Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Voormalig woonhuis gebouwd in eclectische stijl in Tilburg

Woonhuis

Spoorlaan 382
5038CD Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1902


Beschrijving van Voormalig woonhuis gebouwd in eclectische stijl

Inleiding Voormalig WOONHUIS gebouwd rond 1902 in Eclectische stijl. In 1998 in gebruik als dokterspraktijk. De architect is onbekend. Hier woonde de houthandelaar J. van Hoof met zijn zoon de architect. De houthandel lag op het achterterrein. Het huis ligt op een rechthoekig perceel, in de gevelrij van de Spoorlaan met de voor- of noordgevel aan de straat. De architectuur van het huis vertoont stijlovereenkomsten met dat van Spoorlaan 424, dat gebouwd is in 1902. Beide huizen zijn gebouwd in opdracht van de steenfabrikant C. van den Heuvel. Omschrijving Het huis heeft drie bouwlagen met een zolderverdieping. De bovenste is minder hoog dan de onderste twee bouwlagen. Het wordt gedekt door een schilddak voorzien van grijze Oudhollandse pannen met de nok loodrecht op de straat. De voorgevel is drie traveeën breed, en heeft een middenrisaliet met balkons en balkondeuren op de tweede en derde bouwlaag. Het eerste balkon rust op voluutvormige stenen consoles en heeft een balustrade met gedraaide balusters tussen hoekpilasters. De balustrade van het tweede balkon is niet meer aanwezig. De ingangspartij, in de linker travee, bevat een monumentale gesneden voordeur met doorzichtroosters en bovenlicht. De andere muuropeningen in de gevel bevatten schuifvensters. Die van de bovenste bouwlaag zijn T-vormig. Het opgaande werk bestaat uit rood/paarse baksteen afgewisseld door een cementen basement, speklagen, cordonlijsten en fries, die witgeschilderd zijn. De gevel is afgesloten door een Dorisch fries met kroonlijst, trigliefen en metopen. Rond al de muuropeningen geprofileerde stuclijsten met kuifbekroning. Die van het eerste balkon heeft opzij voluutvormige aanzetstenen. De risaliet is over de volle hoogte afgezet door cementen aanzetstenen. De hal van het huis heeft een marmeren vloer en rijke stucbewerkte wanden voorzien van pilasters met de Corintische orde met hoofdgestel. De tweede bouwlaag is bereikbaar via een houten bordestrap. De derde bouwlaag en zolder, vermoedelijk dienstbodenkamers, zijn enkel bereikbaar door een houten wenteltrap rond een spil vanaf de begane grond. Waardering Het huis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de bouw van rijk gedetailleerde burgerwoningen binnen de bestaande stedelijke structuur en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl. Het huis is belangrijk vanwege de gaafheid van het exterieur en heeft ensemblewaarde als onderdeel van een stadsbeeld dat zich kenmerkt door de structurele en visuele gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521199
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Voormalig woonhuis gebouwd in eclectische stijl in Tilburg

Twee voormalige woonhuizen met overbouwde inrijpoort in Eclectische stijl met Art Nouveau detail

Spoorlaan 386
Tilburg
Inleiding Twee voormalige WOONHUIZEN met overbouwde inrijpoort uit 1906 in Eclectische stijl met Art Nouveau details. Anno 1999 in gebruik ..

Woonhuis in de art nouveaustijl

Poststraat 31
Tilburg
Inleiding WOONHUIS uit 1904, in de Art Nouveaustijl, gebouwd voor de textielhandelaar F. Hoosemans naar ontwerp van de architect J. van der..

Synagoge

Willem II-straat 20
Tilburg
Inleiding De SYNAGOGE getuigt van de culturele en sociaal-economische ontwikkeling van de gestaag in aantal groeiende negentiende- eeuwse ..

Voormalig sociëteitsgebouw annex schouwburg en concertzaal, in eclectische stijl

Willem II-straat 29
Tilburg
Inleiding Voormalig SOCIëTEITSGEBOUW annex SCHOUWBURG en CONCERTZAAL, in Eclectische stijl uit 1887. Anno 1998 in gebruik als bioscoop "Ci..

station

spoorlaan 35
tilburg
Station, bestaande uit perron- en stationsoverkapping, stationsgebouw met ontvangsthal, de voormalige voetgangerstunnel (opgangen gesloten),..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)