Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Ursulakapel in Roermond

Kerkelijk Gebouw

Voogdijstraat 24
6041GD Roermond
Limburg


Beschrijving van Ursulakapel

Inleiding De URSULA-KAPEL is de voormalige kloosterkapel van het inmiddels afgebroken St. Ursulaklooster. De kapel ligt enigszins terug van de Voogdijstraat en is gebouwd in neo-gothische stijl naar ontwerp van architect Jos Cuypers in 1905. Achter de sacristie is rond 1980 een aanbouw gerealiseerd en na de sloop van het klooster is de kloostergang van twee lagen dichtgezet Omschrijving De URSULAKAPEL heeft een hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond onder een zadeldak en lessenaarsdaken met leien in Maasdekking. De gevels hebben een natuursteen plint en een opstand van rode baksteen in kruisverband. In de gevels bevinden zich spitsboog vensters met gekleurd glas-in-lood en houten rechthoekige deuren met smeedijzeren beslag. De kapel bestaat uit een schip met zijbeuken, een absis tussen twee kleine nissen en een oxaal. Rechts achter de absis bevindt zich de sacristie en voor de entree van de kerk is een portaal. De VOORGEVEL van de kapel is symmetrisch van opbouw en heeft geheel links de voormalige doorgang naar het klooster, waarvoor een hellingbaan is aangebracht. Het portaal met muizentanden onder het lessenaarsdak heeft in de gevel twee tweedelige vensters, aan weerszijden van een risalerende gevelvlak met de verdiept gelegen entree. Rechts van de portaal is een terugliggende travee met tweedelig venster en sluit hier aan op het rechts gelegen pand. De entree ligt onder een topgevel onder hardstenen deksteen en kruis, drie spitsboognissen boven waterslag en schouderstukken en heeft een dubbele houten deur met decoratief beslag en klink gelegen onder een reliëf met de H. Angela van beeldhouwer J. Thissen, Roermond, 1906. Aan weerszijden van de entree bevinden zich twee hardstenen met tekst "Christus vincit regnat imperat - Die VII apr posuit - Jos. Nub. Ep. Rur." en Sa Crat IssIOo CorDI tILIar San Ctur Angelae". Boven het lessenaarsdak bevindt zich een rand met gele en rode baksteen onder een waterslag. Een vijfdelig spitsboogvenster met driepassen en visblazen. De gevel met aan weerszijden steunberen wordt beëindigd door een topgevel met vleilagen en een nis met beeld. De topgevel wordt gedekt door een hardstenen deksteen en pironnen. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit acht traveeën gescheiden door steunberen met hardstenen dekstenen. De zijbeuk in de eerste laag ligt onder een lessenaarsdak en heeft een driedelig venster. De vensters hierboven in het schip zijn tweedelig. De rechter travee, naast de voormalige kloostergang is hoger en ligt onder een plat dak. In de gevel op de tweede laag bevinden zich drie spitsboogvensters. Achter het schip staat de vijfzijdige absis waarvan de vensters zijn dichtgezet. Achter de zijbeuken en om de absis bevindt zich een volume van één laag onder lessenaarsdaken. Dit zijn de originele sacristieën en een omloop om de absis. In de gevel bevinden zich twee- en driedelige vensters en originele houten deuren met beslag en bovenlicht. Tegen deze oorspronkelijke volumes staat de niet originele uitbreiding van de sacristie. De RECHTERZIJGEVEL is identiek aan de linkerzijgevel met uitzondering van de verhoging in de eerste travee. Het INTERIEUR van de kapel is gedeeltelijk witgeschilderd en gedeeltelijk in schoon metselwerk, waarvan de opstand in rode baksteen en de gewelven in geel. Het SCHIP wordt van de zijbeuken gescheiden door geprofileerde spitsbogen op geprofileerde vierkante bakstenen kolommen. Voor elke kolom staat een basement met schuine vlakken waarop een zuil staat die eindigt in een console met bladmotief. Hierboven bevinden zich de ribben van het kruisribgewelf, die het plafond ondersteunen. Waar de ribben samenkomen zijn kleine reliëfs met engeltjes. Onder de vensters in het schip bevinden zich kleine blinde nissen. De ZIJBEUKEN hebben kruisgewelven en maakten oorspronkelijk deel uit van de kloostergangen. De ABSIS wordt van het schip gescheiden door een grote spitsboog. Voor de hoeken van de zijden van de absis staan dezelfde zuilen als onder de ribben van het kruisribgewelf. Het OXAAL wordt ook door een hoge spitsboog van het schip gescheiden en heeft een houten borstwering. Het gekleurde glas-in-lood heeft diverse afbeeldingen van bloemen. WAARDEVOLLE INTERIEURONDERDELEN zijn onder meer de glas-in-loodramen en de authentieke deuren. Waardering De Ursulakapel bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de geestelijke ontwikkeling door de Rooms Katholieke kerk in Limburg en als kapel van het voormalige St. Ursulaklooster. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang voor de geschiedenis van de architectuur, het bijzonder belang voor het oeuvre van architect Jos Cuypers uit Roermond en zijn verbondenheid met de stad. Vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzonder materiaalgebruik en de ornamentiek. De Ursulakapel is van belang voor het aanzien van de stad Roermond en is architectonisch gaaf en zeldzaam. De Ursulakapel is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden en de zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520551
Laatste wijziging: 2014-08-01 21:03:16.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Ursulakapel in Roermond

Tuinmuur met twee hekpijlers, bekroond door van het raadhuisbalkon afkomstige pijnappels

Heilige Geeststraat 24
Roermond
Tuinmuur met twee hekpijlers, bekroond door van het raadhuisbalkon afkomstige pijnappels, XVIIIa. Gedeeltelijk gesloopt tot plm. 1,50 hoogte..

Huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen

Heilige Geeststraat 24
Roermond
Huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen; hardstenen ingangsomraming; in de zijgevel een rondbogige geprofileerde en geblokte poor..

Voormalige bisschoppelijk paleis

Pollartstraat 5
Roermond
Voormalig bisschoppelijk paleis, 1666. Drie vleugels om een voorplein, dat door een statig hek in Lodewijk XVI-stijl met door vazen bekroond..

Lagere school met bovenmeesterwoning, overkapping en gymzaal

Begijnhofstraat 14
Roermond
Inleiding De LAGERE SCHOOL met BOVENMEESTERSWONING, OVERKAPPING en GYMZAAL gelegen aan de Begijnhofstraat, zijn gegroepeerd rond een school..

Belastingkantoor

Begijnhofstraat 28
Roermond
Inleiding Het BELASTINGKANTOOR gelegen aan de Begijnhofstraat is gebouwd rond 1908 in de stijl van het Traditionalisme. Enkele kleine inwen..

Kaart & Routeplanner