Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kleine duinboerderij in Rockanje

Boerderij

Duinstraat 22
3235NK Rockanje (gemeente Westvoorne)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1910


Beschrijving van Kleine duinboerderij

Inleiding Recht op de weg staande, in 1910 gebouwde kleine DUINBOERDERIJ opgetrokken in kalkzandsteen, afkomstig uit een Brielse fabriek. Om de woeste duingronden langs de kust om te zetten in bruikbare landbouwgrond werd tot diep in de negentiende eeuw de bodem tot vlak boven het grondwaterniveau afgezand. De kleine duinboerderijtjes herinneren nog aan deze kleinschalige ontginning en gebruik van de duingronden. De in een Ambachtelijk-traditionele trant gebouwde boerderijtjes zijn meestal van een type dat een sobere, verkleinde versie lijkt van de zijlangsdeelboerderijen op de Zuid-Hollandse eilanden. De duinboerderijtjes werden meestal gebruikt door keuterboeren die er een gemengd bedrijf uitoefenden. De meeste nog bestaande boerderijtjes dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw of zijn van kort na de eeuwwisseling (1900). Het boerderijtje is vrijwel identiek aan dat met huisnummer 18, waarmee het een ensemble vormt. Het inwendige van het pand is ingrijpend gewijzigd. Omschrijving Grotendeels in rode en lichtgrijze kalkzandsteen met gepleisterde plint opgetrokken duinboerderijtje onder met Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Op de voorste nokhoek van het iets bredere schuurgedeelte staat een opgemetselde schoorsteen voor de haard en de bakoven. De dakgoten rusten op trapsgewijs uitgemetselde gootsteunen. Het woongedeelte heeft een symmetrische kopgevel met een onder een decoratief opgevatte strek staand, rechtgesloten venster met een vijfruits raam. Het zoldervenster staat onder een rollaag en heeft eveneens een vijfruits raam. De gevel wordt verlevendigd door siermetselwerk in de vorm van decoratieve banden en strekken met grijze klakzandsteen. De licht uitkragende dakrand is voorzien van windveren en een door een makelaar bekroonde top. De linker gevel bevat een venster en sierbanden als die in de voorgevel. De kopgevel van het schuurgedeelte links van het woongedeelte is voorzien van een uit een onder- en bovendeur samengestelde toegangsdeur. De linker schuurgevel bevat een keukenvenster met vijfruits raam en twee halfronde stalvensters met ijzeren ramen. De houten achtergevel bestaat uit gepotdekselde planken en is voorzien van een uit een boven- en onderdeur samengestelde staldeur (rechts) en een toegevoegd venster met roedenverdeling er links van. Op de plaats van het zolderluik bevindt zich een groot, samengesteld venster met roedenverdeling. De dakrand is ook hier voorzien van windveren. De vrijwel blinde rechter zijgevel bevat halverwege de gevel alleen een klein venster voor het gemak. De gevelopening met het kelderluik is dichtgemetseld. Waardering Het duinboerderijtje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. - Het duinboerderijtje heeft cultuurhistorische waarde als een goede representant van een snel verdwijnend, streekgebonden type, dat nauw is verbonden met de ontginning van het duingebied en de ontwikkeling van het Westvoornse duinlandschap. - Het duinboerderijtje heeft architectuurhistorische en typologische waarde vanwege de specifieke samenstelling van de oorspronkelijke onderdelen en het materiaalgebruik. - Het boerderijtje heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met het naastgelegen pand met huisnummer 18. - Het pand heeft enige zeldzaamheidswaarde omdat het een van de laatse nog vrij authentieke boerderijtjes van dit type is. - Het boerderijtje is tevens van belang vanwege de vrij grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520829
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kleine duinboerderij in Rockanje

Duinboerderijtje

Duinstraat 18
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding In 1910 gebouwd DUINBOERDERIJTJE, recht op de weg staand en opgetrokken in kalkzandsteen afkomstig uit een Brielse fabriek. Om de..

Strijpemonde: historische tuin- en parkaanleg

Windgatseweg 18
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische parkaanleg van Strijpemonde is gelegen in het gelijknamige landgoed, dat in o..

Strijpemonde: De Schaapskooi

Windgatseweg 16
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving BOERDERIJ De Schaapskooi. Boerderij bestaande uit een woonhuis met stal aan de achterzijde, op rechthoekige grondslag, bestaa..

Huize Olaertsduyn

Windgatseweg 2
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding In 1910-1911 gebouwd LANDHUIS, hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Olaertsduyn, gebouwd in Nieuw-Historiserende stijl ..

Olaertsduyn: tuin- en parkaanleg

Windgatseweg 2
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding TUIN- en PARKAANLEG in de jaren 1910-1911 naar ontwerp van L.A. Spinger aangelegd en behorende bij de historische buitenplaats Ol..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)