Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boekesteyn, historische aanleg in 's Graveland

Tuin Park Landgoed

Noordereinde 56
1243JJ 's Graveland (gemeente Wijdemeren)
Noord Holland

Bouwjaar: 1634-1900


Beschrijving van Boekesteyn, historische aanleg

Inleiding De HISTORISCHE PARKAANLEG op Boekesteijn is grotendeels in het laatste kwart van de 18de eeuw en in de loop van de 19de eeuw tot stand gekomen, waarbij enkele oudere elementen bewaard zijn gebleven. Omschrijving De huidige parkaanleg in Engelse Landschapsstijl bestaat uit een parkbos met slingerpaden, afgewisseld door open plekken in de vorm van weide- en bouwgrond. Het huis ligt met de voorgevel naar het Noordeinde georiënteerd in een open ruimte met gazon, omzoomd door boom- en heestergroepen. Voor het huis een gebogen oprijlaan die via twee bruggen over de kavelsloot evenwijdig aan het Noordeinde te bereiken is. Vanuit het midden van de achtergevel loopt een rechte as in oostelijke richting door het parkbos, over een weiland tot in het achterste gedeelte van het park. Verder in het bos grotendeels slingerpaden en twee vijverpartijen, één in de zichtas en één aan de noordzijde van het weiland. Tussen het parkbos en de boomgaard achter de boerderij Brambergen een strook open weidegrond. Tussen de Oude Meentweg en de noord-zuid georiënteerde rechte kavelsloot westelijk daarvan een toegangslaan vanaf de Oude Meentweg. Deze laan slingert in westelijke richting door het bos en eindigt bij een rechte oost-west laan die langs de boerderij naar het Noordeinde leidt. Deze laan, de kavelsloten en de rechte as vanuit het huis zijn restanten van de oudere formele aanleg. Waardering De historisch park- en tuinaanleg op de buitenplaats Boekesteijn is van algemeen belang vanwege de cultuur- en tuinhistorische waarde als representatief en grotendeels gaaf bewaard gebleven parkaanleg in Engelse Landschapsstijl, daterend uit de periode 1770-1900, waarin enkele elementen van de oudere formele aanleg zichtbaar zijn gebleven. De parkaanleg heeft tevens situationele waarde als beeldbepalend en kenmerkend onderdeel van de buitenplaats, gelegen in het beschermde gezicht 's-Graveland. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520833
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Boekesteyn, historische aanleg in 's Graveland

Boekesteijn

Noordereinde 56
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Inleiding LANDHUIS "Boekesteijn", hoofdonderdeel van de gelijknamige buitenplaats, dateert in oorsprong uit omstreeks 1770 en is in 1915 ve..

Boekesteyn, koetshuis

Noordereinde 283
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Inleiding Voormalig KOETSHUIS ANNEX KOETSIERSWONING, oorspronkelijk behorend bij de historische buitenplaats "Boekesteyn", gebouwd in het l..

Boekesteyn, tuinmanswoning

Noordereinde 281
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Inleiding Voormalige TUINMANSWONING, oorspronkelijk behorend bij de historische buitenplaats "Boekesteyn", gebouwd in het laatste kwart van..

Schaep en Burgh

Noordereinde 60
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS. In oorsprong vroeg 18de-eeuws, mogelijk ouder, hoofdhuis in 1818 ingrijpend verbouwd en vergroot tot d..

Schaep en Burgh, historische aanleg

Noordereinde 60
's Graveland (Gemeente Wijdemeren)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. De aanleg strekt zich uit over de volle lengte en breedte van het lange, smalle..

Kaart & Routeplanner

Route naar Boekesteyn, historische aanleg in 's Graveland

Foto's (1)