Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schrikmolen in GENDEREN

Molen


4265ZA GENDEREN (gemeente Aalburg)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1917


Beschrijving van Schrikmolen

Inleiding WINDMOTOR, gesitueerd op de zomerdijk van de Bergse Maas, ten zuiden van de bebouwde kom van Genderen. Deze in de eerste helft van de 20ste eeuw (ca.1925) gebouwde windmolen werd gerealiseerd ter verbetering van de waterhuishouding binnen het uiterwaardengebied tussen zomer- en winterdijk. De molen moest het overtollige water uit de uiterwaarden bemalen, zodat het afgevoerd kon worden naar de Maas. De windmolen werd ookwel "Amerikaanse windmotor" genoemd, omdat deze windmotoren als het ware aangepaste versies waren van de Amerikaanse windmolens. De Amerikaanse uitvinding werd omstreeks 1910 in Nederland geïntroduceerd en werd op grote schaal toegepast bij onder meer uiterwaarden en polders. Het is niet bekend wie de molen bij Genderen heeft gebouwd. Mogelijk was de firma R.S. Stokvis en Zn. te Rotterdam bij het project betrokken. Deze firma leverde binnen Nederland verschillende van deze door de Duitse firma Herkules gebouwde molens. De windmotor bij Genderen is thans sterk vervallen. Een aantal onderdelen, zoals de windvaan, ontbreekt. De aan de windroos bevestigde bladen zijn merendeels sterk beschadigd. Omschrijving Op betonnen onderbouw geplaatste, licht geconstrueerde ijzeren windmolen, bestaande uit een vierzijdige ijzeren torenconstructie met gekruiste windverbanden, bekroond door een grote ronde windroos, samengesteld uit tien armen en een drietal ijzeren cirkels, waaraan dunne ijzeren bladen zijn bevestigd. De windvaan, die voor enige jaren nog aanwezig was, is thans grotendeels verdwenen. De windroos kan een verticale as in beweging zetten, die in het benedendeel van de constructie een nog bestaand wiel aandrijft, dat de eveneens nog aanwezige bemalingsinstallatie in beweging kan zetten. Deze bestaat uit een in een ijzeren constructie gevatte schuin geplaatste vijzel. Voor de onderzijde van de vijzel is een tweetal aan houten balken bevestigde ijzeren roosters in de sloot geplaatst om gras en waterplanten van de vijzel weg te houden. Aan weerszijden van de molen bevinden zich op de dijk ijzeren hekwerken. Waardering Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als historische windmolenconstructie uit de eerste helft van de 20ste eeuw, is van belang als voorbeeld van de aanpassing van de waterbemaling aan nieuwe technische ontwikkelingen en is tevens van industrieel-archeologisch belang. Het object heeft historische waarde als uiting van de vroegere zorg voor de waterhuishouding in het door de Maas en Bergse Maas bepaalde landschap rond Aalburg en Genderen. De hoge molen is door zijn bijzondere constructie en eenzame ligging op de zomerdijk een dominant herkenningspunt in het rivierlandschap ten zuiden van Genderen en heeft daardoor een hoge ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 521012
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Schrikmolen
Schrikmolen, 5 juli 2009
Schrikmolen, 5 juli 2009
Basisgegevens
Plaats Genderen
Bouwjaar 1917
Type Windmotor
Functie poldermolen
Bestemming  bemalen van een deel van de uiterwaarden van de Bergsche Maas, op vrijwillige basis
Monumentnummer  521012
Externe link(s) en afbeeldingen
De Hollandsche Molen
Windmotordatabase
Schrikmolen, 5 juli 2009
Schrikmolen, 5 juli 2009
Schrikmolen, 5 juli 2009
Schrikmolen, 5 juli 2009
Portaal  Portaalicoon   Molens

De Schrikmolen is een windmotor of roosmolen, die in de uiterwaarden van de Bergsche Maas in Genderen, in de Noord-Brabantse gemeente Aalburg staat. Deze windmotor is in 1917 geplaatst. In 1979 werd de molen stilgezet en verviel deze steeds verder. Een storm blies in 2000 de restanten van het rad weg. In 2004 werd een begin gemaakt met de resatauratie van de Schrikmolen en in 2009 is de windmotor maalvaardig gerestaureerd.Monumenten in de buurt van Schrikmolen in GENDEREN

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkstraat 29
Genderen (Gemeente Aalburg)
Ned. Herv. Kerk. Van dit gebouw dient alleen als monument aangemerkt te worden de tufstenen onderbouw van de toren, welks binnenruimte met e..

Boerderij

Meerhoek 25
Genderen (Gemeente Aalburg)
Boerderij uit de eerste helft van de 19e eeuw. Dwarsdeeltype in de Overmase vorm, waarvan het woonhuis met de stal een T-vormige plattegrond..

T-boerderij met bakhuisje

Meerhoek 22
Genderen (Gemeente Aalburg)
Inleiding T-BOERDERIJ, daterend uit 1809, met bakhuisje uit ca. 1900. Het pand is opgetrokken in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant met st..

De Oud-Heusdensche sluis 1

ten Z-Oosten bebouwde kom (bij)
Doeveren (Gemeente Heusden)
Inleiding. Ten zuidwesten van de bebouwde kom van Doeveren bevindt zich, in het dijklichaam van de vermoedelijk vijftiende-eeuwse Elshouts..

De Oud-Heusdensche sluis 2

ten Z-Oosten bebouwde kom (bij)
Doeveren (Gemeente Heusden)
Inleiding. Ten zuidwesten van de bebouwde kom van Doeveren bevindt zich, in het dijklichaam van de vermoedelijk vijftiende-eeuwse Elshouts..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schrikmolen in GENDEREN

Foto's (1)