Meer dan 63.000 rijksmonumenten


militair object in Nieuwersluis

Militair Object

Zandpad 5
3631NK Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1878-1880


Beschrijving van militair object

Omschrijving complexonderdeel 2 De evenwijdig aan het Zandpad, nabij de brug over de Vecht gelegen MILITAIR SCHOOLGEBOUW c.q. PUPILLENSCHOOL, gebouw C, is gesitueerd aan de westzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats van het kazernecomplex. Het gebouw is in 1877-1878 gebouwd in neorenaissancestijl met classicistische kenmerken naar ontwerp van de Eerstaanwezend Ingenieur (E.A.I.) der Genie te Naarden L.J. Hielen. In 1936-1937 is het gebouw in dezelfde stijl met een verdieping verhoogd. Het is een ondiep, langgerekt gebouw van 7 bij 46 meter met twee hoekpaviljoens. Het bestaat uit drie bouwlagen onder een zadeldak met de nok evenwijdig aan de weg aansluitend op een afgeplat schilddak, gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. De goten zijn voorzien van geprofileerde gootlijsten. De voor- en achtergevel tussen de hoekpaviljoens zijn opgetrokken in grauwe baksteen in staand verband voorzien van een wit bepleisterde plint, waterlijst, banden en strekken boven de vensters met decoratief sluitsteenornament, die voor een horizontale geleding van de gevel zorgdragen. De beide hoekpaviljoens voorzien van hoekpilasters en kroonlijst met gekoppelde consoles ter ondersteuning van de dakgoot, hebben een witgesausde bepleistering met aan de voor- en achterzijde imitatievoegwerk. In de voor- en achtergevel zijn negenruits vensters toegepast en in de zijgevels zesruits vensters. Op de begane grond en eerste verdieping zijn het grotendeels schuifvensters en op de tweede verdieping vensters met een naar binnen klappend bovenlicht. De voorgevel (westzijde) is in totaal vijftien vensterassen breed met een symmetrisch ingedeelde middenpartij van elf vensterassen breedte, geflankeerd door een twee venstersterassen brede partij van de hoekpaviljoens. De centrale ingangspartij wordt geaccentueerd door een rijk versierde bepleisterde omlijsting bestaande uit pilasters met een frontonbekroning. Binnen de omlijsting bevindt zich op de begane grond een dubbele paneeldeur met roedenverdeeld bovenlicht en op de verdieping een zesruits venster met rondboog bovenlicht voorzien van smalle omlopende boven- en zijlichten. Aan weerszijden van de ingang zijn twee metalen wapenschilden aangebracht. Boven de deuren bevindt zich een cartouche, geflankeerd door schilddragende leeuwen op een console met de tekst "PUPILLENSCHOOL onder beschermheerschap van z.m. den Koning opgericht 27 januari 1877". Op de tweede verdieping is boven het fronton van de omlijsting een opzetstuk aangebracht met op de uiteinden gevederde helmen en in het midden het rijkswapen. Het wapenschild is voor een rondboogvormige vensteropening geplaatst van de later toegevoegde verdieping. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich op elke etage vijf vensters. De vensters zijn in een reeks van één-drie-één geplaatst. De drie vensters in het midden worden van elkaar gescheiden door smalle muurdammen met een bepleisterde afdekplaat. Op de begane grond bevindt zich in plaats van een venster uiterst links en rechts een dubbele deur voorzien van gietijzeren deurroosters onder een roedenverdeeld bovenlicht. De gevelpartij van de hoekpaviljoens hebben op de begane grond een deur en een venster met een rondboog bovenlicht binnen een licht risalerend gevelvlak bekroond door een fronton. Op de eerste verdieping zijn binnen een verdiept veld geflankeerd door pilasters en onder een getoogde strek twee vensters geplaatst en op de tweede verdieping een tweelichts venster met rondboog bovenlicht. Het tympaan van het fronton bevat een wapenschild met de letter W en vlaggen. Boven het fronton is een ridderhelm geplaatst. Op een band onder de kroonlijst is bij het linker paviljoen de tekst "TROUW TOT IN DE DOOD" aangebracht en bij het rechter paviljoen "EER AAN DE WAPENEN". Op het dakschild aan de voorzijde is een dakkapel voorzien van een omlijsting met een palmetvormig ornament als bekroning en een rondboogvenster geplaatst. De achtergevel vertoont dezelfde indeling als de voorzijde met een centrale door een bepleisterde omlijsting geaccentueerde ingangspartij, maar zonder de specifieke versieringen en opschriften. De beide zijgevels zijn drie vensterassen diep. Boven de vensters op de begane grond is een rondboogvormige ontlastingsboog met een verdiept boogveld aangebracht. De vensters op de beide etages hebben een segmentboogvormige bekroning. De interne hoofdstructuur van het gebouw is intact met een centraal gelegen trappenhuis met gietijzeren bordestrappen tot de tweede verdieping. Het trapgedeelte ter hoogte van de volgende verdieping is van hout (1936). Van de verschillende vertrekken zijn de originele balkenplafonds grotendeels aan het zicht onttrokken door moderne systeemplafonds. De zolderkappen, uit 1936 (van middengedeelte) en uit 1877 (van beide hoekpaviljoens, die bij de verbouwing in 1936 zijn opgetild) zijn oorspronkelijk. Waardering complexonderdeel 2 Het militaire schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de krijgscultuur- en architectuurhistorische waarde wat betreft hoofdvorm, gevelindeling, detaillering van het exterieur, en enkele interieurlementen als redelijk gaaf voorbeeld van een schoolgebouw, een zogenaamde pupillenschool, gebouwd in 1877 in neorenaissancestijl met classicistische kenmerken. Tevens is het gebouw van ensemblewaarde in ruimtelijke samenhang als onderdeel van het kazernecomplex en vanwege de ligging aan de voormalige appèl- en exercitieplaats. Voorts is het van belangrijke stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering aan het Zandpad, nabij de brug over de Vecht in de kern van Nieuwersluis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520367
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van militair object in Nieuwersluis

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 1 De KAZERNE, gebouw A, gesitueerd aan de oostzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is in 1878-1..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 3 De EXERCITIELOODS c.q. LOGIESGEBOUW, gebouw B, gesitueerd aan de zuidzijde van de voormalige appèl- en exe..

militair object

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 4 De EXERCITIELOODS, gebouw D, gesitueerd aan de noordzijde van de voormalige appèl- en exercitieplaats is i..

gebouw

Zandpad 5
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 5 De ZIEKENBARAK, gebouw I, is in 1880 gebouwd in sobere neorenaissance stijl naar ontwerp van Eerst Aaanweze..

woonhuis

Zandpad 1
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 7 Het WOONHUIS, gebouw F, in de vorm van een herenhuis in neorenaissancestijl is in 1878 gebouwd als directeu..

Kaart & Routeplanner


Foto's (4)