Meer dan 63.000 rijksmonumenten


militair object in Nieuwersluis

Militair Object

Zandpad 5
3631NK Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1877-1878


Beschrijving van militair object

Omschrijving complexonderdeel 3 De EXERCITIELOODS c.q. LOGIESGEBOUW, gebouw B, gesitueerd aan de zuidzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1877-1878 gebouwd in neorenaissancestijl naar ontwerp van de Eerst Aaanwezend Ingeneiur der Genie te Naarden L.J. Hielen en W.K.T. Egter. Het is een langgerekt pand van zeventien traveeën, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak met overstek en de nok haaks op de weg, gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. De nokvorsten worden afgesloten door ronde sluitpannen. De houten bakgoot met geprofileerde gootlijst wordt gedragen door gesneden voluutvormige consoles. De gevels zijn boven een natuurstenen plint opgetrokken in grauwe baksteen met horizontale banden in gele baksteen en natuurstenen blokken op constructief en decoratief belangrijke plaatsen. De gevels worden geleed door pilasters versierd met wit bepleisterde blokken. Tussen de pilasters zijn verschillende typen vensters met stalen kozijnen en roedenverdeling geplaatst, veelal voorzien van diefijzers. De hoofdingang bevindt zich binnen een uitgebouwd portaal onder een steekkap in het midden van de noordgevel, gericht naar de appèl- en exercitieplaats. De dubbele getoogde deur met ruiten, voorzien van diefijzers, is gevat in een eensteens verdiept gemetseld kozijn. Aan weerszijden de dubbele deur is een smal ovaal venster aangebracht. Hierboven wordt het dakoverstek gedragen door dubbele, gesneden consoles waartussen een getoogde geveltopversiering is aangebracht, die de bovenlijn van de deuren volgt. Aan weerszijden van het uitgebouwde portaal bevindt zich een getoogd venster en vervolgens per travee een of twee hoge smalle vensters. De zuidgevel heeft links van het midden twee brede getoogde vensters met een vierpas rondboog roedenverdeling. Aan weerszijden hiervan zijn per travee een of twee hoge smalle vensters geplaatst. De gevel aan de Vechtzijde (westzijde), geflankeerd door hoekpilasters voorzien van een blok met diamantkopmotief heeft een risalerende middenpartij onder een dakoverstek gedragen door gesneden consoles. Het risaliet met penanten, die een rondboogvormige ontlastingsboog dragen, bevat een getoogde dubbele paneeldeur en een rond venster met een bepleisterde omlijsting. In de ontlastingsboog boven de deur is een sluitsteen met het jaartal 1878 aangebracht. Aan weerszijden van het risaliet bevindt zich een rondboogvormig spaarveld onder een ontlastingsboog, waarbinnen een rond venster is geplaatst voorzien van een bepleisterde omlijsting met een decoratieve natuurstenen sluitsteen. De oostgevel is voorzien van hoekpilasters en een licht risalerende middenpartij. Binnen het risaliet bevindt zich een dichtgezette getoogde deuropening met daarboven een natuurstenen band en een rond venster met omlijsting voorzien van gietijzeren ornamenten. Ter weerszijden van het risaliet is een rond venster geplaatst. Het interieur is aangepast aan de bestemming van cellengebouw. Waardering complexonderdeel 3 Het gebouw is van algemeen belang vanwege de krijgscultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een exercitieloods gebouwd in 1878 in neorenaissancestijl als onderdeel van het kazernecomplex. Tevens is het gebouw van ensemblewaarde vanwege de ligging aan de appèl- en exercitieplaats, alsmede in functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520368
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van militair object in Nieuwersluis

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 De KAZERNE, gebouw A, gesitueerd aan de oostzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1878-1..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 2 De evenwijdig aan het Zandpad, nabij de brug over de Vecht gelegen MILITAIR SCHOOLGEBOUW c.q. PUPILLENSCHOO..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 4 De EXERCITIELOODS, gebouw D, gesitueerd aan de noordzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is i..

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 5 De ZIEKENBARAK, gebouw I, is in 1880 gebouwd in sobere neorenaissance stijl naar ontwerp van Eerst Aaanweze..

woonhuis

Zandpad 1
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 7 Het WOONHUIS, gebouw F, in de vorm van een herenhuis in neorenaissancestijl is in 1878 gebouwd als directeu..

Kaart & Routeplanner