Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Winkel-woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Gebouw

Heuvelstraat 121
5038AD Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1874


Beschrijving van Winkel-woonhuis in eclectische stijl

Inleiding Het WINKEL-WOONHUIS werd gebouwd in 1874 in Eclectische stijl. Het half vrijstaande pand dateert in de kern tenminste uit de achttiende eeuw en maakt deel uit van een gevelwand in de binnenstad. Het staat scheef op de rooilijn. Het interieur van het pand is op de begane grond geheel uitgebroken. Omschrijving Het tweelaagse pand heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak met zwarte tuile-du-nordpannen. De voorgevel is gepleisterd. De winkelpui bestaat uit vier traveeën met drie grote ramen, waarvan twee rechts van de vernieuwde, dubbele paneeldeur. Links in de gevel is een gevelsteen geplaatst met de tekst: "A. Janssen 5-9-1874". De hardstenen plint onder de vensters is ingezwenkt. De ramen en deuren worden visueel van elkaar gescheiden door vijf gietijzeren zuilen, ter hoogte van de plint ondersteund door achthoekige basementen met verdiept liggende panelen. De zuilen zijn voorzien van een ingegoten netwerkpatroon, daarboven cannelures en een korintisch kapiteel. Op de etage bevinden zich vier T-vensters met hardstenen vensterdorpels met doorlopende cordonlijst. De borstwering van deze vensters is voorzien van sierstucwerk. De ramen hebben een geprofileerde stucwerkomlijsting met oreillons en kroonlijst. Het stucwerk hierboven vormt een geheel met de rijk bewerkte kroonlijst, voorzien van cassetten, schulprandjes en dubbele voluutconsoles die een geprofileerde gootlijst dragen. Hierboven is een attiek geplaatst met paneelstucwerk en parallel lopende banden. Centraal is een inzwenkend recht afgetopt bovenstuk geplaatst waarin een zesruits rondboograam is opgenomen. De linkerzijgevel is opgetrokken uit handvorm baksteen met rechte muurankers, een dubbele muizetandlijst bij de goot en een gepleisterde plint. Deze gevel bevat de vernieuwde paneeldeur van huisnummer 121A, rechts hiervan twee deels dichtgezette ramen en een hoog smal raam. Op de etage bevindt zich een schuifvenster. De linker achter hoek van het pand is op de begane grond afgeschuind. Daarboven komt het metselwerk samen in een scherpe als spitsboog gebogen hoek. Voertuigen konden zo gemakkelijker op het achtererf komen. De achtergevel is voorzien van een smallere tweelaagse aanbouw onder plat dak. Dit geveldeel is voorzien van diverse gewijzigde ramen en een raam met florale glas-in-loodmotieven rechts boven. Waardering Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als getuigenis van de sociaal-economische ontwikkeling, door de bouw van grootschalige winkelhuizen aan de oude straten van het stadscentrum en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het winkel-woonhuis. Architectuurhistorisch is het van belang vanwege de wijze waarop de ornamentiek en het materiaalgebruik in dienst worden gesteld van de detailhandel. Het gebouw is waardevol vanwege de gaafheid van het exterieur, de ensemblewaarde en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521178
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Winkel-woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Winkel-woonhuis in de stijl van de jugendstil

Heuvelstraat 115
Tilburg
Inleiding Het WINKEL-WOONHUIS is 1909 gebouwd in de stijl van de Jugendstil naar ontwerp van architect F.C. de Beer. De onderpui en het win..

Winkel-woonhuis

Heuvelstraat 113
Tilburg
Inleiding Het WINKEL-WOONHUIS werd gebouwd in 1909 naar ontwerp van architect Jos Donders. Het Jugendstilpand vormt een onderdeel van een o..

Winkel

Heuvelstraat 111
Tilburg
Inleiding. De WINKEL werd gebouwd in 1909 naar ontwerp van W.G. Welsing. Het gebouw was één van de oudste kruidenierswinkels van De Gruyt..

Voormalig warenhuis met bovenwoning in art-nouveau

Oude Markt 2
Tilburg
Inleiding Voormalig WARENHUIS met BOVENWONING in Art-Nouveau uit 1900 naar ontwerp van architect W.F.J.H. Bouman (Tilburg/Breda) gebouwd al..

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood

kapelhof 6
tilburg
Kapel met stoep en lantaarn.

Kaart & Routeplanner