Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Woonhuis

Goirkestraat 7
5046GC Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1861


Beschrijving van Woonhuis in eclectische stijl

Inleiding WOONHUIS uit 1861 in Eclectische stijl. Het bestaat uit een voorhuis aan de straat en een klein achterhuis met berging voor stookhout en kolen. Beide bouwdelen hebben een rechthoekige plattegrond en maken ten opzichte van elkaar een hoek van ca. 100 graden. Omschrijving Het voorhuis heeft twee bouwlagen met een zolderverdieping gedekt door een zadeldak tussen tuitgevels. De voor- en achtergevel zijn elk vijf traveeën breed. De voorgevel is symmetrisch van opzet. Hij heeft een middenrisaliet en hoekpilasters. De risaliet bevat de voordeur van het huis bestaande uit een witgeschilderde teakhouten deur met bovenlicht tussen pilasters. Erboven op de tweede bouwlaag bevindt zich een balkon met dubbele toegangsdeuren en getoogd bovenlicht. Het balkon bestaat uit een hardstenen plaat, die gedragen wordt door voluutvormige stenen consoles. Het heeft een gietijzeren balustrade. Naast de risaliet bevinden zich aan weerskanten twee schuifvensters met een T-vormige indeling. De vensters van de eerste bouwlaag zijn aan de bovenkant rechtgesloten en die van de tweede zijn getoogd. Alle hebben een hardstenen lekdorpel. In de achtergevel achtruits schuifvensters. De woonkamer heeft in plaats van de vensters dubbele tuindeuren. In de zijgevels bevinden zich op de zolderverdieping vierruits schuifvensters. Het opgaande werk van het huis bestaat uit rode handgevormde baksteen (IJsselformaat), gemetseld in kruisverband. De voorgevel is geheel voorzien van stucwerk en afgewerkt met een witte verf. De gevel wordt afgewisseld door een bewerkte cordonlijst met tandlijst, bewerkte hoekpilasters en geprofileerde stuclijsten rond de vensters met kuifbekroningen. Het basement heeft een hardstenen rand naast de vensterdorpels en een hardstenen plint. Aan de bovenkant wordt de gevel afgesloten door een bewerkte fries met kroonlijst. In de fries bevinden zich twintig stenen voluutvormige consoles, die de lijst ondersteunen. De andere gevels zijn bestreken met een okerachtige speciemortel. Het achterhuis heeft een bouwlaag. Beide daken zijn voorzien van grijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In de hoek tegen het voor- en achterhuis bevindt zich, aan de straatkant een berging voor stookhout en kolen, gedekt door een lessenaarsdakje voorzien van Oudhollandse pannen. De interieurs van voor- en achterhuis zijn grotendeels authentiek. Het voorhuis heeft bewerkte stucplafonds in gang en kamers met rozetten en lijsten. Een houten bordestrap met schalmgat, kuipstukken, leuningwrongs en gedraaide balusters. Deuren met meerdere bossingpanelen, lijstwerk en gedraaide benen sluitkruk. Bewerkte architraven rond de kozijnen. Op vier plaatsen in het huis bevinden zich rijk bewerkte marmeren schoorsteenmantels in verschillende uitvoeringen. In de badkamer een gietijzeren badkuip met poten. Getegelde keuken- en gangvloer in diagonaal werk, in de keuken met de kleuren geel en zwart en in de gang met meerkleurige samengestelde patronen. Onder de keuken een getoogde kelder met nissen. Het achterhuis bevat een bijkeuken met daarin een hardstenen gootsteen met dubbele pomp en koperen kranen, een stookplaats met wasketel en rookschouw. Waardering Het herenhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als specimen van de sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de stichting van woonhuizen binnen het bestaande stedelijk weefsel. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de toepassing van Eclectische motieven voor de representatie van de gegoede burgerij en heeft esthetische kwaliteiten. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van het gave straatbeeld van de Goirkestraat. Het object is tevens belangrijk vanwege de gaafheid van het ex- en interieur en is als zodanig zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521164
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg

Sint Dionysiuskerk (Goirkese kerk)

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding R.K. KERK van Sint Dionysius uit 1835/1938. De kerk heeft een schip in Neo-Gotische stijl (1835) en een viering, transept en koor..

Complex H. Dionijsius: familiegraf

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding FAMILIEGRAF de Beer uit 1898 in Neo-Gotische stijl, naar ontwerp van de Tilburgse architect A. de Beer, uitgevoerd door steenhouw..

Complex H. Dionijsius: graf Willy de Beer

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding GRAF Willy de Beer uit 1924, door steenhouwer/beeldhouwer L. Petit (signering op zerk). Het graf, genummerd D/02, is gemaakt voor..

Complex H. Dionijsius: graf Theresia Mannaerts

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding GRAF Theresia Mannaerts uit 1901 door steenhouwer/beeldhouwer L. Petit (signering op sokkel rechtsboven). Het graf, genummerd E 1..

Erfafscheiding

Goirkestraat 68
Tilburg
Inleiding. De ERFAFSCHEIDING van het St. Dionysiuskerkhof bestaat uit twee gedeelten: aan de straat- of westkant een hekwerk tussen pilaste..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonhuis in eclectische stijl in Tilburg