Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gedenknaald in IJmuiden

Overig


1950AA IJmuiden (gemeente Velsen)
Noord Holland

Bouwjaar: 1923
Architect: S. de Clercq


Beschrijving van Gedenknaald

Inleiding GEDENKNAALD uit 1923, opgericht ter nagedachtenis aan ingenieur Justus Dirks (1825-1886) die de technische leiding had bij de aanleg van het Noordzeekanaal. Het monument is ontworpen door de Haagse architect S. de Clercq in opdracht van een commissie uit de wereld van de scheepvaart en het bedrijfsleven. Op 28 september 1923 werd het onthuld op het Sluiseiland. Vanwege de ophoging van het Sluiseiland in verband met de Deltawet is het monument in 1963 afgebroken en vervolgens in 1971 heropgericht aan de Seinpostweg. Omdat het op deze plaats de aanleg van de derde zeehaven belemmert, zal het verplaatst worden naar het Sluisplein. Omschrijving Circa 12 m hoge gedenknaald van lichtgrijs graniet met een vierkante voet die via achteroverhellende vlakken gereduceerd wordt tot een kleiner grondvlak waarop een zich verjongende achtzijdige schacht bekroond door een halve bol. De ongepolijste schacht wordt verlevendigd door zeven banden van gepolijst donkergrijs graniet waarvan de bovenste uitkraagt. Tegen de westkant van het evenals de voet gepolijste onderste gedeelte van de schacht is een bronzen gedenkplaat bevestigd met het volgende opschrift: "HULDE/ AAN DE NAGEDACHTENIS VAN/ JUSTUS DIRKS/ HOOFDINGENIEUR 1ste KLASSE/ VAN DEN WATERSTAAT/ EERSTAANWEZEND INGENIEUR/ BIJ DE/ AMSTERDAMSCHE KANAAL MAATSCHAPPIJ/ AAN ZIJNE TECHNISCHE LEIDING/ IS HET NOORDZEEKANAAL/ VOOR EEN GROOT DEEL/ TE DANKEN./ BIJ TAL VAN ANDERE/ BELANGRIJKE WERKEN/ IN ONS LAND EN DAARBUITEN/ HEEFT HIJ EVENEENS/ DEN NAAM VAN DEN/ NEDERLANDSCHEN INGENIEUR/ HOOG GEHOUDEN/ 1825-1886". De gedenknaald is geplaatst op een vierkante vloer van ongepolijst lichtgrijs graniet met op alle vier hoeken een in hetzelfde materaal uitgevoerde zware bolvorm met een achtzijdige voet. Waardering Het monument Noordzeekanaal is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven en karakteristiek voorbeeld van een gedenkteken uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; als 'point de vue'; als herinnering aan de aanleg van het Noordzeekanaal in het algemeen en zijn belangrijkste grondlegger ingenieur Justus Dirks in het bijzonder. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520709
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gedenknaald in IJmuiden

Lage vuurtoren van IJmuiden

Seinpostweg 34
IJmuiden (Gemeente Velsen)
Uit 1878 daterende, ronde, conische, gietijzeren vuurtoren (lage licht) naar ontwerp van Q. Harder en uitgevoerd door gieterij D.A.Schretler..

Hoge vuurtoren van IJmuiden

Seinpostweg 34
IJmuiden (Gemeente Velsen)
Uit 1878 daterende, ronde, conische, gietijzeren vuurtoren (hoge licht) naar ontwerp van Q. Harder en uitgevoerd door gieterij D.A.Schretlen..

Batterij Olmen (Flak Batterie Olmen)

ijmuiderslag 472
ijmuiden (Gemeente velsen)
Inleiding Een Europese verdedigingslinie De Atlantikwall is een Duits militair stelsel uit de Tweede Wereldoorlog dat de hele Noordzee en ..

Voormalig commiezenhuis

Sluisplein 24
IJmuiden (Gemeente Velsen)
Inleiding Op de hoek van het Sluisplein en de Visseringstraat gelegen voormalig COMMIEZENHUIS, gebouwd in 1876 in opdracht van het Departem..

Ned. Belltelefoon

Visseringstraat 2
IJmuiden (Gemeente Velsen)
Inleiding Aan de westzijde van de Visseringstraat gelegen voormalig TELEFOONKANTOOR in eclectische trant daterend uit 1896. Het kantoor wer..

Kaart & Routeplanner

Route naar Gedenknaald in IJmuiden

Foto's (1)