Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kruiswegpark in Roermond

Tuin Park Landgoed

Parklaan 3
6045BS Roermond
Limburg


Beschrijving van Kruiswegpark

Inleiding Kruisweg- en processiepark aangelegd in 1919/1920 naar een grondplan van Dr. P.J.H. Cuypers. De inzegening van het park vond plaats op 22 augustus 1920. Het doel van het park was om bij grote drukte in de kapel de bedevaartgangers op te kunnen vangen in het park. Omschrijving Het kruisweg- en processiepark heeft een oppervlakte van 1,7 ha.. Het terrein heeft de vorm van een langgerekte driehoek. Door de wijze van ontwerp en aanleg lijkt het park uitgestrekter. De kronkelpaden zijn vlak naast elkaar uitgegraven en met de vrijgekomen grond werden hoge bermen naast de paden aangelegd. Deze bermen, die beplant zijn met bomen en struiken, beletten in de zomermaanden het uitzicht van het ene pad naar het andere, zodat men dan ook de indruk krijgt over een lange kronkelweg te lopen. De slingerpaden voeren langs veertien kruiswegstaties met hierin ca. 1.30 m hoge beelden. Dertien van deze staties zijn ondergebracht in kapelletjes met daarvoor ijzeren hekjes. De eerste statie is afkomstig uit het atelier van Dr. P.J.H. Cuypers. De ontwerper ervan is de Roermondse beeldhouwer C. Lücker. De twaalfde statie (Calvariegroep op de Kruisweg) is van de hand van J. Geelen, Roermond. De overige staties zijn ontworpen en vervaardigd door C. Lücker. De beelden zijn alle uit Kunrader zandsteen gebeeldhouwd. Soms zijn in de statie-tableaus wapens van de schenkers aangebracht. In 1926/1927 werd aan de voorkant van de calvarieberg een kapel gebouwd, zodat daar in de zomermaanden de H. Mis kon worden opgedragen in de open lucht. In 1934 kwam er nog een zandstenen preekstoel. Langs de processieweg die buiten om de Calvarieberg heenloopt zijn- gedurende het bedevaartseizoen- acht schilderijen achter glas in nissen aangebracht. De nissen zijn in 1934/1935 opgericht ter herinnering aan het vijfde eeuwfeest van de Kapel in 't Zand als bedevaartsoord. Op deze schilderijen wordt de geschiedenis van de kapel en het in een put ter plekke gevonden Maria-beeldje verteld. Deze schilderijen zijn van de Roermondse kunstenaar Albin Windhausen. In het park treft men diverse boomsoorten aan: de vederesdoorn, japanse esdoorn en hemelboom. Vermeldenswaard zijn ook oude platanen, Hollandse linden en rode beuken die verspreid in het park voorkomen. Waardering Het kruiswegpark bij de kapel in 't Zand bezit grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een roomskatholieke geestelijke ontwikkeling en als belangrijk onderdeel van het bedevaartsoord. Diverse objecten in het park bezitten architectuurhistorische waarde o.a. de kruiswegstaties, deze zijn van belang voor de geschiedenis van de architectuur, vanwege het toegepaste materiaal en de ornamentiek. Het ontwerp van het park bezit eveneens architectuurhistorische waarde als voorbeeld van het oeuvre van architect Dr. P.J.H. Cuypers. Het kruiswegpark bezit ensemblewaarde vanwege de situering nabij de Kapel in 't Zand en het Redemptoristenklooster en daarmee van bijzonder belang voor het aanzien van Roermond. Het kruiswegpark is tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van de diverse objecten in het park en de hoogwaardige architectonische kwaliteit van o.a. de parkaanleg. Het kruiswegpark is eveneens van algemeen belang wegens de typologiche en functionele zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520507
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kruiswegpark in Roermond

Klooster bij Kapel in 't Zand

Parklaan 3
Roermond
Inleiding Kloostergebouw aansluitend op de rechterzijgevel van de Kapel in 't Zand. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met eleme..

R.K. Kerk Maria Ten Hemel Opneming

Parklaan 1
Roermond
Inleiding Halfvrijstaande zaalkerk genaamd kapel in 't Zand. De kerk werd gebouwd in 1895-1896 naar een ontwerp van architect Joh. Kayser i..

Graf met de handjes

Weg langs het Kerkhof 1
Roermond
Inleiding Grafmonument bestaande uit twee delen aan weerszijden van de kerkhofmuur die het rooms katholieke en protestantse deel van de b..

Kapel Stolzenberg

Weg langs het Kerkhof 1
Roermond
Inleiding Zeshoekige grafkapel uit het laatste kwart van de 19de- eeuw, genaamd Kapel Stolzenberg. Omschrijving Grafkapel, centraalbo..

Lijkenhuisje Kapel in 't Zand

Weg langs het Kerkhof 1
Roermond
Inleiding Lijkenhuisje. Dit gebouwtje is achteraan rechts op de begraafplaats, tegen de ommuring van het Nieuwe Joodse gedeelte van kerkho..

Kaart & Routeplanner