. In de deuren meerdere bossingpanelen. De hoofdvertrekken hebben portes-brisées. Naar de vestibule een glasdeur met zij- en bovenlichten. De vloerconstructie van de begane grond bestaat uit ijzeren I-profielen waartussen tongewelven zijn gemetseld. De afwerking in hal en vestibule is van geaderd wit marmer. In de kamers houten vloeren waarvan er verschillende zijn uitgevoerd als eiken parket. De twee linkerkamers hebben een eikenhouten lambrizering met snijwerk in de panelen. De gang naar de keuken heeft een witgetegelde lambrizering met blauw meanderende tegelranden. Het huis heeft meerdere kelders, waaronder een wijnkelder. De bovenlichten van de vensters in de hoofdbouw hebben glas-in-lood ramen met guirlandemotieven. In het bovenlicht van de oorspronkelijke achterdeur een glas-in-lood raam waarin het jaartal 1897 is verwerkt. Waardering Het herenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de aanleg van nieuwe stedenbouwkundige structuren in het kader van de bloei van de industriestad; het is van belang voor de typologische ontwikkeling van de fabrikantenwoning. Architectuurhistorisch is het waardevol vanwege de stijl, de ornamentiek en het materiaalgebruik. Het gebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Het gebouw is belangrijk vanwege de gaafheid van het ex- en interieur, en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521226
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Voormalig herenhuis in eclectische stijl met neo-classicistische en barokke motieven in Tilburg

Woonhuis in eclectische stijl

Willem II-straat 39
Tilburg
Inleiding WOONHUIS in Eclectische stijl uit ca. 1885. Het huis ligt op een rechthoekig perceel, het maakt onderdeel uit van de Willem II st..

Voormalige herenhuis in Eclectische stijl

Willem II Straat 47
Tilburg
Inleiding Voormalig HERENHUIS in Eclectische stijl, gebouwd rond 1872 door de welgestelde fabrikant Adriaan Pieter Ledeboer (1828-1898). Va..

Woonhuis in eclectische stijl

Willem II-straat 31
Tilburg
Inleiding WOONHUIS in Eclectische stijl uit ca. 1885. Het huis ligt op een rechthoekig perceel en maakt onderdeel uit van de Willem II stra..

Voormalig woonhuis

Willem II-straat 55
Tilburg
Inleiding Voormalig WOONHUIS uit ca. 1874 in Eclectische stijl, gebouwd voor de gezusters Allegonda en Catharina van Tulder naar ontwerp va..

Voormalig sociëteitsgebouw annex schouwburg en concertzaal, in eclectische stijl

Willem II-straat 29
Tilburg
Inleiding Voormalig SOCIëTEITSGEBOUW annex SCHOUWBURG en CONCERTZAAL, in Eclectische stijl uit 1887. Anno 1998 in gebruik als bioscoop "Ci..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig herenhuis in eclectische stijl met neo-classicistische en barokke motieven in Tilburg

Foto's (4)