Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Westerveld: grafmonument Anton Gerard van Hamel in Driehuis NH

Graf Begraafplaats

Duin- en Kruidbergerweg 6
1985HG Driehuis NH (gemeente Velsen)
Noord Holland

Bouwjaar: 1907-1908


Beschrijving van Westerveld: grafmonument Anton Gerard van Hamel

Inleiding GRAFMONUMENT van prof.dr. A.G. van Hamel (1842-1907), Waals predikant en later Nederlands eerste hoogleraar in de Franse taal- en letterkunde. De uit 1907 of 1908 daterende grafsteen werd vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer Joseph Mendes da Costa (1863-1939). Omschrijving Staande grafsteen van zandsteen met een hoogte van circa 2,20 m, een dikte van 20 cm en een breedte van 1,30 m. De smallere (0,90 m) en in een flauwe punt eindigende bovenste helft van de grafsteen toont in reliëf het echtpaar hand in hand en ten voeten uit: links Van Hamel met de ogen gesloten en in zijn rechter hand een boek, rechts zijn veel jongere echtgenote Marie van Stockum (1869-1953) met in haar linker hand een roos en de mond geopend als teken van rouw. Het verstrakt weergegeven echtpaar wordt geflankeerd door gestileerde klimop die zich boven hun hoofd verstrengeld en door twee eveneens gestileerde eikenbomen waarvan de toppen elkaar raken. Zowel de klimop als de eik zijn symbolen voor eeuwige vriendschap en kracht. Onder het reliëf is het volgende gedicht gehouwen: "AAN UW RIJKEN SCHAT VAN KENNIS/ PAARDET GIJ REINE LEVENSVREUGD/ TOT STEUN MIJ WIJZEND IN DROEVE UREN/ WAT VREUGD EN SCHOONHEID OM ONS IS". De overgang tussen het onderste gedeelte en de smallere bovenste helft van de grafsteen wordt aan weerszijden gemarkeerd door een uiltje als symbool van de wijsheid. Waardering Het grafmonument is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard vroeg 20ste-eeuws grafmonument op de begraafplaats Westerveld; wegens de funerair-historische en genealogische waarde; wegens de kenmerkende vormgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520681
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Zie het artikel Zie Anton Gerard van Hamel (Keltoloog) voor het artikel over zijn gelijknamige neef, Keltoloog en Germanist
A.G. van Hamel getekend door H.J. Haverman (1899)

Anton Gerard van Hamel (Haarlem, 17 januari 1842 - Amsterdam, 15 april 1907), was een Nederlands predikant, hoogleraar Frans te Groningen en redacteur van het literair tijdschrift De Gids.

Nadat hij in Groningen in 1863 zijn kandidaats- en doctoraalexamen in de theologie deed, bracht hij een jaar door in Genève. Op 6 oktober 1864 liet hij zich als student inschrijven op de Universiteit Leiden, waar zijn vader, Joost Adriaan van Hamel, predikant was.

In 1866 werd hij hulppredikant te Brussel en in het volgende jaar te Leiden. Van 1868 tot 1872 was hij predikant van de Waalse gemeente in Leeuwarden; vervolgens werd hij predikant bij dezelfde gemeente in Rotterdam. Hier bleef hij actief tot 1879, toen hij het niet meer met zijn geweten kon verenigen om predikant te zijn. Hij sloeg een geheel andere richting in en ging Frans en Romaanse filologie studeren in Parijs, bij Gaston Paris en Arsène Darmesteter. In het seizoen 1883-1884 volgde Van Hamel college bij Ferdinand de Saussure, die toen aan de Ecole des Hautes Études Gotisch en Oudhoogduits doceerde. In die tijd had hij contact met de toen ook in Parijs wonende Conrad Busken Huet, wiens zoon Gédéon eveneens de colleges van De Saussure bijwoonde[1].

In 1884 werd hij de eerste hoogleraar Frans aan de Universiteit Groningen. Hij aanvaardde deze functie met een rede over La chaire de français dans une université néerlandaise. In 1897 sprak hij als rector magnificus de rede L'âme française uit, waarin hij zich afvroeg wat de essentiële kenmerken zijn van de Franse geest zoals verbeeld in de Franse taal en literatuur. Sinds 1887 was Van Hamel redacteur van De Gids.

In 1907 nam hij zijn ontslag om zich in Parijs ongestoord aan de studie te kunnen wijden. Hij overleed in hetzelfde jaar.

Bronnen


Voorganger:
Floris de Boer
Rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen
1896–1897
Opvolger:
Gerrit Wildeboer

Monumenten in de buurt van Westerveld: grafmonument Anton Gerard van Hamel in Driehuis NH

Westerveld

Duin- en Kruidbergerweg 6
Driehuis NH (Gemeente Velsen)
Inleiding Tussen 1888 en 1890 naar ontwerp van L.P. Zocher gerealiseerde PARKAANLEG van de begraafplaats Westerveld. De aanleg is uitgevoer..

Westerveld: graftombe J.W.H. van Wermeskerken

Duin- en Kruidbergerweg 6
Driehuis NH (Gemeente Velsen)
Inleiding GRAFTOMBE van de journalist en letterkundige J.W.H. van Wermeskerken (1882-1937). Van Wermeskerken was onder meer buitenlands cor..

Westerveld: urnenmonument H.G. van Wijngaarden

Duin- en Kruidbergerweg 6
Driehuis NH (Gemeente Velsen)
Inleiding Uit 1930 daterend URNENMONUMENT van H.G. van Wijngaarden (1876-1929), eerste predikant van de Vrije Gemeente te Amsterdam na de d..

Westerveld: urnenmonument familie Von Saher

Duin- en Kruidbergerweg 6
Driehuis NH (Gemeente Velsen)
Inleiding URNENMONUMENT van de familie Von Saher. Het uit de jaren '20 of het eind van de jaren '10 daterende urnenmonument is van de hand ..

Westerveld: urnenmonument F.M. Wibaut

Duin- en Kruidbergerweg 6
Driehuis NH (Gemeente Velsen)
Inleiding Uit 1937 daterend URNENMONUMENT van de Amsterdamse wethouder voor Volkshuisvesting en Financiën F.M. Wibaut (1859-1936). Het sob..

Kaart & Routeplanner

Route naar Westerveld: grafmonument Anton Gerard van Hamel in Driehuis NH