Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Damsluis in Nieuwersluis

Weg En Waterwerk

Zandpad 1
3631NK Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1871


Beschrijving van Damsluis

Inleiding De DAMSLUIS is in 1871 door de Genie gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in samenhang met het fort van Nieuwersluis. De sluis is gelegen in de Vecht iets ten noorden van de brug over de rivier in het centrum van Nieuwersluis. De Vecht vervulde een belangrijke functie bij de aanvoer van inundatiewater vanuit de toenmalige Zuiderzee en de Lek. De damsluis werd gebouwd om samenvloeiing van het lage waterpeil uit de Zuiderzee en het veel hogere waterpeil in de Lek te voorkomen. De afdamming geschiedde door plaatsing van een dubbele rij schotbalken in de drie doorvaartopeningen. De ruimte tussen de schotbalken kreeg een zand- en kleiaanvulling voor een hechte afsluiting. Voor de opslag van de schotbalken stond er vroeger een schotbalkenloods pal langs de Rijksstraatweg. De damsluis vervult thans geen functie meer. Omschrijving De damsluis met drie doorvaartopeningen bestaat uit een gemetseld landhoofd op beide rivieroevers met daartussen twee ellipsvormige gemetselde middenpijlers. In het metselwerk van de landhoofden en middenpijlers zijn sleuven voor de schotbalken uitgespaard. De kopse kanten van de middenpijlers zijn versterkt met natuurstenen blokken. De afdekplaten van de landhoofden en middenpijlers zijn van beton. Vanaf ieder landhoofd is een eenvoudige loopbrug naar een middenpijler. Tussen de beide middenpijlers is geen verbinding. Waardering De sluis is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als een gaaf voorbeeld van een damsluis gebouwd in 1871 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het algemeen en het fort van Nieuwersluis in het bijzonder. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520407
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Damsluis in Nieuwersluis

woonhuis

Zandpad 1
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 7 Het WOONHUIS, gebouw F, in de vorm van een herenhuis in neorenaissancestijl is in 1878 gebouwd als directeu..

Woonhuis

Stationsweg 1
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Inleiding Het op de hoek van de Rijksstraatweg en Stationsweg gesitueerde WOONHUIS met neorenaissance- en chaletstijlelementen, is in 1880 ..

Pand met lijstgevel met rijk versierde ingangspartij met de wapens van utrecht en amsterdam en twee leeuwen

Rijksstraatweg 66
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
PAND met lijstgevel met rijk versierde ingangspartij met de wapens van Utrecht en Amsterdam en twee leeuwen.

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 De KAZERNE, gebouw A, gesitueerd aan de oostzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1878-1..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 2 De evenwijdig aan het Zandpad, nabij de brug over de Vecht gelegen MILITAIR SCHOOLGEBOUW c.q. PUPILLENSCHOO..

Kaart & Routeplanner

Route naar Damsluis in Nieuwersluis

Foto's (1)