Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Buitenhuis deels in eclectische stijl gebouwd in Tilburg

Kasteel Buitenplaats

Bredaseweg 546
5036NB Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1884


Beschrijving van Buitenhuis deels in eclectische stijl gebouwd

Inleiding Het BUITENHUIS werd in 1884, deels in Eclectische stijl gebouwd. Het bestaat uit een langgevelboerderij met aan de voorzijde een vijfzijdige uitbouw, die een relatie vertoont met de parkaanleg en de voor het buitenverblijf gegraven vijver, waarin het hoger gelegen buitenhuis zich spiegelt. In 1942 werd een extra schoorsteen geplaatst. In 1979 volgde een verbouwing waarbij de opkamer verloren ging en de kelder werd gewijzigd. De voormalige inpandige stal werd gewijzigd in onder andere een douche en zit-slaapkamer. Omschrijving Geheel gepleisterde eenlaagse boerderij onder zadeldak met oud-Hollandse pannen gedekt. Tegen de voorzijde van het huis een vijfzijdig uitgebouwde koepelkamer onder zeszijdig schilddak, gedekt met geschubde leien en bekroond door twee pirons. Het gehele buitenhuis heeft een zwarte plint. De vensters zijn, tenzij anders vermeld, voorzien van hardstenen dorpels. De vijfzijdige koepelkamer heeft aan de voorzijde een gedeelde beglaasde deur met gekoppelde vensters en voorzien van een driedelig bovenlicht. De onderzijde van de vensters en deuren zijn, evenals de bovenlichten voorzien van panelen. De entree gaat schuil onder een forse luifel, gedragen door gietijzeren kolommen met basement en floraal kapiteel waaraan gesmede voluten. De luifel bestaat uit een afgeplat schilddak gedekt met lozengeleien en voorzien van een gietijzeren sierrand met acroteria-motieven. De luifel heeft een ziende kap. Het zo onstane bordes is middels een met bakstenen gemetselde trap toegankelijk. De trap is voorzien van een smeedijzeren, deels gietijzeren balustrade die aansluit op de kolommen. Het bordes is betegeld met keramische tegels. In de zijgevels een T-venster, de bovenlichten gedicht met panelen. Het dichten van de vensters is het gevolg van een verlaagd plafond in de uitbouw. De vensters en de entree zijn omgeven door een gestucte lijst met kuif, bij de entree in de vorm van een leeuwenkop. De uitbouw is voorzien van een gestucte architraaf en een bakgoot met geprofileerde rand. Op de goot is een smeedijzeren hekwerk geplaatst. Centraal op het dak een dakkapel onder zadeldak, dak en zijden gedekt met lozengeleien. De dakkapel heeft een getoogd T-venster onder fronton en is voorzien van klauwstukken. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat het schilddak van de uitbouw middels een lage doorgang onder zadeldak is verbonden met het dak van de boerderij. De boerderij heeft in de achtergevel, aan beide zijden van de koepelkamer een opgeklampte gedeelde deur, aan de westzijde dichtgemetseld, aan de oostzijde voorzien van een kleine openslaande deur, beide onder gegraveerde getrapte latei. In deze gevels een, aan de westzijde overigens deels beglaasde deur en een bakgoot met gedecoreerde rand. Twee vernieuwde dakramen. In de achtergevel een klein openslaand venster; een overigens vernieuwde gedeelde opgeklampte staldeur met vierruits bovenlicht onder ingekerfde getrapte latei; vervolgens acht assen met in de eerste en de derde tot vijfde as een vierruits schuifvenster met tweeruits bovenlicht, in de drie laatste assen een vernieuwde deels beglaasde deur met bovenlicht met aan weerszijden een vernieuwd tweeruits schuifvenster met bovenlicht en keramische dorpel. In het dak twee twee zespans dakramen en drie vernieuwde dakramen. Het dak heeft een overstek met bakgoot met gedecoreerde rand. In beide zijgevels twee kleine getoogde vensters met op de verdieping aan de westzijde een openslaand vierruits venster met getoogd bovenlicht, aan de oostzijde met een gedeeld opgeklampt, deels beglaasd getoogd luik. In de top een kleine opening onder keperboog. Het dak boven de zijgevels heeft een overstek op geprofileerde klossen. In het interieur van de koepelkamer zijn nog aanwezig een zwart marmeren schouw, een anno 1998 niet zichtbaar stucplafond met voorstellingen van putti en, evenals in de boerderij, enkele paneeldeuren. De vloer is ten opzichte van de erachter gelegen boerderij verhoogd. Het pand is onderkelderd. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, zijnde een der eerste voorbeelden van de stichting van buitenhuizen langs de bosrijke gronden aan de uitvalswegen rond Tilburg, het is ook van belang vanwege de typologie, met name door de combinatie van een gangbaar type langgevelboerderij en een vijfzijdige uitbouw die dienst deed als buitenhuis. Dit laatste bepaalt tevens de architectuurhistorische waarde als object dat van belang is vanwege de gaafheid en de relatie met de visuele gaafheid van de landelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521155
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van Buitenhuis deels in eclectische stijl gebouwd in Tilburg

aula universiteit

warandelaan 2
tilburg
Universiteitsgebouw met binnenhoven.

Strak vormgegeven woonhuis van de hand van architect

Bredaseweg 444
Tilburg
Inleiding Het strak vormgegeven WOONHUIS van de hand van architect H.Th. Wijdeveld, is een van de weinige bouwwerken van deze architect in ..

Bredaseweg 444

Bredaseweg 444
Tilburg
Inleiding In de tuin enkele meters achter het huis, in het verlengde van de haaks op de weg gelegen vleugel, een half ingegraven, deels bak..

Mariënhof

Bredaseweg 387
Tilburg
Inleiding. VILLA "Mariënhof", in de stijlvormen van het Traditionalisme en Rationalisme uit 1916-'18 naar ontwerp van architect J.W. Hanra..

Landschappelijke tuin 'Mariënhof'

Bredaseweg 387
Tilburg
Inleiding. LANDSCHAPPELIJKE TUIN "Mariënhof" naar ontwerp uit 1917 van L.A. Springer (Haarlem) en in 1919 aangelegd. De andere onderdelen ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Buitenhuis deels in eclectische stijl gebouwd in Tilburg

Foto's (2)