Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Halfvrijstaande notarisvilla in Roermond

Woonhuis

Godsweerdersingel 76
6041GM Roermond
Limburg

Bouwjaar: 1890
Architect: F. Dupont


Beschrijving van Halfvrijstaande notarisvilla

Inleiding De Halfvrijstaande NOTARISVILLA, gelegen op de hoek van de Godsweerdersingel en de Slachthuisstraat, is gebouwd aan het eind van de negentiende eeuw in negentiende-eeuws Traditionele stijl naar ontwerp van architect Fr. Dupont voor notaris Strens. Het pand is later in gebruik genomen als hoofdkantoor van de Limburgse Tramweg Maatschappij LTM, als hotel en is momenteel een meubelzaak. Omschrijving NOTARISVILLA met hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen met souterrain en een samengesteld schilddak met leien. Onder de dakrand zijn bloktanden en een overstek met consoles. Het pand heeft een optrek van baksteen in kruisverband met speklagen. In de gevel bevinden zich hoofdzakelijk rechthoekige houten kozijnen met bovenlicht in een getoogde nis met rode profielsteen, vulstukken en aanzet- en sluitstenen. Voor de vensters bevinden zich balustrades. De VOORGEVEL bestaat uit vier traveeën. In de drie linker traveeën bevindt zich per travee en per verdieping één venster. De rechter travee risaleert en is breder en heeft in de eerste laag een rondboogvormige poort met glas-in-lood bovenlicht en een hekwerk. In de tweede laag bevinden zich twee smalle vensters, waarboven een balustrade. Hierachter is een derde bouwlaag met een gebogen gevel onder een flauw hellend dak. In dit gevelvlak bevinden zich drie vensters tussen twee zich verbredende bakstenen kolommen onder kleine gewelfde tentdaken met leien. Boven de vensters bevindt zich een gecementeerde band en geprofileerd metselwerk. De ACHTERGEVEL bestaat uit vier traveeën en heeft geheel links een brede travee waar de poort op eindigt. Deze ligt terug en in de tweede laag is de gevel eveneens gebogen en wordt ondersteund door houten consoles met houtsnijwerk. In dit gevelvlak bevinden zich twee vensters onder een speklaag. De gevel eindigt in een golvend opstaand gevelvlak met een klein venster tussen rechthoekige nissen die de daklijn volgen. Rechts bevindt zich een travee met per laag één venster en een risalerende travee met een ingang tot het souterrain, oorspronkelijk voor het personeel, met dubbele houten deur met roedeverdeling onder een segmentboog en een niet orgineel afdak. In de eerste laag bevindt zich een driedelig venster met bovenlicht, waarboven een glas-in-loodvenster ter plaatse van het trappenhuis en in de derde laag een dichtgetimmerd venster. De rechtertravee heeft in de eerste laag een zeszijdige ERKER in rodere steen. Deze heeft geheel links een deur, verder vensters, waarvan de achterzijde is dichtgezet. Hierboven bevinden zich dubbele balkondeuren en een balustrade. In de ZIJGEVEL bevinden zich twee dubbele souterrainvensters met hekwerk en in de eerste en tweede laag twee vensters. De rechtertravee bevat blinde nissen. Op de hoek van de Slachthuisstraat en de Godsweerdersingel is één travee, als hoekoplossing schuin geplaatst, dat als volume risaleert en eindigt in een torentje met gebogen tentdak. Per verdieping één venster en in het torentje een klein rond venster onder de rode vleilagen en galmgaten onder de dakrand. De POORT loopt rechts door het gebouw, heeft drie kruisribgewelven op geprofileerde kolommen en gaf toegang tot de oorspronkelijke entree met bovenlicht met bloktanddecoratie. De STRUCTUUR van het INTERIEUR is in tact. Het pand is uitzonderlijk rijk aan interieuronderdelen. WAARDEVOLLE INTERIEURONDERDELEN zijn ondermeer in de hal de trap met hardstenen treden en leuning, geprofileerde deurlijsten met stucwerk op fronton, trappenhuis met gietijzeren spijlen onder houten leuning, kariatiden en rijk stucwerk aan plafond met afbeeldingen van bloemen, fruit en dieren. Waardering De VILLA bezit cultuurhistorische waarden als typologisch voorbeeld van een notarisvilla uit het eind van de negentiende eeuw. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het bijzondere belang voor de geschiedenis van de architectuur, het belang voor het oeuvre van architect Dupont uit Roermond en zijn verbondenheid met de stad. Verder vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van zijn ontwerp, door bijzonder materiaalgebruik en de rijke en uitbundige ornamentiek in het exterieur, maar vooral in het interieur en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur, met name door de poort. De ensemblewaarden worden bepaald door de bijzondere betekenis van de notarisvilla vanwege de situering aan de singels en is hiermee verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Roermond tegen het eind van de negentiende eeuw. De villa is van bijzondere betekenis voor het aanzien voor Roermond en is tevens van belang wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie met de voormalige singels in Roermond. Het notarisvilla is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en interieur en in relatie tot de visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. Het herenhuis bezit een architectuurhistorische zeldzaamheid en is vanwege de architectuurhistorische waarden, vooral de ornamentiek, en ensemblewaarden en de zeldzaamheid van algemeen belang. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520520
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Halfvrijstaande notarisvilla in Roermond

Herenhuis gelegen op de hoek van het wilhelminaplein en de godsweerdersingel

Wilhelminaplein 32
Roermond
Inleiding HERENHUIS gelegen op de hoek van het Wilhelminaplein en de Godsweerdersingel. Het pand met afgeronde hoek, is gebouwd in 1928 in ..

Halfvrijstaande villa

Godsweerdersingel 83
Roermond
Inleiding De Half vrijstaande VILLA is gelegen op de hoek van de gesloten bebouwing aan de Godsweerdersingel van omstreeks het begin van de..

Teeken en Ambachtschool

Godsweerderstraat 2
Roermond
Inleiding Op de hoek van Godsweerderstraat en Godsweerdersingel gesitueerde vm. Teeken- en Ambachtsschool naar ontwerp van J. van Lokhorst ..

Huis Bocholz

Steegstraat 30
Roermond
Huis Bocholz. Herenhuis, XIXa, onder een schilddak met vierkant houten torentje; aan de voorzijde tweevleugelige bordestrap met ijzeren leun..

Halfvrijstaand herenhuis

Godsweerdersingel 75
Roermond
Inleiding Het Halfvrijstaand HERENHUIS is gelegen op de hoek van bebouwing aan de Godsweerdersingel en maakt onderdeel uit van het bescherm..

Kaart & Routeplanner

Route naar Halfvrijstaande notarisvilla in Roermond

Foto's (1)