Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Twee blokken bestaande uit 14 woningen in Roermond

Woonhuis

Frans Douvenstraat 1
6041XR Roermond
Limburg

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van Twee blokken bestaande uit 14 woningen

Inleiding Twee blokken bestaande uit 14 woningen aan de Frans Douvenstraat en vier woningen aan de P. Cuypersstraat gebouwd omstreeks 1880 naar een ontwerp van Dr. P.J.H. Cuypers. De woningen waren bestemd voor de werknemers van de kunstwerkplaatsen Cuypers en Stolzenberg. In het middendeel van het blok aan de Frans Douvenstraat (thans huisnummer 9) bevond zich een gezellenhuis bedoeld voor de ongehuwde werknemers. In de periode 1915-1938 was in dit bouwdeel een protestants ziekenhuis ondergebracht. Dit bouwdeel is thans in gebruik als penitentiaire inrichting. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met neo-gotische details. De structuur van het interieur van de meeste panden is in tact hetgeen blijkt uit de situering van gang, trappenhuis en kamers. Omschrijving STRAATWAND FRANS DOUVENSTRAAT Het blok telt 14 woningen (huisnummer 1-7 en 13 t.m. 31) gebouwd in twee bouwlagen en afgedekt met een zadeldak met muldenpannen. Huisnummer 9 betreft het vml. gezellenhuis en telt drie bouwlagen onder een haaks geplaatst zadeldak. Huisnummer 11 is vervallen. Rechthoekige houten vensterkozijnen met bovenlichten. Aan de bovenzijde van de vensters rondboogvormige vulstukken met hierin decoratief metselwerk. Vensterdorpels in lichtrode baksteen. Segmentboogvormige houten voordeur met rondboogvormig bovenlicht met glas-in-lood en kunststeen tracering met driepas motief. Voordeur iets terugliggend met twee hardstenen treden. Deuromlijsting in lichtrode tint baksteen. Plint geaccentueerd met een band lichtrode baksteen. Twee kleine segmentboogvormige keldervensters. Decoratief metselwerk onder de dakrand. Per twee woningen aan de achtergevel een uitbouw in twee bouwlagen met plat dak. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 1: in de topgevel linkerzijgevel twee smalle rondboogvormige vensters. Dak met overstek. Aan het linkerdeel van de achtergevel de uitbouw in twee bouwlagen. Aan het rechterdeel van de achtergevel een houten erker met plat dak aan de linkerzijde aansluitend op de uitbouw. Aan deze zijde met een afgeschuinde hoek. In de achtergevel van de erker dubbele houten tuindeuren. Erker op een bakstenen plint. Op de erker een klein balkon met metalen balustrade. Dubbele houten balkondeuren. In de zijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag twee rechthoekige houten deuren en een venster. In de tweede bouwlaag van deze zijgevel twee rechthoekige vensters en een klein vierkant venstertje. STRUCTUUR van het INTERIEUR geheel in tact. Voorportaal met tochtdeur; aan de linkerzijde van de gang de woonkamer en de zitkamer met hiertussen authentieke schuifdeuren; in beide kamers een zwart marmeren schouw. In het vulstuk van de deur tussen de erker en de keuken in de uitbouw, een schildering met een voorstelling van Bacchus met hopranken en bierkannen. De schildering dateert mogelijk uit de bouwperiode van de woningen. Authentiek trappenhuis met houten trap en leuning met spijlen. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 3 Voorgevel vrijwel authentiek met uitzondering van de voordeur; het rondboogvormig bovenlicht van de voordeur bevat geen glas-in-lood. In het linkerdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een houten erker met plat dak. In de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster met segmentboogvormig vulstuk. In de linker zijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekig houten venster met bovenlicht en twee rechthoekige houten deuren. In de tweede bouwlaag van de uitbouw een groot en een klein rechthoekig houten venster. STRUCTUUR van het INTERIEUR beperkt in tact. In twee kamers een zwarte marmeren schouw. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 5 Voorgevel vrijwel authentiek met uitzondering van de voordeur en de dakkapel. Aan het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een houten serre van omstreeks 1980. In de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster. Achtergeveldakvlak met een brede houten dakkapel. In de achtergevel van de uitbouw in de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster. In de rechterzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur en venster. In de tweede bouwlaag een groot en een klein rechthoekig houten venster. STRUCTUUR van het INTERIEUR is op hoofdlijnen in tact. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 7 Frontgevel vrijwel authentiek met uitzondering van de voordeur, vensterkozijnen en dakkapel. In het linkerdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een deur en venster van omstreeks 1970. In de linkerzijgevel van de uitbouw aan de achtergevel in de eerste bouwlaag twee rechthoekige houten deuren en een venster. In de tweede bouwlaag drie vensters. Aan de achtergevel van de uitbouw een bakstenen aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In het achtergeveldakvlak een dakkapel die dateert van omstreeks 1970. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 9 Dit pand betreft het vml. gezellenhuis thans penitentiaire inrichting, en telt drie bouwlagen en wordt afgedekt met een haaks geplaatst zadeldak. Het vroegere woonhuis met huisnummer 11 is bij dit pand getrokken. In de eerste bouwlaag een entreepartij die dateert van omstreeks 1970. De drie vensters aan de linkerzijde van de entree dateren van omstreeks 1970 evenals de dorpelstenen en de vulstukken in de tweede en derde bouwlaag. Tussen de vensters in de derde bouwlaag en aan de bovenzijde van deze vensters decoratief metselwerk. Frontgevel loopt uit in een topgevel met hierin drie kleine rechthoekige houten vensters. Topgevel met dakoverstek. Frontgevel van de voormalige woning met huisnummer 11: vensterkozijnen in de eerste en tweede bouwlaag dateren van omstreeks 1970 evenals de twee dakkapellen. In het rechterdeel van de achtergevel in de eerste en tweede bouwlaag twee rechthoekige houten vensters. In de derde bouwlaag een groot segmentboogvormig venster. In de topgevel twee rechthoekige vensters. Dak van de topgevel met overstek. Tegen het linkerdeel van de hoogbouw een uitbouw in drie bouwlagen met plat dak. Deze uitbouw is voorzien van een metalen brandtrap. Aan de achtergevel van deze uitbouw diversen aanbouwen. Aan de achtergevel van het vml. woonhuisgedeelte (vml. huisnummer 11) een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In de tweede bouwlaag van de achtergevel een rechthoekig houten venster met stalen latei. Achtergeveldakvlak met een dakkapel. STRUCTUUR van het INTERIEUR aangepast ten behoeve van de functie als penitentiaire inrichting. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 13 Frontgevel vrijwel authentiek behoudens de kunststof vensterkozijnen en voordeur van omstreeks 1990. Twee dakvensters. In het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag rechthoekige dubbele tuindeuren van omstreeks 1990. In de tweede bouwlaag een rechthoekig houten venster met segmentboogvormig vulstukje. In de achtergevel van de uitbouw enkele vensters van omstreeks 1990. In de rechterzijgevel van deze uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige houten keukendeur met rondboogvormig bovenlicht en een rechthoekig houten venster en een klein venstertje. In de tweede bouwlaag van de rechterzijgevel twee vensters. In deze gevel diverse verbouwingssporen. STRUCTUUR van het INTERIEUR in tact. In beide woonkamers een zwarte marmeren schouw. Tussen deze kamers authentieke schuifdeuren. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 15 Frontgevel beperkt in tact. De twee oorspronkelijke vensters in de eerste bouwlaag zijn vervangen door een breed vensterkozijn. De voordeur is eveneens niet authentiek. Twee dakvensters. In de eerste bouwlaag van de achtergevel aan de linkerzijde een aangebouwde serre met hierin een kunststof pui. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster. Achtergeveldakvlak met een rechthoekige dakkapel. Aan de achtergevel van de uitbouw een aanbouw. In de linkerzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur en venster. Beiden zijn niet authentiek. In de tweede bouwlaag van deze zijgevel een rechthoekig venster met links hiervan een klein venstertje. STRUCTUUR van het INTERIEUR in tact. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 17 en 19 Frontgevel pand huisnummer 17 is op hoofdlijnen in tact. De twee oorspronkelijke vensters in de eerste bouwlaag zijn vervangen door een breed vensterkozijn. De voordeur is eveneens niet authentiek. Vensterkozijnen tweede bouwlaag eveneens niet authentiek evenals het metselwerk in de vulstukken en de dakkapel. Frontgevel pand huisnummer 19 vrijwel in tact. De vensterkozijnen en de voordeur zijn niet authentiek evenals de dakkapel en het dakvenster. Het glas in het bovenlicht van de voordeur is niet authentiek. De panden met de huisnummers 17 en 19 worden thans bewoond door één eigenaar: intern is een doorbraak tussen beide panden gerealiseerd. De gezamelijke uitbouw aan de achtergevel van beide panden is aan de achterzijde voorzien van een grote veranda in kunststof. In de rechterzijgevel van de uitbouw een deur en enkele vensters in hardhout. Tegen de achtergevel van het woonhuisgedeelte van huisnummer 17 een aanbouwsel in een bouwlaag. In de linkerzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur en venster in hardhout. In de tweede bouwlaag een groot en een klein venster. In de achtergevel van het woonhuisgedeelte van huisnummer 19 een dubbele tuindeur met bovenlicht. Gehele kozijn in hardhout uitgevoerd. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster in hardhout. Achtergeveldakvlak met een rechthoekige dakkapel. STRUCTUUR van het INTERIEUR in tact behoudens de doorbraak die tussen beide panden is gerealiseerd. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 21 Frontgevel vrijwel intact. Vensterkozijnen en deur niet authentiek evenals het glas-in-lood in het bovenlicht van de voordeur. In de achtergevel in de eerste bouwlaag een driedelig venster en in de tweede bouwlaag een T-venster: beide niet authentiek. Achtergeveldakvlak met een kleine rechthoekige dakkapel. Aan de achtergevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In de tweede bouwlaag van deze achtergevel een niet authentieke rechthoekige houten deur. In de rechterzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur en een venster. In deze gevel een deur dichtgezet. In de tweede bouwlaag twee vensters. STRUCTUUR van het INTERIEUR is in tact. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 23 Frontgevel vrijwel in tact. Dit pand is beduidend breder dan de overige panden en telt in de tweede bouwlaag vier vensters. Vensterkozijnen en deur niet authentiek, evenals het metselwerk in de vulstukken van de vensters in de eerste bouwlaag. Vulstukken van de vensters in de tweede bouwlaag met geglazuurde tegeltjes opgevuld. Achtergevelindeling eveneens afwijkend van de overige panden. In de eerste bouwlaag een rechthoekige dubbele tuindeur met aan de linkerzijde een rechthoekig venster. In de tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters. Tuindeuren en vensters niet authentiek. Achtergeveldakvlak met kleine rechthoekige dakkapel eveneens niet authentiek. Aan de achtergevel van de uitbouw een kleine aanbouw. In de linkerzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur en venster en in de tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters. In de eerste bouwlaag tevens een klein rechthoekig venstertje. STRUCTUUR van het INTERIEUR vrijwel in tact: de doorgang tussen beide woonkamers is dichtgezet. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 25 Frontgevel vrijwel in tact. Vensterkozijnen en voordeur dateren van omstreeks 1975. Achtergevel met in de eerste bouwlaag kunststof pui en in de tweede bouwlaag een rechthoekig kunststof vensterkozijn. In het achtergeveldakvlak een kleine rechthoekige dakkapel. In de achtergevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een klein niet authentiek portaaltje en in de tweede bouwlaag een rechthoekig venster, eveneens niet authentiek. In de rechterzijgevel van de uitbouw een deur en enkele vensters met diverse verbouwingssporen. STRUCTUUR van het INTERIEUR grotendeels in tact. De tussenmuur tussen woonkamer en zitkamer is verwijderd. FRANS DOUVENSTRAAT huisnummer 27 Frontgevel vrijwel in tact. Vensterkozijnen en voordeur zijn niet authentiek. In de achtergevel in de eerste bouwlaag een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster. Aanbouw en venster zijn niet authentiek. In de linkerzijgevel van de uitbouw aan de achtergevel in de eerste bouwlaag een rechthoekige keukendeur. Deze deur is niet authentiek. STRUCTUUR van het INTERIEUR beperkt in tact. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 29 Frontgevel vrijwel in tact. Vensterkozijnen en voordeur zijn niet authentiek. In de achtergevel in de eerste bouwlaag een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster. Op het achterdakvlak een brede dakkapel. STRUCTUUR van het INTERIEUR in tact. FRANS DOUVENSTRAAT HUISNUMMER 31 Hoekpand is iets breder dan de overige panden. Waarschijnlijk was dit woonhuis bestemd voor een opzichter van de kunstwerkplaatsen. Frontgevel vrijwel in tact. Bovenlicht van de voordeur is niet authentiek. Rechterzijgevel uitlopend in een topgevel met dakoverstek. In de eerste bouwlaag van de rechterzijgevel twee driedelige vensters met bovenlichten. In de tweede bouwlaag twee T-vensters met bovenlichten en in de topgevel twee kleine rechthoekige venstertjes. In de vulstukken van de vensters decoratief metselwerk. In het linkerdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. In de achtergevel van deze aanbouw een rechthoekig dubbel venster met bovenlichten. In de tweede bouwlaag een rechthoekig venster met bovenlicht. Achtergeveldakvlak met twee rechthoekige dakvensters. Aan de achtergevel van de uitbouw in het rechter geveldeel een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming. In de linkerzijgevel van de uitbouw in twee bouwlagen in de eerste bouwlaag een rechthoekige houten deur en in de tweede bouwlaag twee grote en een klein rechthoekig venster. Vensters en deur met bovenlicht. STRUCTUUR van het INTERIEUR beperkt in tact. Gangvloer begane grond met authentieke zwarte en witte tegeltjes; in de gang een gestucte rondboog op consoles; in de woonkamer aan de voorzijde van het pand plafond met stucwerk lijsten; authentieke marmeren schouw; bovenlichten van beide vensters aan de voorzijde met authentiek glas-in-lood. Aan straatzijde Roerzicht een deels authentieke erfscheiding bestaande uit een lage bakstenen muur met hardstenen afdekplaten en twee bakstenen kolommen met driehoekige afdeksteen. Op de lage muur een smeedijzeren hekwerk. STRAATWAND P. CUYPERSSTRAAT 17-23 Deze straatwand bestaat uit vier panden in drie bouwlagen. De panden met huisnummers 19 en 23 zijn afgedekt met een zadeldak met Muldenpannen. De panden met de huisnummers 17 en 23 zijn afgedekt met een schilddak. De panden zijn per twee (17 en 19, en 21 en 23) gespiegeld. Rechthoekige houten vensters met bovenlichten. Rechthoekige houten deuren met driedelige bovenlichten.In de eerste en tweede bouwlaag rondboogvormige vulstukken opgevuld met geglazuurde tegeltjes. In de derde bouwlaag segmentboogvormige vulstukjes. Hardstenen dorpelstenen. Voordeuren met drie hardstenen treden. Per twee panden bevinden de voordeuren zich in een grote gemetselde rondboog. In deze rondboog aan de bovenzijde een ronde nis met hierin geglazuurde tegeltjes. Plint geaccentueerd met een band hardsteen. Aan de benedenzijde van de vensters een horizontale band lichtrode baksteen. Elk pand met twee kleine keldervensters. Muizetand onder de dakrand. Aan de achtergevel zijn de panden per twee voorzien van een gezamelijke uitbouw in twee bouwlagen met een plat dak. PIETER CUYPERSSTRAAT HUISNUMMER 17 Frontgevel vrijwel in tact. Vensterkozijnen zijn niet authentiek. Onder de dakrand aan de linkerzijde een natuurstenen hoeksteen. Aan het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een aangebouwde veranda met een plat dak. Veranda met bakstenen plint en houten opbouw. Veranda met deur en drie vensters met bovenlichten. In de tweede bouwlaag van de achtergevel een breed driedelig venster in kunststof met dorpel en latei in baksteen. In de derde bouwlaag een T-venster in kunststof. In de rechter zijgevel van de uitbouw aan de achtergevel in de eerste en tweede bouwlaag een groot driedelig vensterkozijn in kunststof. Aan de achtergevel van deze uitbouw een aanbouw in twee bouwlagen met plat dak. Structuur van het interieur in tact. Gang met vloer met zwarte natuurstenen tegels met hiertussen kleine witte marmeren tegeltjes; authentieke houten trap met leuning met geornamenteerde spijlen, houten handlijst en hoofdbaluster. PIETER CUYPERSSTRAAT HUISNUMMER 19 Frontgevel vrijwel in tact. Vensters in de eerste bouwlaag niet authentiek. Vensters tweede bouwlaag met glas-in-lood met in de bovenlichten een eenvoudig motief. Aan het linkerdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een aangebouwde veranda met plat dak en met een bakstenen plint en een houten opbouw. In de tweede en derde bouwlaag een rechthoekig houten venster met bovenlicht en segmentboogvormig vulstukje. In de linkerzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag één en in de tweede bouwlaag twee vensters. In de achtergevel van de uitbouw en smalle rechthoekige houten deur. Aan de achtergevel van de uitbouw een klein opslaggebouwtje in een bouwlaag met lessenaarsdak. STRUCTUUR van het INTERIEUR is redelijk in tact. Authentieke houten trap met leuning met houten handlijst en geornamenteerde spijlen en hoofdbaluster met bolbekroning. PIETER CUYPERSSTRAAT HUISNUMMER 21 Frontgevel vrijwel in tact. Voordeur en vensters tweede bouwlaag niet authentiek. Aan het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een aangebouwde veranda met plat dak en een bakstenen plint en houten opbouw. Veranda met rechthoekige vensters en dubbele deuren. Op de veranda in de tweede bouwlaag een niet authentiek balkon. In de tweede bouwlaag niet authentieke dubbele balkondeuren met een bovenlicht. In de derde bouwlaag twee kunststof vensters. In de rechterzijgevel van de uitbouw in de eerste bouwlaag een rechthoekig houten venster en in de tweede bouwlaag een rechthoekig kunststof venster. In de achtergevel van de uitbouw een smalle rechthoekige deur. Aan de achtergevel van de uitbouw nog enkele aanbouwtjes die zijn uitgesloten van bescherming. STRUCTUUR van het INTERIEUR is redelijk in tact. Tussen beide woonkamers aan de linkerzijde van de gang authentieke schuifdeuren. In beide kamers een authentieke zwart marmeren schouw. PIETER CUYPERSSTRAAT HUISNUMMER 23 Frontgevel vrijwel in tact. Vensters en voordeur zijn niet authentiek. Voordeur is een stuk teruggeplaatst in de gang. In de derde bouwlaag rechts onder de dakrand een natuurstenen hoeksteen. Rechterzijgevel met in de eerste en derde bouwlaag twee rechthoekige niet authentieke vensters. In de tweede bouwlaag rechterzijgevel een rechthoekig niet authentiek venster en een blind venster. Smeedijzeren muurankers. Aan de achtergevel behoudens de authentieke uitbouw diverse aanbouwen in een bouwlaag die de ruimte tussen de achtergevel en het pand Frans Douvenstraat nummer 1 geheel opvullen. In de zijgevel van de uitbouw in de tweede bouwlaag twee niet authentieke kunststof vensters. In de woonhuisachtergevel in de tweede en derde bouwlaag in totaal drie rechthoekige kunststof vensters. STRUCTUUR van het INTERIEUR beperkt in tact. Waardering De twee blokken met woningen voor de werknemers van de kunstwerkplaatsen van Cuypers en Stolzenberg bezitten cultuurhistorische waarden als typologisch voorbeeld van een cité ouvrière uit de 19de eeuw. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van de panden voor de geschiedenis van de architectuur en het oeuvre van architect P.J.H. Cuypers. De woningen bezitten ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel dat van cultuurhistorisch van belang is, namelijk het woonhuis van architect Cuypers met het atelier uypers-Stolzenberg, het naastgelegen woonhuis en de kunstwerkplaatsen. De panden zijn van bijzondere betekenis door de situering, verbonden met de uitbreiding van de stad Roermond buiten de singels en zijn daarmee van belang voor het aanzien van de stad. De panden zijn van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving en wegens de architectuurhistorische zeldzaamheid. De panden zijn vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden en de ensemblewaarden van algemeen belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520568
Laatste wijziging: 2014-08-02 11:35:36.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Twee blokken bestaande uit 14 woningen in Roermond

Cuypershuis, Huis en werkplaats van Cuypers

Andersonweg 2
Roermond
Huis en werkplaatsen van de architect P.J.H. Cuypers, in neo-gotische stijl, voorzien van trapgevels en tegeltableaux, 1853.

Herenhuis in negentiende-eeuws traditionele stijl met lichte invloed van dechaletstijl

Andersonweg 10
Roermond
Inleiding HERENHUIS in negentiende-eeuws traditionele stijl met lichte invloed van de Chaletstijl gebouwd in 1875 naar ontwerp van architec..

Dubbel herenhuis gebouwd omstreeks 1898, gelegen aan de noordelijke zijde van de pleinvormige ruimte op de aansluiting van de kapellerpoort op het zwa ..

Kapellerpoort 14
Roermond
Inleiding Dubbel herenhuis gebouwd omstreeks 1898, gelegen aan de noordelijke zijde van de pleinvormige ruimte op de aansluiting van de Kap..

Vrijstaand herenhuis

Kapellerlaan 15
Roermond
Inleiding Vrijstaand HERENHUIS gebouwd in 1888 in opdracht van de familie Romen-Wijking. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met ..

Villa

Kapellerlaan 30
Roermond
Inleiding Grote halfvrijstaande VILLA gesitueerd in een grote tuin aan de zuidwestelijke zijde van de Kapellerlaan. Deze tuin strekt zich i..

Kaart & Routeplanner