Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Villa in Roermond

Woonhuis

Kapellerlaan 30
6041JC Roermond
Limburg

Bouwjaar: ca. 1895


Beschrijving van Villa

Inleiding Grote halfvrijstaande VILLA gesitueerd in een grote tuin aan de zuidwestelijke zijde van de Kapellerlaan. Deze tuin strekt zich in zuidwestwaartse richting uit tot aan de Andersonweg. De villa werd omstreeks 1895 gebouwd in een eclectische bouwstijl. Omstreeks 1910 werd aan de rechterzijgevel een aanbouw in een bouwlaag gerealiseerd. In 1930 vond een verbouwing aan de achtergevel plaats. In 1968 vonden enkele interieuraanpassingen plaats. Omschrijving Halfvrijstaande villa met een veelhoekige plattegrond in hoofdzaak bestaande uit een min of meer L-vormig tweelaags hoofdblok met zadeldaken tussen topgevels. Het hoofdblok telt twee bouwlagen plus souterrain. In de oksel van deze L-vorm bevindt zich aan de voorzijde een torenvormig bouwelement bekroond met een tentdak met bitumen. Het hoofdblok wordt afgedekt met zadeldak en plat dak. Op de rechterzijgevel sluit een groot rechthoekig eenlaags bouwdeel aan met plat dak en balkon. De gevels zijn gemetseld in helderrode baksteen in kruisverband en voorzien van een natuurstenen plint met kelderlichten, een brede strook basaltblokken en een hardstenen waterlijst aan de bovenzijde. Deze doet tevens dienst als lekdorpel voor de vensters in de eerste bouwlaag. De vensters worden voorts in horizontale zin geleed door zandstenen speklagen ter hoogte van onder-, wissel- en bovendorpels van de vensters en cordonlijsten van gebakken profielsteen. De vensters in de tweede bouwlaag bezitten een doorlopende natuurstenen lekdorpel met daaronder een bakstenen fries. Rechthoekige houten vensters deels met glas-in-lood bovenlichten. De daken waren oorspronkelijk gedekt met leien. Thans is de torenspits gedekt met mastiekleien. Op de zadeldaken liggen gesmoorde verbeterde Hollandse pannen of mastiekleien. Het tentdak op de toren wordt bekroond door een piron. Op het rechter dakschild een grote bakstenen schoorsteen. Op het achterschild bevindt zich een kleine dakkapel en ook op het linker schild een dakkapel-achtige opbouw. De VOORGEVEL is asymmetrisch van opzet en wordt wat betreft het twee travee├źn brede RECHTER GEDEELTE bekroond door een trapgevel. Dit bouwdeel bezit aan weerszijden hoekpilasters, uitgevoerd in rode en geglazuurde groene baksteen. Deze pilasters sluiten boven de tweede bouwlaag aan op een rondboogfries in groene en rode baksteen. De rondbogen rusten op natuurstenen consoles in de vorm van kleine Ionische kapitelen op kopjes. De trapgevel bezit naast de trappen overhoeks geplaatste pinakels in rode en geglazuurde baksteen, bekroond door sierbollen. De kelderlichten in de plint bezitten hardstenen keperboogvormige afsluitingen. De eerste bouwlaag bezit twee in ondiepe rondboognissen geplaatste grote vensters met rondstaafprofielen in de dagkanten, boogvelden met siermetselwerk en geprofileerde wenkbrauwbogen op natuurstenen consoles in de vorm van Ionische kapitelen met kopjes. Alle bakstenen onderdelen zijn uitgevoerd in rode en groen geglazuurde baksteen. De vensters bezitten voorts kozijnen met vast kalf, enkelruits benedenramen en tweedelige bovenlichten met gedecoreerde middenstijl en glas-in-loodramen. De vensters is de tweede bouwlaag zijn gevat in ondiepe getoogde nissen en verder vergelijkbaar uitgevoerd als de vensters in de eerste bouwlaag. De vensters bezitten stolpramen met bovenlichten. In de topgevel bevindt zich een in een korfboognis gevat venster van hetzelfde type als in de tweede bouwlaag. Aan weerszijden van dit venster bevindt zich een blinde oculus met bakstenen rondstaafprofiel rondom en een rond veld met siermetselwerk met diamantkoppen. Het TORENVORMIGE BOUWDEEL LINKS bezit aan de voorzijde inspringende hoeken en een licht overkragende bekroning met natuurstenen hoekblokken. De gevels sluiten aan de bovenzijde af met een rijk siermetselfries. De toren heeft in de eerste en de tweede bouwlaag een venster van hetzelfde type als in het rechter geveldeel. De bovenste geleding bezit drie gekoppelde rondboognissen met vensters met enkelruits ramen, waaronder zich korte balusterreeksen bevinden. In de gehele voorgevel een aantal rijk geornamenteerde smeedijzeren gevelankers. De recht gesloten RECHTER ZIJGEVEL sluit aan de bovenzijde af met een natuurstenen rondboogfries. De gevel bezit natuurstenen speklagen. Tegen de rechter zijgevel sluit een grote eenlaags aanbouw met plat dak aan. Deze aanbouw bezit een vergelijkbare geveldetaillering als de voorgevel van het hoofdblok. In de voorgevel van de aanbouw bevinden zich drie vensters van hetzelfde type als in de voorgevel van de hoofdbouw, aan de bovenzijde afsluitend met segmentbogen. Op het plat bevindt zich een balustrade met rijk geornamenteerde natuurstenen balusters. De LINKER ZIJGEVEL bezit een zeer gecompliceerde opzet. Het lage bouwdeel uiterst rechts bezit eenzelfde geveldetaillering als de voorgevel en bezit in voor- en zijgevel een venster van hetzelfde type als in de voorgevel, echter met een segmentboogvormige afsluiting. Het bouwdeel wordt bekroond met een balustrade met geornamenteerde natuurstenen balusters en een erkerachtige opbouw met schilddak, die aansluit op de linker zijgevel van de toren. De erkerachtige opbouw bezit een schilddak met fors houten overstek op gesneden korbeelstellen en leibedekking. De bovenste geleding van de toren bezit boven dit schilddak een tweetal rondboogvenstertjes als in de voorzijde, die een bredere nis flankeren, die afsluit met een Vlaams geveltje. Het linker gedeelte van de linker zijgevel wordt bekroond door een tuitgevel met trappen nabij de top. De gevel bezit sierbollen op de schouders en een zwaar uitgemetseld rookkanaal, dat doorloopt tot in de top van de trapgevel. Het rechter deel van de gevel is afgestoken tot boven de eerste bouwlaag en bezit hier ook een tweetal trappen met sierbol. Rechts van dit rookkanaal bevindt zich de hoofdingangspartij, gevat in een rijk geprofileerde rondboogomljsting met een dubbele veelruits deur met bovenlichten. Schuin boven de ingangspartij bevindt zich een brede, door een grote rondboog gekoppelde vensterpartij, bestaande uit een blinde nis in het midden en aan weerszijden hiervan een rondboogvenster met enkelruits raam. Profielstenen in de dagkanten. Aan weerszijden van het rookkanaal bevinden zich in de trapgevel kleine vensters met vierruits stolpramen. ACHTERGEVEL woonhuisgedeelte met speklagen in gele baksteen. Achtergevel aanbouw linkerzijgevel wit gesaust. In deze gevel terraspui en vensterkozijnen van omstreeks 1968. Woonhuisgedeelte met souterrainverdieping. Rechterdeel van de woonhuis-achtergevel iets terugliggend met in de souterrainverdieping enkele segmentboogvensters. In de eerste en tweede bouwlaag rechthoekige vensters met segmentboogvormige bovenlichten. Onder de dakrand boogfriezen. Middendeel achtergevel met uitbouw in twee bouwlagen met plat. In dit geveldeel in de eerste bouwlaag een deur met trapje naar de tuin. In de tweede bouwlaag een hoog kunststof vensterkozijn. Onder de dakrand boogfriezen. Linkerdeel achtergevel woonhuis een kelderruimte met een deur en twee segmentboogvormige vensters. In de eerste bouwlaag een serre met bakstenen basement en houten opbouw. Op het platte dak van de serre een balkon met houten leuning. Dubbele houten balkondeuren met segmentboogvormige bovenlichten. In de topgevel kleine gestucte mensenhoofden en dierenkopjes en een rechthoekig houten venster. Structuur van het INTERIEUR is vrijwel in tact. Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. L-vormige hal met vloer met grote grijze marmer tegels met rondom band zwarte natuursteen; gestucte pilasters; gestucte rozetten en kroonlijsten. De garderoberuimte dateert van omstreeks 1968. In de woonkamer grote stuc rozetten; hoge schuifdeuren met kleine glaspanelen. In de aanbouw rechterzijgevel een tweetal schouwen waarvan een schouw rustend op twee houten kolommen en twee pilasters waarvan de kolommen in de vorm van Ionische zuilen; de andere houten schouw met op de hoeken een mensenhoofd in hout uitgesneden. Beide kamers in de aanbouw met een houten balkenplafond rustend op zware houten consoles. De voortuin wordt aan de straatzijde afgesloten door een hekwerk met bakstenen hekposten met bakstenen kraalprofielen op de hoeken, natuurstenen plint, speklagen en bekroningen met schelpmotieven. Voorts smeedijzeren geornamenteerde hekwerken op natuurstenen voetmuur. Bij de hoofdingang in de linker zijgevel een stoep met hardstenen aantreden en een bakstenen terrasmuur met dito posten met bakstenen kraalprofielen op de hoeken, speklagen en dakplaten. Op de voorste post sluit een geheel hardstenen leuning aan met geornamenteerd uiteinde. Waardering De villa is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de villabouw uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De villa bezit architectuurhistorische waarde wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent de villa aan de situering aan de Kapellerlaan. De Kapellerlaan is met haar villa- en landhuisbebouwing als geheel van belang voor de ontwikkeling en het aanzien van Roermond. De villa is van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur, en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520559
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Villa in Roermond

Hardstenen pomp

Kapellerlaan 34
Roermond
Hardstenen pomp, XVIIIc, afkomstig van de Markt.

Vrijstaande villa gesitueerd in een parkachtige tuin in een oplopend terrein

Kapellerlaan 34
Roermond
Inleiding Vrijstaande VILLA gesitueerd in een parkachtige tuin in een oplopend terrein. De villa werd omstreeks 1890 gebouwd in Eclectische..

Vrijstaand herenhuis

Kapellerlaan 15
Roermond
Inleiding Vrijstaand HERENHUIS gebouwd in 1888 in opdracht van de familie Romen-Wijking. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met ..

Herenhuis in negentiende-eeuws traditionele stijl met lichte invloed van dechaletstijl

Andersonweg 10
Roermond
Inleiding HERENHUIS in negentiende-eeuws traditionele stijl met lichte invloed van de Chaletstijl gebouwd in 1875 naar ontwerp van architec..

Dubbel herenhuis gesitueerd in een aaneengesloten reeks herenhuizen aan de noordoostelijke zijde van het noordelijke deel van de kapellerlaan

Kapellerlaan 55
Roermond
Inleiding Dubbel herenhuis gesitueerd in een aaneengesloten reeks herenhuizen aan de noordoostelijke zijde van het noordelijke deel van de ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)