Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pastorie in Hellevoetsluis

Kerkelijk Gebouw

Opzoomerlaan 110
3221AP Hellevoetsluis
Zuid Holland

Bouwjaar: 1890
Architect: E.J. Margry


Beschrijving van Pastorie

Inleiding PASTORIE behorende tot het kerkelijke complex aan de Opzoomerlaan te Hellevoetsluis, gebouwd in 1890 naar ontwerp van de Rotterdamse architect E.J. Margry. De pastorie is in stilistisch opzicht een mengvorm van Neo-Renaissance en Neo-Gotiek. Het exterieur van de pastorie is vrijwel ongewijzigd, met uitzondering van de begane grond van de achtergevel waar de veranda is verwijderd en in het linker deel van de gevel een breed venster is geplaatst. Omschrijving De pastorie is opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen en een kapverdieping onder een samengestelde kap, bestaande uit een afgeplat schilddak met twee steekkappen behorend bij de risalerende topgevel van de voorgevel en de niet risalerende topgevel van de achtergevel. De pastorie is deels onderkelderd. De grauwe bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband. De voorgevel staat boven een hardstenen plint en is verder geleed door hardstenen waterlijsten en drie gepleisterde speklagen per bouwlaag. In de voorgevel zijn rechtgesloten vensters met T-schuiframen onder korfbogen geplaatst. In de spaarvelden is baksteenornamentiek toegepast. Tevens staan in de topgevel een drielichts-venster en een houten paneeldeur met bovenlicht. In de overige gevels staan zowel vensters met zesruits schuiframen als vensters zonder roedenverdeling in de schuiframen. De asymmetrische voorgevel is verdeeld in een drie traveeën tellend teruggelegen gevelvlak rechts en een risalerend gevelvlak met topgevel links. Langs de hoeken zijn gevelhoge lisenen geplaatst. In de risaliet bevinden zich boven elkaar een klein segmentboogvormig keldervenster, twee T-vensters met schuiframen en in de top een drieruits venster. Het laatste venster is geplaatst op een gemetseld keperboogfries. De topgevel is voorzien van schouders en wordt bekroond door een overhoeks uitkragende toppilaster. De afdekking is van hardsteen en is voorzien van kleinere schouders halverwege. Het terugliggende gevelvlak heeft in de linker travee de via twee kwartronde hardstenen treden bereikbare voordeur. In de tweede bouwlaag T-vensters met schuifraam. In de overige traveeën zijn in beide bouwlagen T-vensters met schuiframen geplaatst. Dit gevelvlak wordt eveneens beëindigd door een keperboogfries. De asymmetrische achtergevel is verdeeld in een drie traveeën brede lijstgevel en een twee gevelopeningen tellende topgevel, die gemarkeerd wordt door twee lisenen. Hiertussen zijn in de eerste bouwlaag twee zesruits-vensters geplaatst, in de tweede bouwlaag zijn de balkondeuren vervangen door een venster met Frans balkon. In de topgevel bevindt zich een rechtgesloten venster met schuifraam binnen een spitsboogvormige uitsparing. De drie linker traveeën zijn eveneens deels gewijzigd. In de twee linker traveeën is een breed samengesteld venster geplaatst. De achterdeur in de middentravee is origineel. In de tweede bouwlaag bevinden zich drie vensters. De asymmetrische linker zijgevel is voorzien van een bakstenen plint, lisenen aan weerszijden en een baksteenfries onder de houten gootlijst op klossen. Links van het midden zijn op asymmetrische wijze rechtgesloten schuifvensters van verschillend formaat geplaatst. De asymmetrische rechter zijgevel grenst aan de één bouwlaag hoge verbindingsgang met plat dak. Waardering De pastorie is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde. - De pastorie is van cultuurhistorische waarde binnen de ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst in Nederland en het rooms-katholicisme op Voorne-Putten in het bijzonder. - De pastorie is van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een pastorie in een voor de bouwtijd gangbare bouwstijl en vanwege de plaats in het oeuvre van een vooraanstaand architect. - De pastorie heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele samenhang met de kerk en de nabijstaande watertoren, alsmede als herkenningspunt in de oostelijke helft van de vesting. - De pastorie is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520811
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pastorie in Hellevoetsluis

Sint-Antonius van Paduakerk

Opzoomerlaan 110
Hellevoetsluis
Inleiding De PAROCHIEKERK H. Antonius van Padua maakt deel uit van het kerkelijk complex aan de Opzoomerlaan te Hellevoetsluis. De zaalkerk..

Affuitloods

Opzoomerlaan 113
Hellevoetsluis
Inleiding AFFUITLOODS voor de opslag van onderstellen van kanonnen, gebouwd in 1866 binnen de vesting en marinehaven te Hellevoetsluis. Na ..

Droogdok Jan Blanken

Industriehaven 50
Hellevoetsluis
Het droogdok, aangelegd in 1802-1804 door Jan Blanken Jansz.

Rotterdams Bolwerk

Rotterdams Bolwerk
Hellevoetsluis
"Rotterdams Bolwerk". Bolwerk met hoge flank en linker face met steil talud. Linker flank gedekt door tenaillon. In de saillant een kazemat.

Wachtgebouw

Opzoomerlaan 126
Hellevoetsluis
Wachtgebouw naast het Ridderschapsbolwerk. Bakstenen gebouw zonder verdieping en met hoog pannen schilddak, waarop hoekschoorstenen. Voor he..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)