Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalige ambachtsschool in eclectische en rationalistische bouwstijl in Tilburg

Gebouw

Spoorlaan 434
5038CH Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1880-1904


Beschrijving van Voormalige ambachtsschool in eclectische en rationalistische bouwstijl

Inleiding Voormalige AMBACHTSSCHOOL in Eclectische en Rationalistische bouwstijl uit 1880 en 1904. De school is opgericht door de gemeente Tilburg. De voorbouw, in de Eclectische stijl, bestaat uit het herenhuis "Guillaume" uit 1880, dat is gebouwd voor de Tilburgse lakenfabrikant Guillaume Joseph Desiré Pollet (1841-1896). die getrouwd was met Constance Rosalie Marie de Horion de Corby (1843-1902). De school van 1904 ligt op de westkant van het perceel. Het gebouw bestaat uit twee vleugels, die haaks op elkaar staan. Gezamenlijk hebben ze een T-vormige plattegrond, waarvan de as loodrecht op de Spoorlaan ligt. Na de Tweede Wereldoorlog wordt de school verhoogd met een bouwlaag. Het gebouw is in 1999 in gebruik als natuurhistorisch museum. Op de oostkant van het perceel ligt het Schrift- en Schrijfmachinemuseum "Scription", dit behoort niet tot het monument. Omschrijving De drielaagse Ambachtsschool wordt gedekt door een plat dak. De voorbouw is drie traveeën breed en twee diep. De symmetrische voorgevel aan de Spoorlaan is opgezet volgens de kolossale orde met hoekpilasters. Hij heeft een middenrisaliet doorgaand over twee bouwlagen met een hoofdgestel, dat bekroond wordt door een tympaan waarin het wapen van Tilburg. De risaliet bevat op de begane grond twee gekoppelde vensters gescheiden door een smalle penant met op de tweede bouwlaag een loggia met een gietijzeren balustrade. De loggia is te bereiken via dubbele deuren met zij- en bovenlichten. De naastgelegen traveeën hebben op de drie bouwlagen twee gekoppelde vensters gescheiden door een smalle penant. De traveeën in de zijgevels hebben op elke bouwlaag een venster. De langwerpige achterbouw heeft drie traveeën in de breedte en dertien in de lengte. Pilasters accentueren de traveeën van de lange zijgevels. Getoogde muuropeningen in de onderste twee bouwlagen met daarin rechtgesloten houten vensters met kalf en tussenstijlen. Op de bovenste bouwlaag hebben de muuropeningen een stalen latei en vensters met een twaalfruits verdeling. De elf traveeën brede achtervleugel heeft dezelfde opbouw en afwerking. Het opgaande werk bestaat uit gepleisterde baksteen. De vloerconstructies zijn van hout, ze worden gedragen door stalen moerbalken geplaatst op ojiefvormige hardstenen consoles. In de voorbouw een monumentaal trappenhuis rond een vierkant schalmgat met klimmende gewelfbogen, hardstenen steektrappen en hoekbordessen. In de achterbouw een trappenhuis met steektrappen en bordessen. Beide trappenhuizen hebben een getegelde lambrisering. Waardering De voormalige ambachtsschool is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de transformatie van een voormalige villa tot ambachtsschool, om te voldoen aan de toenemende behoefte aan goed opgeleide ambachtslieden in de industriestad. Het is tevens van belang als bijzonder voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de ambachtsschool. Architectuurhistorisch is het object waardevol vanwege de stijl, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521205
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Voormalige ambachtsschool in eclectische en rationalistische bouwstijl in Tilburg

Villa Joseph

Spoorlaan 436
Tilburg
Inleiding Voormalige VILLA "Joseph" uit 1897 in Eclectische stijl naar ontwerp van architect W.F.J.H. Bouman (Tilburg/Breda). De halfvrijst..

Villa Desiré

Spoorlaan 438
Tilburg
Inleiding Voormalige VILLA "Desiré" uit 1897 in Eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van architect W.F.J.H. Bouman. De villa, nu in gebr..

Villa Constance

Spoorlaan 432
Tilburg
Inleiding "VILLA CONSTANCE" uit 1902, met Art Nouveau kenmerken, naar ontwerp van de Tilburgse architect Jan van der Valk. In 1998 in gebru..

Voormalige woonhuis in Neo-Renaissance stijl

Spoorlaan 428
Tilburg
Inleiding Voormalig WOONHUIS uit 1903 in Neo-Renaissance stijl, gebouwd in opdracht van de lakenfabrikant Andreas J. Lombarts, naar ontwerp..

Voormalige woonhuis

Spoorlaan 424
Tilburg
Inleiding Voormalig WOONHUIS uit 1902 in Eclectische stijl. Het is gebouwd voor de steenfabrikant in opdracht van F.C. van den Heuvel. De a..

Kaart & Routeplanner

Route naar Voormalige ambachtsschool in eclectische en rationalistische bouwstijl in Tilburg

Foto's (4)