Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint-Servatiuskerk in Heeswijk Dinther

Kerkelijk Gebouw

Sint Servatiusstraat 1
5473GA Heeswijk Dinther (gemeente Bernheze)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1877-1879
Architect: J. Werten


Beschrijving van Sint-Servatiuskerk

Inleiding. Sint-Servatius, KERK, tussen 1877 en 1879 opgetrokken naar ontwerp van de architect J. Werten in Neo-Gotische stijl. De torenpinakels dateren uit 1889. Het gebouw is een bakstenen kruiskerk, fraai gelegen in de langgerekte beekdalnederzetting aan de zuidzijde van de Sint-Servatiusstraat, de doorgaande weg die Heeswijk met Dinther verbindt. Aan de oost- en zuidzijde van de kerk bevindt zich een begraafplaats. Omschrijving. Geheel vrijstaande, noord-zuid gerichte kruiskerk. De kerk is een baksteenbouw met enige toepassing van natuursteen in afdekkingen, lijsten traceringen en pinakels. Het schip heeft vier traveeën, het transept één en het koor twee. Het koor heeft verder een driezijdige blinde sluiting. De toren heeft vier geledingen en overhoekse steunberen. De muurvlakken zijn grotendeels onversierd waardoor de toren een massieve indruk maakt. De eerste geleding heeft een voorgebouwd portaal, geflankeerd door spitsboognissen met beelden van Servatius en Willibrordus. De tweede geleding heeft twee baksteen nissen in een door een bakstenen tandlijst afgesloten veld en boven de ingang een driedelig spitsboogvenster. De derde geleding heeft weer drie in een spaarveld gevatte nissen. De klokkengeleding heeft gedeelde galmopeningen waarboven het uurwerk en een spitsboognisje, gevat in een driehoekig afgesloten spaarveld dat overloopt in wimbergen. Deze zijn met een pinakel bekroond en omvatten de achtzijdige, onder het kruis iets ingesnoerde en daardoor zeer opvallende, spits. Het schip heeft een korte travee waarna drie vakken volgen met tweedelige spitsboogramen, die als elders in de kerk laat-gotisch vormgegeven traceringen hebben. De eindgevels der transepten hebben twee langgerekte spitsboogvensters met driedelige ramen waarboven een roosvenster en in de topgevel drie lancetramen. De steunberen hebben hier pinakels, de topgevels hebben een kruis. Het koor heeft een blinde sluiting en driedelige ramen in de traveeën en wordt geflankeerd door nevenruimten met tweedelige spitsboogramen. Ook inwendig toont het gebouw sobere vormen die laat-gotisch aandoen, waarbij de curieuze vakken met flamboyant traceerwerk boven de geprofileerde bundelpijlers en scheibogen ontleend lijken aan de Brabantse laatgotiek. Hoog boven deze velden bevinden zich de lichtbeukramen. De gehele kerk is overwelfd met kruisribgewelven. In de koorsluiting bevindt zich flamboyant traceerwerk in de blindnissen. De kerk heeft een recente eenvoudige kleurstelling ter accentuering van lijnen en vlakken. In de kerk bevinden zich zes beelden en gipsen kruiswegstaties van F. de Vriendt (XIXd) en een beeld van Cecilia. Verder achttien non-figuratieve ramen van Marius de Leeuw (1956 en 1959) en vier ramen met Annunciatie, Geboorte, Gedaantenverwisseling op de berg Tabor en Hemelvaart. Van de preekstoel (1881) bleven drie reliëfs over met de overdracht van de staf aan Petrus, de bergrede en de 12-jarige Jezus in de Tempel. Sierlijk bewerkte balustrade van het zangkoor. Waardering. De kerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden die ze heeft als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling als illustratief voorbeeld van de golf van neokerken uit de periode na 1853. De kerk heeft architectuurhistorisch belang vanwege de plaats in het oeuvre van de architect J. Werten die zich inspireerde op bouwwerken van zijn tijdgenoot, de Brabantse kerkenbouwer C. van Dijk, en tevens aan de late Brabantse gotiek ontleende motieven toepaste. Verder heeft de kerk architectuurhistorisch belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit der samenstellende onderdelen en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De kerk heeft ensemblewaarden vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met het omliggende kerkhof en de doorgaande weg waaraan ze gelegen is. De kerk is gaaf bewaard gebleven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520589
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Sint-Servatiuskerk
Sint-Servatiuskerk
Sint-Servatiuskerk
Plaats Dinther
Gebouwd in 1879
Restauratie(s) 2008/2009
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  520589
Architectuur
Architect(en) Werten, J.
Toren 77,4 m hoog
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Servatiuskerk in het Nederlandse Dinther werd tussen 1877 en 1879 opgetrokken naar ontwerp van de architect J. Werten in neogotische stijl. De torenpinakels dateren uit 1889. Het gebouw is een bakstenen kruiskerk, fraai gelegen in de langgerekte beekdalnederzetting aan de zuidzijde van de Sint Servatiusstraat, de doorgaande weg die Heeswijk met Dinther verbindt. Aan de west- en zuidzijde van de kerk bevindt zich het kerkhof.

Geschiedenis

Op 31 maart 1139 wordt in een schrijven van Paus Innocentius II Dintre (Dinther) genoemd. Deze paus sprak over Ecclesiam de Dintre, dat vertaald betekent: kerk van Dinther. Het gaat om een houten kerk die in 1384 gerestaureerd en vergroot is. In de 15e eeuw heeft Dinther al een kerk in de gotische stijl met een altaar toegewijd aan Theobaldi et Barbara. Dat het gilde de naam draagt van de heilige Barbara houdt hoogstwaarschijnlijk hiermee verband. In de 17e eeuw, in de tijd van de Reformatie, is de parochiekerk in bezit gekomen van de Hervormden. De parochianen kerken dan in Bedaf. Tijdens de Franse Oorlog krijgt Dinther in 1672 weer een eigen bedehuis. In 1682 is dit een zogenoemde schuur-kerk, een omgebouwde boerderij aan de Eijkenhoek.

In 1806 - aan het einde van de Bataafse Republiek, wanneer katholieken meer vrijheid krijgen - neemt men de oorspronkelijke kerk weer in gebruik. Onder pastoor Jansen wordt er in 1879 een nieuwe kerk gebouwd en in 1936 komt er een nieuw hoogaltaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de kerk zwaar beschadigd en is daarna geheel gerestaureerd. Na het Tweede Vaticaans Concilie zijn er in de kerk de nodige liturgische aanpassingen verricht: een nieuw altaar wordt geplaatst en een nieuwe lezenaar. Tijdens het 100-jarig bestaan wordt er het ambitieus plan opgevat om de kerk geheel te renoveren. Pastoor L. v.d. Velden heeft dit nog mogen voltooien. Op grootse wijze is in 1989 het 850-jarig bestaan van de parochie gevierd. In 2001 heeft de kerk de status van Rijksmonument gekregen.

Externe linksMonumenten in de buurt van Sint-Servatiuskerk in Heeswijk Dinther

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkstraat 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
N.H. Kerk. Eenvoudige zaalkerk uit 1822, met boogvensters en dakruiter.

Nederlands Hervormde Pastorie

Kerkstraat 4
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
N.H. Pastorie. Vroeg 19e eeuws met gepleisterde lijstgevel en Empire schuiframen.

Dwarshuis onder zadeldak tussen zijtopgevels

Den Dolvert 13
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Dwarshuis onder zadeldak tussen zijtopgevels. Zesdelige schuiframen. 19e eeuw.

Heilig Hartbeeld

-
Heeswijk (Gemeente Bernheze)
Inleiding. HEILIG HARTBEELD met knielende figuren. Het beeld werd opgericht door enkele parochianen ter herinnering aan het 25-jarig herde..

woonhuis

Den Dolvert 5
Heeswijk Dinther (Gemeente Bernheze)
Inleiding. WOONHUIS, voorgevel aan het einde van de negentiende eeuw opgetrokken in een Eclectische stijl. Het ongebruikelijk geproportione..

Kaart & Routeplanner


Foto's (13)

Alle 13 foto's weergeven