Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig rijksbelastingkantoor in eclectische stijl in Tilburg

Gebouw

Stationsstraat 45
5038EC Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1904


Beschrijving van Voormalig rijksbelastingkantoor in eclectische stijl

Inleiding Voormalig RIJKSBELASTINGKANTOOR in Eclectische stijl uit 1904, naar ontwerp van architect C.F. van Hoof. In 1999 in gebruik als woongebouw. Het kantoor maakt onderdeel uit van de Stationsstraat, die na de aanleg van de spoorlijn door de stad vanaf 1870 is ontstaan. Het kantoor bestaat uit een rechthoekige voorbouw aan de straat en een achterhuis, verbonden door een smalle tussenbouw, die gezamenlijk een L-vormige plattegrond vormen. Het achterhuis valt buiten de bescherming. Omschrijving Het kantoor heeft twee en drie bouwlagen. Het wordt gedekt door een mansardedak dat aan de straatkant wordt geflankeerd door vierkante torendaken. De daken aan de voorkant van het kantoor zijn voorzien van schubleien. Het schild aan de achterkant heeft grijze kruispannen. De vijf traveeën brede voorgevel, is op de ingangspartij in de linker risaliet na, symmetrisch van opzet. Ze bevat bekroonde midden- en zijrisalieten. De travee van de middenrisaliet heeft een hoog opgetrokken boogfries met een stenen pinakelbekroning. Op de begane grond heeft ze twee smalle vensters met een kalf en een tussenstijl in het bovenlicht. Ze worden gescheiden door een smalle penant. Op de tweede bouwlaag bevindt zich een driezijdig balkon op een hardstenen plaat met een smeedijzeren balustrade. Het is bereikbaar via dubbele balkondeuren met zij- en bovenlichten. Het kozijn heeft zijlichten en een dubbel kalf. De bovendorpel is getrapt uitgevoerd. Direct onder het fries bevindt zich in kapitalen weergegeven en uitgevoerd in hardsteen het opschrift Rijksbelastingkantoor. De zijrisalieten zijn bekroond door hoog opgetrokken rechthoekige torendaken met elk twee zinken pirons. De ingang van het kantoor ligt in een ondiep ellipsboogportiek en is bereikbaar via twee frontale hardstenen traptredes. De ingang bestaat uit een dubbele teakhouten zespaneels deur met snijwerk, waarvan de bovenste twee panelen van glas zijn. Het portiek heeft een gemetseld bovenlicht gescheiden door twee montanten; hierin bevindt zich glas-in-lood in Art Nouveau stijl. Aan weerzijden van de ingang gevelstenen met de opschriften C.F.van Hoof, F.v.d.H. en de datum 1-11-1904. De andere drie traveeën van de begane grond hebben een breed venster, voorzien van twee tussenstijlen en een kalf. De bovendorpels zijn getrapt uitgevoerd. Vier traveeën van de tweede bouwlaag hebben een dergelijk venster echter met een dubbel kalf. De traveeën van de zijrisalieten hebben op de derde bouwlaag elk twee smalle schuifvensters met getoogde bovenlichten. Ze worden gescheiden door een smalle penant. Het opgaande werk bestaat uit rode handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband. De gevels worden afgesloten door een fries. De muuropeningen zijn omzoomd door profielstenen, die aan de bovenkant worden afgesloten door segmentbogen met een rand van gele baksteen en soms een sluitsteen. De voorgevel staat bovendien op een hardstenen plint. Hier wordt het metselwerk afgewisseld door gele baksteen voor het siermetselwerk en speklagen. Waardering Het voormalige belastingkantoor heeft algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de bouw van rijk gedetailleerde kantoren binnen de bestaande stedelijke structuur en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het kantoorgebouw. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl en de detaillering in een regionale variant van het Eclecticisme en vanwege de plaats in het werk van de architect Van Hoof. Het gebouw is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur. Het heeft ensemblewaarde door de ligging in een stadsbeeld dat zich kenmerkt door de structurele en visuele gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521213
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Voormalig rijksbelastingkantoor in eclectische stijl in Tilburg

Herenhuis in eclectische stijl

Stationsstraat 32
Tilburg
Inleiding HERENHUIS in Eclectische stijl uit 1889. Het huis ligt in de gevelwand van de Stationsstraat, die vanaf 1870 is ontwikkeld na de ..

Herenhuis

Stationsstraat 34
Tilburg
Inleiding HERENHUIS uit ca. 1870 in Eclectische stijl met uitbreidingen respectievelijk aan de zuid- of rechterkant met een DIENSTWONING ui..

Voormalig bankgebouw in art nouveau, van de geldersche credietvereeniging

Stationsstraat 41
Tilburg
Inleiding Voormalig BANKGEBOUW uit 1903 in Art Nouveau, van de Geldersche Credietvereeniging, naar ontwerp van architect J. v.d. Valk (Tilb..

Tilburgse spaarbank

Noordstraat 123
Tilburg
Inleiding Het Neo-Renaissance pand werd in 1910 gebouwd als BANKGEBOUW MET BOVENWONING en is gesitueerd op de hoek van een vijfsprong. Het ..

Woonhuis met atelier

Tuinstraat 112
Tilburg
Inleiding Het WOONHUIS met ATELIER werd gebouwd in 1903 voor en door architect Jan van der Valk in Art Nouveaustijl. Het architectenbureau ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalig rijksbelastingkantoor in eclectische stijl in Tilburg

Foto's (2)