Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in Tilburg

Kerkelijk Gebouw

De Schans 121
5011EN Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1874
Architect: H.J. van Tulder


Beschrijving van Pastorie

Inleiding In 1874 werd, naast de kort daarvoor gereedgekomen kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen, begonnen met de bouw van de PASTORIE. Dit Eclectische gebouw was een ontwerp van de Tilburgse architect H.J. van Tulder (1819-1903). Omschrijving De pastorie is een tweelaags bakstenen woonhuis op een ten opzichte van de rooilijn dwarsgeplaatste rechthoekige plattegrond. Het pand heeft een afgetopt schilddak met op de vier hoeken schoorstenen en gedekt met leien in rensdekking. Het dak heeft een overstek waaronder klossen in de vorm van een tandlijst, welke aansluit bij de gestucte architraaf. De symmetrische gevelopbouw, gedeeld door een geprofileerde cordonlijst en voorzien van gestucte plinten, heeft aan voor- en achterzijde vijf vensterassen waarvan de middelste wordt ingenomen door een ingang met gestucte omlijsting en hardstenen dorpels. In de voorgevel een in visgraatmotief opgeklampte deur met luikje en een ongedeeld getoogd bovenlicht met glas-in-lood vulling met voorstelling van de Goede Herder, het geheel omgeven door een brede gestucte lijst met onder de cordonlijst consoles. In de achtergevel een gedeelde, deels beglaasde deur voorzien van ajour deurrooster onder een getoogd, gedicht bovenlicht met roedenverdeling. De vensters in zowel voor- als achtergevel bestaan uit getoogde zesruits schuifvensters met hardstenen dorpel met in de bovenlichten op de begane grond eenvoudige glas-in-lood vullingen. De vensters aan de voorzijde zijn omgeven door een gestucte omlijsting met kuif en door middel van eveneens gestucte velden verticaal verbonden. Aan de achterzijde een eenvoudige geprofileerde omlijsting. Tegen de linkergevel van de pastorie een oorspronkelijk eenlaagse, later verhoogde uitbouw onder plat dak met geprofileerd boeiboord en cementeerde plint. In de voorgevel hiervan op de begane grond een zesruits, op de verdieping een tweeruits getoogd schuifvenster met hardstenen dorpel onder getoogde strek. In de zijgevel van deze aanbouw een (later vervangen) gedeeld openslaand vierruits venster onder segmentboog met gedicht boogveld. In de rechterzijgevel van de pastorie op de verdieping een zesruits venster. Aan de tuinzijde in de gevel op beide verdiepingen een gedeeld vierruits schuifvenster onder segmentboog met hardstenen dorpel en driedelig bovenlicht. Ter hoogte van het maaiveld een openslaand venster onder segmentboog, het geheel in een koekoek welke is afgesloten middels een smeedijzeren hekwerk. Tussen de kerk en de uitbouw een eenlaagse verbinding met een getoogde, gedeelde opgeklampte poort en een opgeklampte deur met een thans opgeklampt getoogd bovenlicht, beide onder boogrug. In het nagenoeg ongewijzigde interieur zijn nog aanwezig de (al dan niet beglaasde) paneeldeuren, het glas-in-lood in de wand tussen voorkamer en hal, het portaal met deur, gekoppelde vensters en bovenlichten, het geheel met glas-in-lood vulling, de betegelde vloeren en de trap. De voortuin is omgeven door een smeedijzeren hek en lage muren uit strenpersstenen tussen bakstenen kolommen met een bekroning en afzaat uit hardsteen. Aan de achterzijde een met marmer geplaveid terras. Waardering Het gebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een culturele, sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling welke zichtbaar is in de bewaard gebleven structuur van landschap en bebouwing. Het heeft architectuurhistorische waarden wegens de stijl en als voorbeeld van het werk van de architect Van Tulder. Het heeft ensemblewaarde als deel van een complex, dat tevens van belang is wegens de historisch-ruimtelijke waarden die tot uiting komen in de samenhang van de functies van de bebouwing, de schaal en de relatie met de open ruimten. De pastorie is bovendien van belang vanwege de gaafheid van het in- en uitwendige en de samenhang met het gehele ensemble. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521102
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pastorie in Tilburg

Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

De Schans 121
Tilburg
Inleiding Nadat in 1873 De Heikant tot een zelfstandige parochie was verheven werd een aanvang gemaakt met de bouw van de KERK, gewijd aan ..

Klooster, gebouwd op een, ten opzichte van de rooilijn dwarsgeplaatste, asymmetrische T-vormige plattegrond en in baksteen opgetrokken onder samengest ..

De Schans 123
Tilburg
Inleiding In 1902 werd ten oosten van de pastorie in opdracht van de Congregatie van de Zusters van Liefde een KLOOSTER gesticht, aanvankel..

Patronaatsgebouw aan De Schans, baksteen met knipvoeg opgetrokken eenlaags gebouw onder zadeldak

De Schans 32
Tilburg
Inleiding In 1911 verrees aan De Schans een PATRONAATSGEBOUW, oorspronkelijk gewijd aan Johannes Berchmans, patroon van de jeugd. Nadat in ..

Schoolgebouw ('Bewaarschool der Parochie OLV. Onbevlekt Ontvangen')

De Schans 131
Tilburg
Inleiding In 1911 werd naast het 'Sint-Leonardusgesticht' een SCHOOLGEBOUW voor lager onderwijs opgetrokken, in 1930 omschreven als de 'Bew..

Woonhuis (bovenmeesterswoning)

De Schans 43
Tilburg
Inleiding Het WOONHUIS, bekend als de 'bovenmeesterswoning', werd volgens de gevelsteen gebouwd in 1873 in opdracht van M.J.A.M. Reijnen, e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Pastorie in Tilburg

Foto's (1)