Meer dan 63.000 rijksmonumenten


woonhuis in Santpoort Noord

Woonhuis

Duin- en Kruidbergerweg 47
2071LG Santpoort Noord (gemeente Velsen)
Noord Holland

Bouwjaar: 1903


Beschrijving van woonhuis

Inleiding Voormalige PORTIERSWONING uit 1903, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De door J. Kuit ontworpen woning is gelegen aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg tegenover de oorspronkelijke hoofdingang van het landgoed. N.B. De houten aanbouw tegen de noordgevel valt buiten de bescherming. Omschrijving De woning is gebouwd op nagenoeg vierkant grondplan en voorzien van een parterre, een zolderverdieping met borstwering en een samengesteld dak waarop leien in Maasdekking. Het samengestelde dak bestaat uit een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg en haaks hierop een in het linkerzijschild snijdend zadeldak dat aan de voorzijde lager is doorgetrokken. Op dit dakvlak staat een dakkapel voorzien van drie kleine vierruits ramen en een kroonlijst die boven het middelste raam halfrond verhoogd is. Het dak heeft rondom een op geprofileerde klossen rustend overstek van geringe breedte waarlangs een zinken mastgoot. De buitenmuren zijn gemetseld in kruisverband met snijvoeg: het trasraam van rode machinale waalklinkers, het opgaande muurwerk van oranjerode verblendsteen. Op het rechterzijschild staan twee schoorstenen van dito verblendsteen: rechtsonder een rechthoekige en middenboven een vierkante. Boven de achtergevel staat halverwege een vierkante schoorsteen als laatstgenoemd. De vensters hebben houten lekdorpels. De voorgevel (Z) is samengesteld uit een combinatie van een puntgevel en een veranda links hiervan. Het boven de veranda lager doorgetrokken dak rust op vier stijlen die bovenaan door eveneens houten togen met elkaar verbonden worden. Tussen de togen en het dak is staand beschot aangebracht. In de achtermuur van de veranda bevindt zich rechts de voordeur en links een zesruits venster voorzien van geel kathedraalglas. De als puntgevel vormgegeven rechter helft van de voorgevel heeft in het midden een driezijdige erker met in de voorzijde een stolpraam met achtruits bovenlicht en in de schuine zijden een raam met zesruits bovenlicht. De erker wordt bekroond door een hoofdgestel. Boven de erker is de puntgevel voorzien van een liggend venster waarin drie zesruits ramen. De aan de Duin en Kruidbergerweg gelegen linkerzijgevel (W) heeft links een erker als voor en rechts hiervan een venster waarin twee door een middenstijl gescheiden zesruits ramen met vierruits bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping is de puntgevel voorzien van een tweetal kleine zesruits vensters. In de rechterzijgevel (O) bevindt zich rechts een stolpraam met achtruits bovenlicht (het venster links hiervan is niet oorspronkelijk). De als puntgevel uitgevoerde linker helft van de achtergevel (N) heeft ter hoogte van de verdieping een venster waarin twee door een middenstijl gescheiden zesruits ramen (de begane grond wordt door de genoemde aanbouw grotendeels aan het oog onttrokken). Het interieur kon door afwezigheid van de bewoners niet beoordeeld worden. Waardering De voormalige portierswoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de vormgeving; vanwege de ensemblewaarde. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520701
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van woonhuis in Santpoort Noord

overig

Duin- en Kruidbergerweg 47
Santpoort Noord (Gemeente Velsen)
Inleiding Langs de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerd HEK uit 1912, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidbe..

overig

Duin- en Kruidbergerweg 47
Santpoort Noord (Gemeente Velsen)
Inleiding Twee aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerde HEKPIJLERS, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruid..

kasteel buitenplaats

Duin- en Kruidbergerweg 70
Santpoort Noord (Gemeente Velsen)
Inleiding Voormalige TUINMANSWONING uit 1895, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. In de jaren '30 is de achtergevel ..

Boerderij Kruidberg

Duin- en Kruidbergerweg 59
Santpoort Noord (Gemeente Velsen)
Boerderij Kruidberg zou een v.m. jachthuis zijn, gepleisterd, met rechte kroonlijst en met pannen gedekt dak.

kasteel buitenplaats

Duin- en Kruidbergerweg 52
Santpoort Noord (Gemeente Velsen)
Inleiding Voormalig STALGEBOUW annex koetshuis uit 1899, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. Door de toepassing van ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)