Meer dan 63.000 rijksmonumenten


graf begraafplaats in Tilburg

Graf Begraafplaats

Bredaseweg 45
5038NA Tilburg
Noord Brabant

Bouwjaar: 1925
Architect: Gerard P.D. Bourgonjon (beeldhouwer)


Beschrijving van graf begraafplaats

Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT voor het echtpaar Lodewijk Frans Bourgonjon en Theonie Virgine Roeland. Lodewijk Frans Bourgonjon (1835-1925) was een uit Gent afkomstige beeldhouwer die onder andere opdrachten uitvoerde voor P. Cuypers te Roermond. Tevens werd hij later leraar aan de Quellinusschool te Amsterdam. Na zijn eerste huwelijk met Rosalia Josepha Colombien (+1868) hertrouwde hij met Theonie V. Roeland. Hun dochter Alice Bourgonjon zou later in het huwelijk treden met H.W.E. Moller, grondlegger van de grote katholieke onderwijsinstellingen in het Zuiden. Het grafmonument voor het echtpaar Bourgonjon-Roeland werd omstreeks 1925 vervaardigd door zoon Gerard P.D. Bourgonjon (1871-1963). Deze in Tilburg werkzame beeldhouwer ontwierp ook het graf voor zijn zwager H.W.E. Moller en was tevens oprichter van de afdeling beeldhouwkunst aan de Academie te Tilburg. Omschrijving. Het, uitgezonderd de hardstenen zerksteen, geheel in zandsteen uitgevoerde grafmonument bestaat uit een in reliëf gebeeldhouwde opstand op een tombe. Het grafmonument, met elementen van de Art Nouveau, bestaat uit een enigszins oplopende tombe met op de hoeken palen, de achterste hoger dan die aan de voorzijde. De palen hebben een gestyleerd gebeeldhouwde kop. Tussen de palen een rand in de vorm van een halve eierlijst. Op de oplopende tombe een hardstenen zerk met opschrift 'Hier wachten / de opstanding voor de eeuwigheid / Lodewijk Frans Bourgonjon / geb. te Brugge 19 jan. 1835 / overl. te Tilburg 8 mei 1925 / en zijn echtgenote / Theonie Virgine Bourgonjon / geboren Roeland / geb. te Gent 29 aug. 1844 / overl. te Tilburg 25 maart 1926'. Aan het hoofdeinde een opstand bestaande uit een staande engel waarvan de vleugeltoppen zich als een halo rond het hoofd vormen. Achter de vleugels is een kruis zichtbaar. De engel, gekleed in een lang gewaad met sterk gestileerde symmetrische plooival, heeft op de borst een bronzen plaquette met een dubbelportret van het echtpaar Bourgonjon-Roeland en de opschriften '1844-1926 - 1835-1925' en 'L.F. Bourgonjon - Th. Roeland'. Het reliëf is gesigneerd 'G. Bourgonjon'. De wijde mouwen van het kleed vormen een kader waarin het reliëf is geplaatst. Waardering. Het monument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling in de vorm van een bijzonder grafmonument. Het object is tevens van belang vanwege de typologische zeldzaamheid en de uniciteit daar het een werk betreft van de hand van G.P.D. Bourgonjon. Het is bovendien van belang als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is als de eerste katholieke begraafplaats te Tilburg. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521015
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van graf begraafplaats in Tilburg

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT in Art Nouveauvormen van de familie Aelen. Gerard Aelen ..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het Neo-Gotische GRAFMONUMENT van de familie De Charro. Frederik Nicolaas..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Het GRAFMONUMENT van Hendrik Bernard Beckers behoort tot de oudste nog aanwezige grafmonumenten op de katholieke begraafplaats a..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg staat het GRAFMONUMENT van de familie Pollet. Het monument werd vervaardi..

graf begraafplaats

Bredaseweg 45
Tilburg
Inleiding. Op de katholieke begraafplaats aan de Bredaseweg bevindt zich de Neo-Gotische GRAFKAPEL van de familie Bogaers. De kapel werd om..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)