Meer dan 63.000 rijksmonumenten


militair object in Nieuwersluis

Militair Object

Zandpad 5
3631NK Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1880


Beschrijving van militair object

Omschrijving complexonderdeel 4 De EXERCITIELOODS, gebouw D, gesitueerd aan de noordzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1880 gebouwd in neorenaissancestijl naar ontwerp van de Eerst Aaanwezend Ingenieurs der Genie te Naarden W.J. Rahder en W.K.T. Egter. Het is een langgerekt gebouw van dertien traveeën bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak met overstek, met de nok haaks op de weg, gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De goot is voorzien van een geprofileerde gootlijst. De gevels boven een gecementeerde plint zijn opgetrokken in grauwe baksteen met horizontale banden, siermetsselwerk en lekdorpels onder de vensters in gele baksteen. Op constructief en decoratief belangrijke punten zijn natuurstenen elementen toegepast, zoals hoekblokken, aanzetstenen en lateien. De gevels worden geleed door pilasters voorzien van een bepleisterde afdekplaat. De vensters hebben stalen kozijnen met roedenverdeling. De lange symmetrisch ingedeelde zuidgevel is gericht naar de appèl- en exercitieplaats. In het midden bevindt zich een door de goorlijst heenbrekende risalerende topgevelpartij onder een zadeldak haaks op het hooffddak. De gevel bevat een dubbele paneeldeur voorzien van twee gekoppelde getoogde ruiten en decoratief hang- en sluitwerk onder een geprofileerde natuurstenen latei met het jaartla 1880. Hierboven is onder een ontlastingsboog een driedelig getrapt bovenlicht aangebraht, voorzien van getoogde roeden verdeelde vensters. Aan weerszijden van de ingang is een hoog, smal getoogd venster met kruisvormige roedenverdeling geplaatst. De eerste travee naast de risalerende gevelpartij bevat een hoog, smal drieruits venster. Voorts is per travee een breed getoogd, roedenverdeeeld venster toegepast. De noordgevel bevat links een dubbele deur en is gelijk aan de zuidgevel met uitzondering van de ingangspartij. De symmetrische ingedeelde gevel aande Vechtzijde (westgevel) bevat een ingangspartij met een dubbele (paneel)deur voorzien van decoratief hang- en sluitwerk onder een houten geprofileerde latei met het jaartal 1880. Hierboven is een driedelig bovenlicht aangebracht zoals in de zuidgevel. Rechts en links van de ingang is binnen een licht verdiept veld een gekoppeld getoogd venster geplaatst met kruisvormige roedenverdeling. De oostgevel heeft twee gewijzige enkele deuren, ieder onder een houten latei en segmentboogvormig bovenlicht, breder dan de deur. Tussen de deuren zijn twee smalle, getoogde vensters geplaatst en op de zolderverdieping een rond venster. De exercitieloods bevat aan de binnenzijde een houten kap met het authentieke Polonceauspant van negen meter breed, voorzien van ijzeren trekstangen. Waardering complexonderdeel 4 Het gebouw is van algemeen belang vanwege de krijgscultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een exercitieloods gebouwd in 1880 in neorenaissancestijl als onderdeel van het kazernecomplex. Tevens is het van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de appèl- en exercitieplaats, alsmede vanwege functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520369
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van militair object in Nieuwersluis

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 De KAZERNE, gebouw A, gesitueerd aan de oostzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1878-1..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 2 De evenwijdig aan het Zandpad, nabij de brug over de Vecht gelegen MILITAIR SCHOOLGEBOUW c.q. PUPILLENSCHOO..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 3 De EXERCITIELOODS c.q. LOGIESGEBOUW, gebouw B, gesitueerd aan de zuidzijde van de voormalige appèl- en exe..

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 5 De ZIEKENBARAK, gebouw I, is in 1880 gebouwd in sobere neorenaissance stijl naar ontwerp van Eerst Aaanweze..

woonhuis

Zandpad 1
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 7 Het WOONHUIS, gebouw F, in de vorm van een herenhuis in neorenaissancestijl is in 1878 gebouwd als directeu..

Kaart & Routeplanner

Route naar militair object in Nieuwersluis