Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Ignatius in Tilburg

Gebouw

Goirkestraat 74
5046GM Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1842


Beschrijving van Sint Ignatius

Inleiding. Voormalig GESTICHT "St. Ignatius" in Neo-Classicistische trant uit 1842 met uitbreidingen in 1855 en 1911. In de volksmond "Huize 't Goirke" genoemd. Op 25 juli 1842 werd door H. den Dubbelden, bisschop van 's-Hertogenbosch, goedkeuring verleend tot de bouw van het gesticht. Het gesticht werd geleid door de Tilburgse kloostercongregatie de Zusters van Liefde van O.L.Vr. Moeder van Barmhartigheid. In de stad is dit het eerste centrum voor sociale dienstverlening. Oorspronkelijk eerst alleen voor armlastige oude mannen en daarna ook voor vrouwen. Aannemer P. Blomjous krijgt de opdracht om voor f. 11364,- het gebouw op te richten. Op 11 augustus 1842 wordt de eerste steen gelegd door pastoor W. van der Ven. Op 1 mei wordt het in gebruik genomen. De volgende dag wordt het gesticht door bisschop J. Zwijsen plechtig ingezegend. De oorspronkelijke bouw bestaat uit een carré-vorm met een open binnenplaats. Bij de uitbreiding aan de westkant in 1855 met twee vleugels naar de straat ontstaat vóór de gesloten carré de open carré aan de straat. In de linker vleugel bevindt zich de kapel. In 1911 wordt de carré aan de achter- of oostkant vergroot met twee vleugels. Het gebouw heeft een woonbestemming gekregen. Omschrijving. Het gesticht heeft, met uitzondering van de kapel, twee bouwlagen met een zolderverdieping onder samengestelde schilddaken met twee tuitgevels aan de straat. De voorgevels zijn symmetrisch van opzet. De gepleisterde tuitgevels aan de straat hebben hoekpilasters en blindnissen in beide bouwlagen en oculi in de top van de tuit. De vijf traveeën brede middenvleugel met de open carré aan de straat bevat een gepleisterd risalerend ingangsgedeelte, in het dak voorzien van een tympaan met rondvenstertje. Rondbogige vensters op begane grond en in de kapel. De rondboogvensters op de begane grond hebben een zesruits raamindeling en in bovenlicht een vorktracering. De overige vensters hebben een zesruitsverdeling. Op het dak van de kapel een houten klokkestoel. De daken zijn belegd met grijze Oudhollandse pannen. Het opgaand werk bestaat uit rode handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband. De gevels hebben een hardstenen plint en een cementen fries met kroonlijst. De voormalige kapel, met risalerende ingangspartij aan de open carré, bestaat uit één beuk en heeft een gestuct tongewelf en hooggeplaatste rondboogramen. Waardering . Het voormalige gesticht is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de sociale zorg door katholieke congregaties in de vroege negentiende eeuw en als vroeg voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kloosters en gestichten. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de toepassing van eenvoudige Neo-Classicistische vormen. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel, de lintbebouwde Goirkestraat, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521166
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Ignatius in Tilburg

Herenhuis uit 1879 in eclectische stijl gebouwd voor de wollenstoffenfabrikant

Goirkestraat 69
Tilburg
Inleiding HERENHUIS uit 1879 in Eclectische stijl gebouwd voor de wollenstoffenfabrikant H. Eras. Het huis met zijn rechthoekige plattegron..

Complex H. Dionijsius: poortgebouw

Norbertijnerpoort 1
Tilburg
Inleiding Het poortgebouw uit 1718 of 1724 en het midden van de negentiende eeuw, zuidoostelijk van de huidige kerk, is een restant van de ..

Herenhuis, thans in gebruik als kantoor

Goirkestraat 82
Tilburg
Inleiding HERENHUIS, thans in gebruik als kantoor. Gebouwd omstreeks 1890 in opdracht van de Tilburgse fabrikant H.N. Franken in een Eclect..

Sint Dionysiuskerk (Goirkese kerk)

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding R.K. KERK van Sint Dionysius uit 1835/1938. De kerk heeft een schip in Neo-Gotische stijl (1835) en een viering, transept en koor..

Complex H. Dionijsius: familiegraf

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding FAMILIEGRAF de Beer uit 1898 in Neo-Gotische stijl, naar ontwerp van de Tilburgse architect A. de Beer, uitgevoerd door steenhouw..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint Ignatius in Tilburg

Foto's (19)

Alle 19 foto's weergeven