Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sluis in Roermond

Weg En Waterwerk

De Weerd 1
6041TK Roermond
Limburg

Bouwjaar: ca. 1926
Architect: Rijkswaterstaat


Beschrijving van Sluis

Inleiding Ten westen van de stuw in de Roermondse Weerd gelegen sluis ten behoeve van het schudden van schepen op de Maas. De sluis werd omstreeks 1926 gebouwd in het kader van de Maaskanalisatie-werken. De sluis werd aangelegd naar een ontwerp van Rijkswaterstaat. Omschrijving Sluislichaam uitgevoerd in gewapend beton. De vier stalen sluisdeuren zijn voorzien van een loopbrug. Aan beide zijden van de sluis bevinden zich drie bedieningsgebouwtjes. Een gebouwtje is uitgevoerd in twee bouwlagen, dit betreft het bedieningsgebouw voor de sluiswachter. Waardering De sluis is van historisch waterstaatkundig belang vanwege zijn rol in de kanalisatie van de Maas waarmee in het begin van de 20ste eeuw op grootscheepse schaal een begin werd gemaakt. Eveneens is de stuw van belang vanwege de vroege, kale toepassing van beton in een waterbouwkundig kunstwerk. De sluis bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een technologische en typologische ontwikkeling met een pionierskarakter. De architectuurhistorische waarden van de sluis worden bepaald door het bijzondere belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek en het innovatieve materiaalgebruik. De sluis is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de streek. De sluis is van algemeen belang vanwege de architectonische gaafheid en de architectuurhistorische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520511
Laatste wijziging: 2014-08-02 11:36:33.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sluis in Roermond

Stuwgedeelte van het stuw- en sluiscomplex gelegen in de roermondse weerd

De Weerd 1
Roermond
Inleiding Stuwgedeelte van het stuw- en sluiscomplex gelegen in de Roermondse Weerd. De stuw werd omstreeks 1926 gebouwd naar ontwerp van R..

Hoeve De Donck

De Weerd 94
Roermond
Inleiding Grote vrijstaande boerderij in carrévorm. De boerderij is in de Maasuiterwaarden gesitueerd ten westen van de Maas nabij het buu..

Uit zandsteenblokken bestaande onderbouw van een halfronde muurtoren, thans onder straatniveau

Pastoorswal bij 2
Roermond
Uit zandsteenblokken bestaande onderbouw van een halfronde muurtoren, XIII, thans onder straatniveau.

Ernst Casimirkazerne: poortgebouw

Wilhelminasingel 10
Roermond
Inleiding U-vormig, breed uitgestrekt bakstenen poortgebouw naar ontwerp uit 1938 van kapitein der Genie A.G. Boost, voltooid in 1939. Het..

Sint-Christoffelkathedraal

Grotekerkstraat 29
Roermond
Kathedraal Sint Christoffel. Gotische kruisbasiliek met westtoren, een dwarspand met driezijdige sluitingen en een driebeukig hallenkoor, XV..

Kaart & Routeplanner