Meer dan 63.000 rijksmonumenten


R.K. Klooster in Roermond

Kerkelijk Gebouw

Dominicushof 3
6042NG Roermond
Limburg


Beschrijving van R.K. Klooster

Inleiding KLOOSTER met daaraan vastgebouwde SCHOOL en fietsenstalling. Het klooster met het daaraan verbonden schoolgebouw is gelegen aan de rand van de oude dorpskern van Maasniel. Klooster met school werd omstreeks 1913 gebouwd in de stijl van het Traditionalisme. Omschrijving Het Klooster met aangebouwde school is gesitueerd op een L-vormige plattegrond. Het rechthoekige hoofdgebouw met de lange zijde aan de Dominicushof, heeft twee bouwlagen met een kapverdieping onder een geknikte kap. Westelijk daartegen, tegen de linkerzijgevel, bevindt zich een rechthoekig gebouw met één bouwlaag onder een mansardekap. Dit bouwdeel heeft een korte zijde langs de Dominicushof. De gevel risaleert ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw. Ook de rechthoekige vleugel oostelijk, tegen de rechterzijgevel, van het hoofdgebouw springt naar voren. Deze vleugel betreft het schoolgebouw en heeft twee bouwlagen onder een schilddak. De vleugel waarin de school is gevestigd is iets hoger dan het hoofdgebouw. Oostelijk, aan de rechterzijde van de schoolvleugel, aan de overzijde van de speelplaats, bevindt zich een fietsenstalling met een langwerpige plattegrond. De hoofdvleugel heeft een geknikte kap welke naar het oosten het iets hogere schilddak van de schoolvleugel doordringt. De lage aanbouw westelijk van de hoofdvleugel is gedekt met een mansardekap. Alle daken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde oud-Hollandse dakpannen. Het KLOOSTERGEBOUW heeft een rechthoekige en symmetrische VOORGEVEL met vijf vensterassen waarvan de middelste risaleert. Horizontaal wordt deze gevel geleed door een trasraam en een eenvoudig geprofileerde daklijst onder een uitkragende houten bakgoot. Verticaal wordt de gevel geleed door de in beide bouwlagen identieke rechthoekige vensters. Deze vensters, met strekken en grijs hardstenen lekdorpels, hebben vierruits stolpramen onder een enkelruits bovenlicht. Dit met uitzondering van twee vensters in de tweede bouwlaag linkerzijde. Deze vensters hebben glas-in-lood stolpramen en bovenlichten. In het risaliet heeft de gevel een rechthoekige dubbele paneeldeur onder een glas-in-lood bovenlicht. De deur wordt omkaderd door een rechthoekige grijs hardstenen lijst met een geprofileerde architraaf. De risaliet wordt boven de daklijst bekroond door een topgevel met een halfronde beëindiging met hardstenen dekplaten op schouderstukken. Op de boogtop bevindt zich een piron. e topgevel heeft twee smalle rechthoekige vensters met enkelruits draairamen, hardstenen lekdorpels en strekken. In het boogveld wordt de topgevel gesierd met een medaillon met een Iers kruis. in het verlengde van de vensterassen bevinden zich boven de daklijst, in het onderste dakvlak van de geknikte kap houten dakkapellen onder segmentbogen met schouderstukken. De dakkapellen hebben stolpvensters. In de topgevel linkerzijgevel in het midden een rechthoekig venster met een stolpraam onder een achtruits bovenlicht. Tegen het middendeel van de ACHTERGEVEL een uitbouw in twee bouwlagen met plat dak. In de eerste bouwlaag achtergevel aan de rechterzijde twee vensters deels vernieuwd. Overige vensters met vierruits roedeverdeling onder een achtruits bovenlicht. Op het achterdakvlak vier dakkapellen. In de zijgevels uitbouw vensters met vierruits roedeverdeling. In de achtergevel van de uitbouw vier kleine vensters met tweeruits roedeverdeling. Hardstenen dorpelstenen. Tegen de westelijke, linker, zijgevel van de hoofdvleugel is een AANBOUW gezet in een enkele bouwlaag. Deze heeft een symmetrische rechthoekige frontgevel. Deze gevel is horizontaal geleed door een trasraam en een eenvoudig geprofileerde daklijst onder een uitkragende bakgoot. De gevel heeft twee rechthoekige vensters met grijs-hardstenen lekdorpels en bakstenen strekken. De linkerzijgevel van de aanbouw telt vier vensterassen. Rechthoekige houten vensters met vierruits roedeverdeling onder een achtruits bovenlicht. Hardstenen dorpels. Drie dakkapellen van omstreeks 1972. In de achtergevel van aanbouw twee rechthoekige houten deuren onder zesruits bovenlicht. Een deur van omstreeks 1972. INTERIEUR kloostergebouw: indeling hoofdvolume grotendeels gaaf bewaard; gang met oorspronkelijke tegelvloer; oorspronkelijk trappenhuis. De kopgevel van het SCHOOLGEBOUW heeft een rechthoekige, nagenoeg vierkante, voorgevel met vier vensterassen over twee bouwlagen. Horizontaal wordt de gevel geleed door een trasraam en een eenvoudig geprofileerde daklijst onder een overkragende bakgoot. De vensters hebben vierruits stolpramen onder achtruits bovenlichten, grijshardstenen lekdorpels en bakstenen strekken. De linker vensteras heeft een dubbele deur boven een traptrede en onder een strek. In de strek bevindt zich een sluitsteen met het Christus-monogram. Boven de deur bevindt zich een veel-ruits rondboogvenster onder een hardstenen geprofileerde muraalboog met in top een pion. Tussen de muraalboog en het venster bevindt zich tegen de muur de tekst "De Schakel". De oostelijke gevel, de rechterzijgevel, van de schoolvleugel is een rechthoekige gevel met tien vensterassen waarvan de drie meest zuidelijke blind. In de eerste bouwlaag zes vierruits vensters onder achtruits bovenlichten en een venster van omstreeks 1972. Dit venster is in de plaats gekomen van een entree. In de tweede bouwlaag zeven vierruits vensters onder achtruits bovenlichten. Geprofileerde plint met strek. Stuc kroonlijst. Aan de achtergevel van het schoolgebouw een aanbouw uit 1954. deze is uitgesloten van bescherming. Binnenplaatsgevel van het schoolgebouw met in eerste bouwlaag vier vierruits vensters onder achtruits bovenlichten en in de tweede bouwlaag vijf soortgelijke vensters. Hardsteen dorpels. Vensterstrekken. Kroonlijst in stuc. Structuur van het INTERIEUR van het schoolgebouw beperkt in tact. De FIETSENSTALLING is een rechthoekige aan een zijde open ruimte met een langwerpige plattegrond. Het platte dak van de stalling wordt geschraagd door standvinken met hardstenen basementen. De fietsenstalling heeft een geprofileerd houten boeiboord rondom. Waardering Het klooster met schoolgebouw en fietsenstalling is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. Het object bezit architectuurhistorische waarde wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het object aan de situering in de kern Maasniel en van belang voor het aanzien van deze kern. Klooster en school zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en de typologische en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520518
Laatste wijziging: 2014-08-01 21:03:16.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van R.K. Klooster in Roermond

Noordelijke helft van huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen

Pastoor Ramakersstraat 12
Roermond
Noordelijke helft (een geheel vormend met Pastoor Ramakersstraat 14) van huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen; ankers 1728.

Pastorie

Pastoor Ramakersstraat 9
Roermond
Pastorie. Groot huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen; ankerjaartal 1768; segmentboogvensters in gecemente omramingen; hardsten..

Zuidelijke helft van huis

Pastoor Ramakersstraat 14
Roermond
Zuidelijke helft (een geheel vormend met nr 12) van huis. Huis met zadeldak tussen topgevels met vlechtingen; ankers 1728.

Boerderij van het hoftype - met hardstenen segmentboogomramingen en ankerjaartal 1730 - en daarmee evenwijdige schuur, elk met een zadeldak tussen top ..

Beekweg 1
Roermond
Boerderij van het hoftype - met hardstenen segmentboogomramingen en ankerjaartal 1730 - en daarmee evenwijdige schuur, elk met een zadeldak ..

De Toren

Eiermarkt 23
Roermond
Huis De toren. Gelegen op een vroeger omgracht terrein. Rechthoekig hoofdgebouw, XV-XVIII, met hoektorentjes en een tussen twee gezwenkte ge..

Kaart & Routeplanner