Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kromhoutkazerne (hoofdgebouw) in Tilburg

Militair Object

Henriette Ronnerstraat 1
5038KH Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1913


Beschrijving van Kromhoutkazerne (hoofdgebouw)

Inleiding. Het voormalige HOOFDGEBOUW van de KROMHOUTKAZERNE werd gebouwd in 1913, met elementen van Jugendstil en Chaletstijl. Op het voormalige kazerneterrein zijn de overige militaire gebouwen uit 1910-1913 gesloopt en rond het bewaard gebleven hoofdgebouw staan nu woonhuizen. Het hoofdgebouw is anno 1999 in gebruik als kantoor en twee woonhuizen. Omschrijving. Het een- tot vijflaagse gebouw heeft een L-vormige plattegrond met hoektoren. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen en op de wolfsdaken liggen zwarte tuile-du-Nordpannen. De ene zijvleugel telt elf traveeën en de andere zeven. Hiernaast bevindt zich een eenlaagse aanbouw onder plat dak van zeven traveeën. Horizontaal worden de gevels geleed door speklagen van bricornasteen en hardstenen cordonlijsten, vensterdorpels en lateien. Het pand wordt gedomineerd door de vooruitspringende grote klokkentoren op de hoek. De hoekpunten van deze toren en van het pand zijn met hardstenen schampstenen verzwaard. De toren telt vijf bouwlagen en is architectonisch het meest gedetailleerd. De grootste zijvleugel heeft van links naar rechts een raam, een deurpartij, vier ramen en nog een deurpartij en tenslotte weer twee vensters. De deuren hebben zijramen en bovenlichten. Alle bovenlichten en zijramen hebben een zesruits indeling. De vensters worden boven de lateien gekoppeld door een ontlastingsboog. De vensters op de etage hebben alleen een latei met profielrand, hierboven een fries en de overkragende dakrand op gesneden houten schoren. In het dak zijn twee brede dakkapellen onder lessenaarsdak aangebracht. De korte zijgevel heeft een deur met zijramen en daarnaast twee vensters. Op de etage vier ramen en onder het wolfsdak met overstek tenslotte drie ramen met negen- tot twaalfruits indeling. De achtergevel van deze vleugel bezit een tweelaagse uitbouw onder plat dak met kleine vensters en twee venstertraveeën. In het dak weer een dakkapel onder lessenaarsdak. De andere zijvleugel heeft in het tweelaagse gedeelte eenzelfde geveldetaillering. De paneeldeur met kussens is hier centraal geplaatst met links ernaast een klein raam. De travee boven de deur is leeg, waardoor er op de etage zes ramen zijn. Midden in het dak bevindt zich één dakkapel onder lessenaarsdak. Links van dit bouwdeel bevindt zich de eenlaagse aanbouw met drie paneeldeuren en twee kleine zesruits ramen en twee stolpvensters. In de zijgevel hiervan nog een deur. In de zijgevel van het tweelaagse deel twee stolpvensters en onder het wolfsdak twee zesruits vensters. In de achtergevel een tweelaagse uitbouw onder plat dak met diverse kleine vensters. De toren heeft op de begane grond aan beide zijden een variant op een kruisvenster met zesruits ramen en hardstenen afzaten op de hoeken. In de smalle zijgevel een bolkozijn met hardstenen spuwer in de vorm van een gestileerd dierenkopje. Hierboven twee negenruits ramen onder een hardstenen segmentboog gekoppeld door een ontlastingsboog. De geleding hierna bezit drie smalle achtruits ramen onder gekoppelde hardstenen segmentbogen. Vervolgens vindt een verbreding van de toren plaats door vier lisenen met siermetselwerk aan alle zijden, waartussen een zesruits raam is opgenomen. Boven dit raam bevindt zich een wijzerplaat in een hardstenen omlijsting. In de hoeken hierboven tenslotte weer twee kleine raampjes. Het fries is in gele en bruine sierblokjes gemetseld en voorzien van gesneden schoren, die de uitkragende lijst van het piramidedak dragen. Het interieur is nog deels in de oorspronkelijke staat. Het betreft onder meer de ingangsportalen met terrazzo vloeren en een borstwering van gele verblendsteen met bricorna sierrand in blauw en beige. Dubbele tochtdeuren, voorzien van cassetten en kleine roedenraampjes geven toegang tot de achtergelegen vertrekken. Waardering. Het pand is van algemeen belang. het heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een bestuurlijke ontwikkeling, de stichting van kazernementen in of nabij de grote steden en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kazernes. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de stijl die door de bureaus der genie werd toegepast en wegens het materiaalgebruik. Het gebouw is van belang vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad. Het object is belangrijk vanwege de gaafheid van in- en exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521197
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Het resterende hoofdgebouw

De Kromhoutkazerne (voluit: Generaal-majoor Kromhoutkazerne) was een kazerne te Tilburg die bestaan heeft van 1909 tot 1988. In tegenstelling tot de gelijknamige Utrechtse kazerne, die vernoemd is naar luitenant-generaal Kromhout, is de Tilburgse kazerne vernoemd naar generaal-majoor Kromhout (1845-1927).

Het complex bevond zich tussen de Korenbloemstraat, Bredaseweg, Diepenstraat en Ruysdaelstraat en werd aangelegd tussen 1909 en 1932. Het was een kazerne bestaande uit diverse losstaande gebouwen te midden van veel groen, alwaar zich ook een exercitieterrein bevond. Van oorsprong was het een cavaleriekazerne, een krijgsmachtonderdeel waarvoor de naamgever grote organisatorische verdiensten had. Zo kreeg hij de supervisie over een nieuw op te richten rijkshengstenveulendepot.

Later werd het een kazerne voor de artillerie en voor de AAT (aan- en afvoertroepen). Van 1968-1988 was hier de Militaire Rijschool Tilburg gevestigd, waar de militairen met legertrucks leerden om te gaan, die dan ook een vertrouwd gegeven in het stadsbeeld waren.

Na de sluiting is van het complex het in 1913 in châletstijl uitgevoerde hoofdgebouw overgebleven en dit is geklasseerd als Rijksmonument. De rest is gesloopt en op het terrein zijn woningen verrezen. Ook is er een park aangelegd: het Kromhoutpark.

Externe linkMonumenten in de buurt van Kromhoutkazerne (hoofdgebouw) in Tilburg

Watertoren

Bredaseweg 205
Tilburg
Inleiding. WATERTOREN in Neo-Renaissance stijl gebouwd in 1897, voor de Tilburgsche Waterleiding Maatschappij naar ontwerp uit 1895 van H.P..

Missiehuis

Bredaseweg 204
Tilburg
Inleiding. Het Missiehuis is het KLOOSTER van de uit Frankrijk afkomstige missionarissen van het Heilig Hart (Missionaires du Sacre Coeur)...

Margarita Maria Alacoque kerk

Ringbaan-West 300
Tilburg
Inleiding De kerk gewijd aan de H. Margarita Maria Alacoque werd tezamen met de pastorie in 1920-1922 gebouwd naar plannen van de Tilburgse..

Pension Mariëngaarde

Burgemeester Damsstraat 15
Tilburg
Inleiding In juni 1935 werd onder de naam Pension Mariëngaarde een BEJAARDENTEHUIS voor 'Dames en Heren uit de meer gegoede stand' in gebr..

Capucijnenklooster

Korvelseweg 165
Tilburg
Inleiding. Het capucijnenklooster is in 1880-1882 gebouwd in de sobere stijl, de capucijnen eigen. Hiervoor werd een eigen architect aanget..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kromhoutkazerne (hoofdgebouw) in Tilburg

Foto's (1)