Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Duinboerderijtje in Rockanje

Boerderij

Duinstraat 18
3235NK Rockanje (gemeente Westvoorne)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1910


Beschrijving van Duinboerderijtje

Inleiding In 1910 gebouwd DUINBOERDERIJTJE, recht op de weg staand en opgetrokken in kalkzandsteen afkomstig uit een Brielse fabriek. Om de woeste duingronden langs de kust om te zetten in bruikbare landbouwgrond werd tot diep in de negentiende eeuw de bodem tot vlak boven het grondwaterniveau afgezand. De kleine duinboerderijtjes herinneren nog aan deze kleinschalige ontginning en gebruik van de duingronden. De in een Ambachtelijk-traditionele trant gebouwde boerderijtjes zijn meestal van een type dat een sobere, verkleinde versie lijkt van de zijlangsdeelboerderijen op de Zuid-Hollandse eilanden. De duinboerderijtjes werden meestal gebruikt door keuterboeren die er een gemengd bedrijf uitoefenden. De meeste nog bestaande boerderijtjes dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw of zijn van kort na de eeuwwisseling (1900). Het pand maakt sinds de restauratie in 1978 deel uit van het Openlucht Museum "de Duinhuisjes". Het is vrijwel identiek aan de boerderij met huisnummer 22, waarmee het een ensemble vormt. Omschrijving Grotendeels in rode en lichtgrijze kalkzandsteen opgetrokken duinboerderijtje onder met Hollandse pannen gedekte zadeldaken. Op de voorste nokhoek van het iets bredere schuurgedeelte staat een opgemetselde schoorsteen voor de haard en de bakoven. De dakgoten rusten op trapsgewijs uitgemetselde gootsteunen. De gevels hebben een gepleisterde plint. Het woongedeelte heeft een symmetrische kopgevel met een onder een decoratief opgevatte strek staand, rechtgesloten, met luiken behangen venster met een vijfruits raam. Het zoldervenster staat onder een rollaag en heeft eveneens een vijfruits raam. De gevel wordt verlevendigd door siermetselwerk in de vorm van decoratieve banden en strekken met grijze kalkzandsteen. De licht uitkragende dakrand is voorzien van windveren en een decoratieve invulling in de door een makelaar bekroonde top. De linker zijgevel bevat een venster en sierbanden als die in de voorgevel. De kopgevel van het schuurgedeelte links van het woongedeelte is voorzien van een uit een onder- en bovendeur samengestelde toegangsdeur. De linker schuurgevel bevat een keukenvenster met vijfruits raam en twee halfronde stalvensters met ijzeren ramen. De houten achtergevel bestaat uit gepotdekselde planken en is voorzien van enkele kleine liggende vier- en vijfruits ramen, een uit een boven- en onderdeur samengestelde staldeur (rechts) en een zolderluik. De dakrand is ook hier voorzien van windveren. De rechter zijgevel bevat in het woongedeelte een kelderluik en halverwege de gevel een klein venster voor de "doos". Het boerderijtje is inwendig verdeeld in een woonkamer met bedsteden, een keuken met bakoven en een schuur met stal, tas en ingebouwd sekreet. De woonkamer is voorzien van een plankenvloer, een balkenplafond, binnen geprofileerde kozijnen staande paneeldeuren met houten handgrepen, waarvan een enkele deur voor de kelder en kelderkast en een dubbele deur voor de bedsteden aan weerszijden ervan. De schouw heeft een schoorsteenmantel van gemarmerd hout. De keuken bevat eveneens een balkenplafond, een put en een bakoven en opgeklampte deuren naar de woonkamer en de schuur. De twee gebinten tellende schuur is door middel van een houten scheidingswand verdeeld in een stalgedeelte en een tas. Er bevindt zich ook een ingebouwd gemak. Een houten ladder voert naar een zolderkamer boven de woonkamer. Waardering Het duinboerderijtje is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Het duinboerderijtje heeft cultuurhistorische waarde als een goede representant van een snel verdwijnend, streekgebonden type, dat nauw is verbonden met de ontginning van het duingebied en de ontwikkeling van het Westvoornse duinlandschap. Het duinboerderijtje heeft architectuurhistorische en typologische waarde vanwege de specifieke samenstelling van de oorspronkelijke onderdelen en het materiaalgebruik. Het boerderijtje heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang met het ernaast staande pand met huisnr. 22. Het pand heeft zeldzaamheidswaarde omdat het een van de laatse nog authentieke boerderijtjes van dit type is. Het boerderijtje is tevens van belang vanwege de vrij grote mate van gaafheid van het exterieur en het interieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520828
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Duinboerderijtje in Rockanje

Kleine duinboerderij

Duinstraat 22
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding Recht op de weg staande, in 1910 gebouwde kleine DUINBOERDERIJ opgetrokken in kalkzandsteen, afkomstig uit een Brielse fabriek. O..

Strijpemonde: historische tuin- en parkaanleg

Windgatseweg 18
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische parkaanleg van Strijpemonde is gelegen in het gelijknamige landgoed, dat in o..

Strijpemonde: De Schaapskooi

Windgatseweg 16
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Omschrijving BOERDERIJ De Schaapskooi. Boerderij bestaande uit een woonhuis met stal aan de achterzijde, op rechthoekige grondslag, bestaa..

Huize Olaertsduyn

Windgatseweg 2
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding In 1910-1911 gebouwd LANDHUIS, hoofdonderdeel van de historische buitenplaats Olaertsduyn, gebouwd in Nieuw-Historiserende stijl ..

Olaertsduyn: tuin- en parkaanleg

Windgatseweg 2
Rockanje (Gemeente Westvoorne)
Inleiding TUIN- en PARKAANLEG in de jaren 1910-1911 naar ontwerp van L.A. Spinger aangelegd en behorende bij de historische buitenplaats Ol..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)