Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Woonhuis

Willem II-straat 39
5038BC Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1885


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding WOONHUIS in Eclectische stijl uit ca. 1885. Het huis ligt op een rechthoekig perceel, het maakt onderdeel uit van de Willem II straat. Omschrijving Het huis heeft twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het wordt gedekt door een zadeldak voorzien van grijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het opgaande werk bestaat uit rode handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband. De vier traveeën brede voorgevel, wordt afgesloten door een kroonlijst, hij heeft een hardstenen plint en een fries met daarin tien consoles. Beide bouwlagen hebben rechtgesloten muuropeningen met afgeronde bovenhoeken. Ze zijn voorzien van geprofileerde stuclijsten met een kuifbekroning. De voordeur wordt links geflankeerd door een en rechts door twee schuifvensters. Op de verdieping bevinden zich vier schuifvensters. In twee bovenlichten op de begane grond glas-in-lood ramen. Waardering Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de aanleg van nieuwe stedenbouwkundige structuren in het kader van de bloei van de industriestad, het is van belang voor de typologische ontwikkeling van het herenhuis. Architectuurhistorisch is het waardevol vanwege de stijl, de ornamentiek en het materiaalgebruik. Het gebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Het gebouw is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur, en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521225
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Voormalig herenhuis in eclectische stijl met neo-classicistische en barokke motieven

Willem II-straat 45
Tilburg
Inleiding Voormalig HERENHUIS in Eclectische stijl met Neo-Classicistische en Barokke motieven. Het is gebouwd in 1897 door de welgestelde ..

Woonhuis in eclectische stijl

Willem II-straat 31
Tilburg
Inleiding WOONHUIS in Eclectische stijl uit ca. 1885. Het huis ligt op een rechthoekig perceel en maakt onderdeel uit van de Willem II stra..

Voormalige herenhuis in Eclectische stijl

Willem II Straat 47
Tilburg
Inleiding Voormalig HERENHUIS in Eclectische stijl, gebouwd rond 1872 door de welgestelde fabrikant Adriaan Pieter Ledeboer (1828-1898). Va..

Voormalig sociëteitsgebouw annex schouwburg en concertzaal, in eclectische stijl

Willem II-straat 29
Tilburg
Inleiding Voormalig SOCIëTEITSGEBOUW annex SCHOUWBURG en CONCERTZAAL, in Eclectische stijl uit 1887. Anno 1998 in gebruik als bioscoop "Ci..

Voormalig pakhuis annex magazijn en kantoor

IJzerstraat 3
Tilburg
Inleiding Voormalig PAKHUIS annex MAGAZIJN en KANTOOR uit 1915-19 in Eclectische stijl, gebouwd naar ontwerp van de architectencombinatie J..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Foto's (1)