Meer dan 63.000 rijksmonumenten


graf begraafplaats in Tilburg

Graf Begraafplaats

Bredaseweg 45
5038NA Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1874


Beschrijving van graf begraafplaats

Inleiding. Het GRAFMONUMENT werd in 1874 op de katholieke begraafpaats aan de Bredaseweg opgericht voor de kinderen Louis (+1874) en Gerard (+1914) Mutsaers. Het monument werd vervaardigd door L. Petit te Tilburg. De relatie tussen de opschriften, de gegeven sterfdata en de stijl, neo-classicistisch, van de beeldengroep doen vermoeden dat het beeld niet meer in de oorspronkelijke opstelling op de sokkel staat maar is gedraaid. Omschrijving. Grafmonument bestaande uit een beeldengroep voorstellende een levensgrote engel(-bewaarder) met kind, uitgevoerd in zandsteen, staande op een smalle, in hardsteen vervaardigde trapeziumvormige sokkel. De sokkel, op bakstenen fundament, heeft een geprofileerde basis en dekplaat. Onder de dekplaat een acanthusreliƫf en een lijst met gehakte rozetten. De sokkel is voorzien van geprofileerde spaarvelden met aan de voorzijde een rouwkrans aan linten waaronder het opschrift 'Vlieg op naar 't zoet geneugt / der eindelooze vreugd / bij de engelen daarboven / die hunnen schepper loven'. Op de basis 'Gerard Mutsaers 1 april 1914'. Op de achterzijde in het spaarveld het opschrift 'Hier rust onze lieveling / Louis Mutsaers / 2 mei 1874'. Hieronder, op de sokkel, de signatuur 'L. Petit'. Op de sokkel een op een basement staande engel met oprijzende gespreide vleugels, gekleed in een lange mantel. De linkerhand bevindt zich ter hoogte van de schouder van het kind, de rechterhand is opgeheven. De engel kijkt neer op het voor hem staande kind dat zijn gevouwen handen links van het opgeheven gezicht heeft. Het kind is gekleed in een korte tunica. Waardering. Het monument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de katholieke grafcultuur en tevens vanwege de typologie, als een in zandsteen uitgevoerde levensgrote engelbewaarder met kind op een hoge, geprofileerde sokkel. Het object is ook van belang vanwege de gaafheid. Bovendien is het object van belang als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is als eerste katholieke begraafplaats van Tilburg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521022
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van graf begraafplaats in Tilburg

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT voor het echtpaar Lodewijk Frans Bourgonjon en Theonie V..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT in Art Nouveauvormen van de familie Aelen. Gerard Aelen ..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het Neo-Gotische GRAFMONUMENT van de familie De Charro. Frederik Nicolaas..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Het GRAFMONUMENT van Hendrik Bernard Beckers behoort tot de oudste nog aanwezige grafmonumenten op de katholieke begraafplaats a..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT van de familie Pollet. Het monument werd vervaardi..

Kaart & Routeplanner