Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Complex kerkhof in Sint Oedenrode

Kerkelijk Gebouw

Heuvel 1
5492AC Sint Oedenrode
Noord Brabant


Beschrijving van Complex kerkhof

Inleiding De KERHOFKAPEL, gewijd aan St. Oda, is ontworpen door de architect Granpré Molière en in 1934 gebouwd als afsluiting van de zuidelijke dwarsarm van de begraafplaatsaanleg. Zij is gelegen op de St. Odaberg, de plek waar volgens de overlevering de Heilige Oda heeft geleefd, en waar zij na die tijd werd geëerd. Het Neo-Gotische BEELD van St. Oda uit omstreeks 1853, dat oorspronkelijk op de plek van de kapel stond als pendant van het Martinusbeeld, heeft sinds 1934 een plaats aan de achterzijde van de kapel. Omschrijving De ronde kapel van machinale baksteen heeft een rond tentdak met breed overstek, belegd met leien in Maasdekking. De nok van het dak is afgezet met koperplaat en wordt door een spits bekroond. De kapel wordt voorafgegaan door een risalerend portaal onder zadeldak met breed overstek, belegd met leien in Maasdekking. Binnen het risalerend portaal is een halfronde gevelnis aangebracht, waarbinnen een tweedelige houten toegangsdeur met panelen is geplaatst. Boven de toegangsdeur is een viertal stenen geplaatst met de volgende inscripties: "27/11", "14/5", "7/6", "26/8", die duiden op de datum van respectievelijk de gedenkdag van St. Oda en de pastoorsbenoeming van de stichter van de kapel, A.J. van Erp; de plechtige verheffing van St. Oda's gebeente door bisschop Otbertus; de priesterwijding van A.J. van Erp; de inwijding van de kapel ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor A.J. van Erp. Rondom zijn vier hoge rondboogvensters geplaatst, gevuld met glas-in-loodramen. De dakrand is gesierd met gemetselde kraagstukken, die de kapconstructie dragen. In de oostzijde van de kapel is een houten deur aangebracht, onder licht getoogde segmentboog. Aan de achterzijde is een vrijhangende overkapping met zadeldak geplaatst, rustend op uitkragend mestelwerk. Onder de overkapping is een levensgroot zandstenen beeld geplaatst op een hoge gemetselde sokkel. Het verbeeldt een staande St. Oda in geplooid gewaad, het gelaat naar beneden gericht en de ogen neergeslagen. De rechter hand voor de borst geheven en de linker vrijhangend. In de westelijke muur van het portaal is een gedenksteen aangebracht met de inscriptie: "TER HERINNERING AAN DE HUT, WAARIN ST. ODA HIER LEEFDE EN STIERF (726), AAN DE KAPEL WAARIN HAAR GEBEENTE WERD VEREERD (1103) EN AAN HET ST. ODAHUISJE, IS BIJ HET GOUDEN-PRIESTERJUBILÉ VAN DEN HERDER DER PAROCHIE IN 1934, DEZE KAPEL GEBOUWD." Rondom de kapel is een bordes aangebracht, dat wordt bereikt vanaf de voorzijde via twee halfronde trappen. Bordes en trappen zijn afgezet met een eenvoudige smeedijzeren balustrade. Waardering De kerhofkapel is van algemeen belang mede vanwege de samenhang met de andere onderdelen van het complex. Zij heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerhofkapel en als onderdeel van de katholieke begraafcultuur ten tijde van de katholieke emancipatie. Zij heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van Delftse Schoolstijl en als representant van het werk van de architect Granpré Molière. Het St. Odabeeld heeft kunsthistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten. De kapel is compleet en gaaf behouden. Het geheel is zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520474
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Complex kerkhof in Sint Oedenrode

Kerkhof: baarhuisje

Heuvel 1
Sint Oedenrode
Inleiding. Het BAARHUISJE van omstreeks de eeuwwisseling is gebouwd in Traditioneel-Ambachtelijke stijl. Het bevindt zich naast de entree, ..

Kerkhof: calvarieberg

Heuvel 1
Sint Oedenrode
Inleiding. De CALVARIEBERG uit 1909 is vervaardigd door de fabriek St. Oda van A. Swinkel te Sint-Oedenrode. De beelden zijn van de hand va..

Hoogkoor van de voormalige 'Kapittelkerk' (Sint Martinus Kerk)

Heuvel 1
Sint Oedenrode
Het hoogkoor van de voormalige "kapittelkerk". Driezijdig gesloten koor, van baksteen met natuursteenlagen, blijkens steen in de zuidmuur in..

R.K. Kerkhof

tussen burchtstraat, odapad, sluisplein, leerlooijersplein, kerkplein
Sint Oedenrode
R.K. Kerkhof. Stenen grafkruis uit 1565; grafzerken uit 1641 en 1643.

Kerkhof: Entreehek met beelden aan weerszijden

Heuvel 1
Sint Oedenrode
Inleiding. De entree van de begraafplaats, bestaande uit een TOEGANGSHEK met BEELDEN van omstreeks 1900 is aan de westzijde van de begraafp..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)