Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen in Tilburg

Overig

Kerk bij De Schans (bij)
5000AA Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1924


Beschrijving van Beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen

Inleiding Het beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen, tevens patrones van de kerk, werd vervaardigd in opdracht van de parochianen en aan pastoor H. van de Veerdonk aangeboden ter gelegenheid van diens veertigjarig priesterjubileum in 1924. Het beeld werd vervaardigd door de Eindhovense beeldhouwer J. Custers die samen met zijn broer F. Custers omstreeks 1895 in Eindhoven een atelier voor kerkelijke kunst oprichtte. Het beeld is naar de kerk gericht. Omschrijving Uit kalksteen vervaardigd beeld, voorstellende een staande Maria Immaculata met de handen gevouwen voor de borst. Maria staat op een halve bol met aan haar voeten een slang die een appel in de mond heeft. Rechts op de bol een maansikkel. Rond het hoofd van Maria een gebeeldhouwde krans van rozen. Achter haar hoofd een smeedijzeren nimbus. Het gehele beeld staat op een samengesteld voetstuk met opschrift 'Geheel schoon zijt gij / Maria en de smet / der erfzonde is niet in U'. Het beeld is aan de rechterzijde op het voetstuk gesigneerd 'J. Custers'. Het beeld staat op een bakstenen kolom met voluutvormige steunberen die aansluiten op een bakstenen ronde rand rondom het monument. De steunberen zijn op de uiteinden voorzien van een geprofileerd kalkstenen blok waarop een eveneens uit kalksteen vervaardigde vaas. Waardering Het Mariabeeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele, sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling welke zichtbaar is in de bewaard gebleven structuur van landschap en bebouwing. Het heeft kunsthistorische waarden wegens de stijl en als voorbeeld van het werk van het atelier Custers. Het heeft ensemblewaarde als deel van een complex, dat tevens van belang is wegens de historisch-ruimtelijke waarden die tot uiting komen in de samenhang van de functies van de bebouwing, de schaal en de relatie met de open ruimten. Het is bovendien van belang vanwege de gaafheid en de samenhang met het gehele ensemble. Literatuur P. van de Sande, Kunst onderweg. 212 Kunstwerken in Tilburg, Tilburg 1986, nr. 208 (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521107
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen in Tilburg

Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

De Schans 121
Tilburg
Inleiding Nadat in 1873 De Heikant tot een zelfstandige parochie was verheven werd een aanvang gemaakt met de bouw van de KERK, gewijd aan ..

Pastorie

De Schans 121
Tilburg
Inleiding In 1874 werd, naast de kort daarvoor gereedgekomen kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen, begonnen met de bouw van de PASTORIE. Dit ..

Klooster, gebouwd op een, ten opzichte van de rooilijn dwarsgeplaatste, asymmetrische T-vormige plattegrond en in baksteen opgetrokken onder samengest ..

De Schans 123
Tilburg
Inleiding In 1902 werd ten oosten van de pastorie in opdracht van de Congregatie van de Zusters van Liefde een KLOOSTER gesticht, aanvankel..

Schoolgebouw ('Bewaarschool der Parochie OLV. Onbevlekt Ontvangen')

De Schans 131
Tilburg
Inleiding In 1911 werd naast het 'Sint-Leonardusgesticht' een SCHOOLGEBOUW voor lager onderwijs opgetrokken, in 1930 omschreven als de 'Bew..

Patronaatsgebouw aan De Schans, baksteen met knipvoeg opgetrokken eenlaags gebouw onder zadeldak

De Schans 32
Tilburg
Inleiding In 1911 verrees aan De Schans een PATRONAATSGEBOUW, oorspronkelijk gewijd aan Johannes Berchmans, patroon van de jeugd. Nadat in ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen in Tilburg