Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vrijstaand kantoorgebouw in Roermond

Gebouw

Wilhelminasingel 25
6041CH Roermond
Limburg

Bouwjaar: 1939


Beschrijving van Vrijstaand kantoorgebouw

Inleiding Vrijstaand kantoorgebouw gebouwd in 1939 in opdracht van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond naar een ontwerp van architect ir. Jos Franssen. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch. Omschrijving Het KANTOORGEBOUW heeft een L-vormige plattegrond en telt drie bouwlagen afgedekt met zadeldaken en schilddaken met Hollandse pannen. Klokkentorentje en dakkapellen. Rechthoekige en segmentboogvormige stalen vensters. Vensters met transparant glas-in-lood. Segmentboogvormige en rechthoekige houten deuren. VLEUGEL EVENWIJDIG AAN STRAATZIJDE In de eerste bouwlaag linkerzijde de hoofdingang met segmentboogvormige kunststof deurkozijnen. Bovenlicht met glas-in-lood met Bijbelse voorstelling. Hoofdingang in een segmentboogvormige natuurstenen omlijsting met aan de bovenzijde een natuursteen gevelsteen met hierin een afbeelding van Christus en de spreuk "Ora et Labora". Aan de rechter- en linkerzijde van de hoofdingang een klein ovaal venster met aanzet- en sluitstenen in natuursteen. Aan de linkerzijde van de hoofdingang drie - en aan de rechterzijde dertien segmentboogvormige stalen vensters met aan de bovenzijde natuurstenen aanzetstenen. Natuurstenen dorpelstenen. In de tweede en derde bouwlaag rechthoekige vensters met natuurstenen dorpelstenen. RECHTERZIJGEVEL van de vleugel aan de straatzijde loopt uit in een topgevel met houten beschot. In de eerste bouwlaag drie segmentboogvormige vensters waarvan het middelste venster iets breder is. In de tweede en derde bouwlaag een rechthoekig venster. Aan de voorzijde van deze gevel een trap met toegang naar de kelderruimte. Trap met metalen leuning. LINKERDEEL VOORGEVEL iets vooruitspringend en uitlopend in een topgevel met houten beschot. In de eerste bouwlaag drie segmentboogvormige vensters en aan de rechterzijde in de oksel met de lange gevel een uitbouw in een bouwlaag met lessenaarsdak. Dit was de vroegere dienstingang. In de rechterzijgevel van deze uitbouw een segmentboogvormige houten deur. In de baksteen omlijsting enkele natuurstenen. Aan de linkerzijde van deze ingang een kleine smeedijzeren armatuur. In de voorgevel van de uitbouw een rond venster. In de voorgevel van het vooruitspringende geveldeel in de eerste bouwlaag drie segmentboogvormige vensters en in de tweede en derde bouwlaag telkens drie rechthoekige vensters. Het gedeelte van de LINKERZIJGEVEL uit 1939 telt acht venstertraveeën. In het verlengde van deze vleugel en geheel in de zelfde stijl is de vleugel uit 1959 aangebouwd. Het oudste bouwdeel heeft in de eerste bouwlaag segmentboogvormige vensters en in de tweede en derde bouwlaag rechthoekige vensters. Dak met overstek. De aangebouwde vleugel uit 1959 telt eveneens acht venstertraveeën en heeft een soortgelijke indeling als de oudere gevels en is voorzien van een souterrain. Kopgevel van de aangebouwde vleugel heeft een breedte van vier venstertraveeën. In de topgevel een rechthoekig venster. Tegen de kopgevel een metalen brandtrap. Tegen de achtergevel een uitgebouwd trappenhuis in vier bouwlagen en afgedekt met een geknikt tentdak. In de eerste bouwlaag een dubbele rechthoekige houten deur. Verder in elke gevelzijde in elke bouwlaag een rechthoekig glas-in-lood venster. Aan de rechterzijde van het trappenhuis in het dakvlak een uitgebouwde liftkoker uit 1966. Aan de linkerzijde van het trappenhuis een aanbouw in drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak uit 1954. Vensters achtergevel in alle drie de bouwlagen rechthoekig. Tegen het linkerdeeel van de achtergevel een metalen brandtrap. Tevens een bakstenen muur als verbinding met een ouder gebouw. In deze muur een rondboogvormig poortje. Van het INTERIEUR is onder meer het volgende van belang. Centrale hal met segmentbogen; lambriseringen in groen geglazuurde baksteen; trappenhuis met trap met smeedijzeren leuning en houten handlijst en natuurstenen treden; trappenhuisvensters met glas-in-lood met o.a. voorstellingen van de Goddelijke Zaaier en de vier jaargetijden; in de eerste bouwlaag aan het einde van de gang rechts van het trappenhuis een glas-in-lood venster van Eugène Laudy uit 1949; aan de gang links van het trappenhuis twee vergaderzalen met in de bovenlichten van de vensters glas-in-lood van Henk van de Burgt (atelier Den Rooyen te Roermond, 1940) en van Frans Cox (1951): in de voorstellingen worden de twaalf afdelingen van de LLTB gesymboliseerd. Aan de straatzijde een erfscheiding uit 1941 bestaande uit een lage muur met ezelsrug met hierop een smeedijzeren hekwerk en een poort met twee bakstenen kolommen met hiertussen een smeedijzeren poort met hierin de letters LLTB. Beide kolommen met bolbekroning. Waardering Het kantoorgebouw van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond is cultuurhistorisch van belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische m.n. landbouwhistorische en typologische ontwikkeling van gebouwen voor katholieke standsorganisaties. Het pand bezit architectuurhistorische waarden wegens het bijzondere belang voor de bovenreginale geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect ir. Jos Franssen, wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de bijzondere ornamentiek. Het pand bezit ensemblewaarde als onderdeel van het beschermd stadsgezicht Roermond en de situering aan Wilhelminasingel en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad. Het pand is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en wegens de cultuurhistorische en typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520553
Laatste wijziging: 2014-08-02 11:35:36.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vrijstaand kantoorgebouw in Roermond

Voormalig ursulinenklooster

Steegstraat 5
Roermond
Voormalig Ursulinenklooster. Groot rechthoekig gebouw, XVII B, met omblokte vensters, waaruit de natuurstenen kruisgespannen verdwenen zijn...

Huis met brede lijstgevel, voorzien van rechthoekige hardstenen omramingen, die van de ingang met profiellijst

Steegstraat 6
Roermond
Huis met brede lijstgevel, voorzien van rechthoekige hardstenen omramingen, die van de ingang met profiellijst, XIX A, de achtergevel met re..

Huis met brede lijstgevel, voorzien van rechthoekige hardstenen omramingen, die van de ingang met profiellijst

Steegstraat 8
Roermond
Huis met brede lijstgevel, voorzien van rechthoekige hardstenen omramingen, die van de ingang met profiellijst, XIX A.

Huis met schilddak en achterliggende schuur met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen

Steegstraat 7B
Roermond
Huis met schilddak en achterliggende schuur met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen, XVIII.

Huis met hoog zadeldak parallel aan de straat tussen topgevels met vlechtingen, links voorzien van ingemetselde hardstenen kogels

Steegstraat 9
Roermond
Huis met hoog zadeldak parallel aan de straat tussen topgevels met vlechtingen, links voorzien van ingemetselde hardstenen kogels; brede lij..

Kaart & Routeplanner

Route naar Vrijstaand kantoorgebouw in Roermond