Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand pompgebouw en ketelhuis voor de drinkwatervoorziening in Herten

Nijverheid Industrie

Roermondsestraat 18
6049AZ Herten (gemeente Roermond)
Limburg

Bouwjaar: 1896


Beschrijving van Vrijstaand pompgebouw en ketelhuis voor de drinkwatervoorziening

Inleiding Vrijstaand POMPGEBOUW en KETELHUIS voor de drinkwatervoorziening gebouwd in 1896. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch. Oorspronkelijk bestond het gebouw uit twee vrijstaande gebouwen in elkaars verlengde. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw werd een tussenbouw gerealiseerd waardoor het pomphuis werd verbonden met het ketelhuis. Omschrijving Het pompstation is een langwerpig rechthoekig gebouw in een bouwlaag onder een zadeldak gedekt met zwarte betonpannen. De VOORGEVEL is vrijwel symmetrisch ingedeeld. Het linkergeveldeel met het pompgebouw telt vijf traveeën. De na-oorlogse tussenbouw telt twee traveeën. Het rechtervoorgeveldeel met ketelhuis telt eveneens vijf traveeën. Geveltraveeën gescheiden door lisenen. Segmentboogvormige stalen vensters met hardstenen dorpelstenen. Verbrede plint met hardstenen hoeksteentjes. In het linkergeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht. In het rechterfrontgeveldeel een authentieke rechthoekige houten deur in een segmentboogvormige omlijsting. Vensters en deuren met gebogen strek met hardstenen sluitsteen. Het middenvoorgeveldeel met twee vensterkozijnen van omstreeks 1950. Vensterkozijnen met segmentboog met hardstenen sluitsteen. Spaarvelden tussen de traveeën met aan de bovenzijde muizetand. RECHTERZIJGEVEL met in eerste bouwlaag rechthoekige poort van omstreeks 1990 met kunststof pui. Aan weerszijden van deze poort een segmentboogvormig vensterkozijn met hardstenen dorpelsteen en sluitsteen. In de topgevel rechterzijgevel een rond stalen venster met aanzet- en sluitstenen. Langs de topgevelrand decoratief metselwerk. Kopgevel LINKERZIJGEVEL met in het rechtergeveldeel een rechthoekige houten deur. Tegen het linkergeveldeel een aanbouw in een bouwlaag met plat dak. Deze aanbouw is uitgesloten van bescherming. Linkerzijgevel uitlopend in een topgevel met hierin decoratief metselwerk en drie smalle rechthoekige vensters met doorlopende latei. ACHTERGEVEL ketelhuisgedeelte telde oorspronkelijk vijf venstertraveeën waarvan het venster in de middelste travee is dichtgezet. Overige vensters en gevelindeling identiek aan frontgevel. Achtergevel tussenbouw telt twee venstertraveeën. Achtergevel pompgebouw telt vijf venstertraveeën. In de achtergevel bevinden zich geen deuren. Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. In het pompgebouw de oorspronkelijke waterpompinstallatie; de lage houten lambrisering en stenen plint; stalen dakspanten met in ruitmotief aangebrachte delen van het dakbeschot. In de naoorlogse tussenbouw worden de zijwanden gevormd door de oorspronkelijke buitengevel van het pompgebouw en het ketelhuis. Deze gevels zijn grotendeels in tact. Waardering Het pompstation bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het gebouw is industrieel-historisch van belang vanwege zijn functie in de vroeg-industriële watervoorziening voor de streek. Het gebouw bezit in redelijke mate architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Het gebouw is tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van achitectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en de typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520566
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:08:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaand pompgebouw en ketelhuis voor de drinkwatervoorziening in Herten

Oudenborg, belangrijk restant van een rechthoekige woontoren, van kolenzandsteen, keien en tufsteen

Oudeborgstraat 14
Herten (Gemeente Roermond)
Oudenborg, belangrijk RESTANT van een rechthoekige WOONTOREN, XIII, van kolenzandsteen, keien en tufsteen.

Verkeersbrug, de ijsselbrug

Over de IJssel (bij)
Hattem
Inleiding De VERKEERSBRUG, de IJsselbrug, voor zover gelegen binnen de gemeente Hattem. De brug werd op 15 januari 1930 feestelijk geopend...

Fabrieksgebouwen ECI

Molenweg 56
Roermond
Inleiding Het voormalige ECI (Electro Chemische Industrie) fabriekscomplex is gelegen op het door Roerarmen omgeven gebied ten zuiden van d..

ECI-centrale: herbouwd centralegebouw met de daarin aanwezige uit 1920 daterende waterkrachtcentrale met Francis-turbine

Molenweg 56
Roermond
Uit 1948 na oorlogsschade op de oude fundering herbouwd centralegebouw met de daarin aanwezige uit 1920 daterende waterkrachtcentrale met Fr..

Gesloten hoeve van baksteen Hofmuur met poortpijlers. Schuurpoort tussen lisenen

Merumerbroekweg 2
Herten (Gemeente Roermond)
Gesloten hoeve van baksteen, XVIII-XIX. Hofmuur met poortpijlers. Schuurpoort tussen lisenen.

Kaart & Routeplanner