Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Wegdam in Markelo

Tuin Park Landgoed

Wegdammerweg 4
7475MH Markelo (gemeente Hof van Twente)
Overijssel


Beschrijving van Wegdam

Onderdeel 2 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend bij de historische buitenplaats Wegdam. De aanleg, XVIII en XIX; bestaat uit a. voorplein en omgracht "plateau" b. huisweien c. lanen d. parklandschap ad a.: Eenvoudig voorplein met breed klinkerpad rond ovaal grasperk met in het midden een zonnewijzer (zie onder 7); het voorplein sluit aan op de Wegdammerweg, de stoep voor het huis en de verharding naast het bouwhuis, dat het voorplein aan de zuidzijde afsluit; aan de noordkant wordt het plein begrensd door een meidoornhaag, waarlangs een smalle border. ad b.: De huisweiden liggen binnen de buitengracht ter weerszijden van het huis; middenin de noordelijke wei een oude solitaire magnolia; in de zuidwei waren vroeger de moestuin en de bongerd; enkele oude fruitbomen resteren; langs deze wei aan zuid- en oostkant rijen beuken. ad c.: De geasfalteerde semi-openbare landgoedweg Wegdammerweg loopt in noord-zuid richting door het complexgebied heen en fungeert als toegangslaan, zowel vanuit noordelijke als zuidelijke richting, tot het huis, dat aan de westkant van de laan ligt; beplant met enkele rijen oude eiken, waarvan vele - zeer markant - begroeid zijn met klimop; direct langs de zuidarm van de buitengracht loopt vanaf de Wegdammerweg een eikenlaan westwaarts naar de beek; evenwijdig hieraan een beukenlaan als zuidgrens van de grote wei met de groep van vier linden; deze laan gaat over in een ovaalvormig bosje met oude beuken en Amerikaanse eiken; tenslotte een korte beukenlaan in het noorden als verbinding tussen de Wegdammerweg en de Oude Needseweg. ad d.: Het huis Wegdam met bijgebouwen ligt in een bosrijk cultuurlandschap met akkers en weiden, dat van oudsher een parkkarakter heeft. Van een grootscheeps aangelegd landschapspark is geen sprake; slechts hier en daar zijn bewust accenten gelegd, zoals de groep van 4 linden, die in het begin van de 20ste eeuw geplant zijn in het grote weiland direct ten zuiden van de buitengracht, en het uitkijkheuveltje, Kiekenbelt genaamd, in de bosrand langs de grote wei voor het huis. Deze wei met een onregelmatige langwerpige vorm is belangrijk als gezicht vanuit het huis; hij is aan de noordoostkant rechtlijnig begrensd door de bosrand met de Kiekenbelt en verder omringd door kleine bosjes, die samen met enkele solitairen als stoffering dienen. Westelijk van het huis, direct langs de buitengracht (achter het huis vallen binnen- en buitengracht samen) ligt een boscomplex, dat als visuele achtergrond van het huis dient; het is niet direct vanuit het huis bereikbaar en heeft vooral het karakter van een productiebos; aan de zuidkant aansluitend een akker; vanuit de gracht loopt vanaf het midden van de achtergevel een korte smalle sloot als een kleine wateras enkele tientallen meters het bos in. Aan de noordwest kant ligt een driehoekige perceel (C3494) dat door twee rechte eikenlanen en de Poortweg is omringd. Dit enigszins geïsoleerde perceel kent een aanleg met een niervormige waterpartij voorzien van een klein ovaal eiland met eikenbomen langs de rand. Het eilandje is middels een aarden dam bereikbaar. Rondom de waterpartij staan enkele solitairen, die thans meer opgenomen zijn in de bebossing. De aanleg is aan de hand van Topografische Militaire Kaarten te dateren tussen 1886 en 1935. Waardering HISTORISCHE TUIN - EN PARKAANLEG van algemeen belang - vanwege de ouderdom; - vanwege de hoge mate van ongestoordheid sinds de 19e eeuw; - vanwege de onopvallende integratie in het agrarische cultuurlandschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520446
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Wegdam in Markelo

tuin park landgoed

Wegdammerweg 4
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Onderdeel 6A - 6D Omschrijving MUREN en HEKWERK behorend bij de historische buitenplaats Wegdam. De belangrijkste muren zijn de keermuren..

tuin park landgoed

Wegdammerweg 4
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Onderdeel 7A - 7C Omschrijving ORNAMENTEN behorend bij de historische buitenplaats Wegdam en bestaande uit: A. stel zandstenen ENTREEPAL..

Huis Wegdam

Wegdammerweg 4
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Onderdeel 1 Omschrijving HUIS WEGDAM uit 1758 mogelijk in oorsprong ouder, wordt gevormd door een blokvormig bakstenen gebouw op rechthoek..

kasteel buitenplaats

Wegdammerweg 4
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Onderdeel 4 Omschrijving KOETSHUIS behorend tot de historische buitenplaats Wegdam. Het koetshuis, 1893; tegenover bouwhuis aan de andere ..

kasteel buitenplaats

Wegdammerweg 6
Markelo (Gemeente Hof van Twente)
Onderdeel 3 Omschrijving BOUWHUIS behorend bij de historische buitenplaats Weldam. Het bouwhuis, XVIII, gedeeltelijk XIXb; ten zuidoosten ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)