Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Inundatiesluis in Loenen aan de Vecht

Militair Object

Oud Over 166
3632VH Loenen aan de Vecht (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1925
Architect: J.N. Schreuder


Beschrijving van Inundatiesluis

Inleiding De INUNDATIESLUIS ten zuiden van de Alembertskade is in 1925 aangelegd naar ontwerp van kapitein eerstaanwezend-ingenieur J.N. Schreuder als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze van oorsprong negentiende-eeuwse verdedigingslinie tussen Naarden en de Biesbosch was gebaseerd op het onder water zetten, het inunderen, van grote stukken land. Daartoe was een systeem van duikers, sluizen, kanalen en kaden aangelegd. In 1925 werd tussen Loenen en Vreeland aan de oostzijde van de Vecht, loodrecht op de rivier een afvoerkanaal gegraven en in de Vechtdijk (de weg Oud Over) een dubbele duikersluis voorzien van een dubbele schotbalkkering aangelegd om met water uit de Vecht de Loenderveense Polder onder water te kunnen zetten. In 1997 is de sluis gerestaureerd. Daar de Nieuwe Hollandse Waterlinie overbodig is geworden, is de binnenste rij schotbalken vervangen door een gewapend betonnen keerwand. De betonnen keerwand voorkomt lekkage van water uit de Vecht. Omschrijving De inundatiesluis bestaat uit twee van vleugels voorziene duikerhoofden, waartussen twee, door een bakstenen muur gescheiden kokers. Elke koker met een wijdte van 3,25 meter is overkluisd door een halfcirkelvormig gemetseld gewelf en voorzien van een stenen vloer. De kokers zijn aan de Vechtzijde afgesloten door een dubbele schotbalkkering met klei ertussen bestaande uit een moderne betonnen keerwand aan de binnenzijde en een houten balkkering aan de buitenzijde. Aan de andere zijde van de kokers aan de kant van het afvoerkanaal bevinden zich sponningen voor een enkele schotbalkkering. Duikerhoofden en vleugels zijn versterkt met granieten blokken. Het afvoerkanaal is 60 meter lang en 15 meter breed. Bij de sluis is het afvoerkanaal versterkt met basaltzuilen op een puinbed. Aan weerszijden van de weg is een ijzeren hekwerk geplaatst bestaande uit buisprofielen. Waardering De sluis uit 1925 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een inundatiesluis bestaande uit een dubbele duikersluis afgesloten door een dubbele schotbalkkering aan de ene zijde en een enkele aan de andere zijde. Voorts vanwege de grote cultuurhistorische en ensemblewaarde als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520403
Laatste wijziging: 2014-08-02 11:36:33.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Inundatiesluis in Loenen aan de Vecht

betonnen werken fort kijkuit

betonnen werken fort kijkuit
nigtevecht (Gemeente stichtse vecht)
Cluster 14. Inundatiesluis/duikersluis (Vechtoever). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding INUNDATIESLUIS / DUIKERSLUIS (Vechtoever), als c..

Gaaf bewaarde oude boerderij

Loenenseweg 4
Vreeland (Gemeente Stichtse Vecht)
Gaaf bewaarde oude BOERDERIJ, vermoedelijk 17e eeuws.

Buitenhuis, door ligging en vormgeving van goede landelijke schoonheid

Boslaan 2
Vreeland (Gemeente Stichtse Vecht)
18e eeuws BUITENHUIS, door ligging en vormgeving van goede landelijke schoonheid.

Slotzicht: koetsierswoning

Boslaan 2
Vreeland (Gemeente Stichtse Vecht)
Op de kaart nr.7. KOETSIERSWONING. Direct aan de Vecht gelegen witgepleisterde 18de-eeuwse koetsierswoning op rechthoekige grondslag met aan..

Slotzicht: hoofdgebouw

Boslaan 9
Vreeland (Gemeente Stichtse Vecht)
Op de kaart nr. 1 HOOFDGEBOUW (Slotzicht). Witgepleisterd hoofdgebouw op T-vormige plattegrond in verschillende bouwfasen tot stand gekomen..

Kaart & Routeplanner

Route naar Inundatiesluis in Loenen aan de Vecht