Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Nieuwersluis in Nieuwersluis

Militair Object

Rijksstraatweg 7 A
3631AA Nieuwersluis (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht


Beschrijving van Fort Nieuwersluis

Omschrijving complexonderdeel 1 Het door een gracht omgeven langgerekte omgracht AARDWERK van het Fort Nieuwersluis dateert uit 1880-1882 en is in een oost-west as geprojecteerd. Het aardwerk is toegankelijk via een niet oorspronkelijke aarden dam aan de zuidwestzijde. Het aardwerk is met uitzondering van de noordzijde voorzien van een brede vijf tot zeven meter hoge hoofdwal en heeft aan de lange noordzijde en aan de noordwestzijde een halfrond en aan de zuidwestzijde een rechthoekig pseudobastion. Aan de west- en een gedeelte van de noordzijde staan aan de buitenzijde van de fortgracht een tiental genummerde grenspalen (O-palen), die de perceelsgrenzen van de militaire landsgrond markeren. Op de vierkante natuurstenen palen is een O, als aanduiding van het Ministerie van Oorlog en een volgnummer aangebracht. Aan de noordzijde van het fort bevindt zich nabij de Nieuwe Wetering paal nummer 49. Tegen de wijzers van de klok in staan in de richting van de Rijksstraatweg vervolgens negen palen tot en met nummer 59. Op de noordwesthoek van de buitenzijde bevindt zich tevens een duiker. Waardering complexonderdeel 1 Het aardwerk van het fort Nieuwersluis is van algemeen belang vanwege de krijgscultuurhistorische waarde als voorbeeld van een omgracht aardwerk uit 1880-1882 met drie pseudobastions, gemarkeerd door grenspalen, behorend tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tevens is het van ensemblewaarde in ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520349
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Fort Nieuwersluis in Nieuwersluis

Fort Nieuwersluis

Rijksstraatweg 7A
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 2 Het voormalige TORENFORT (gebouw A) voorzien van een halfronde gronddekking en een aanaarding op het dak, i..

Fort Nieuwersluis

Rijksstraatweg 7A
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 3 De centraal op het fort Nieuwersluis gelegen BOMVRIJE KAZERNE (gebouw B), voorzien van een zware gronddekki..

Fort Nieuwersluis

Rijksstraatweg 7A
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 4 De aan de noordwestzijde van het fort Nieuwersluis gesitueerde REMISE (gebouw C) is in 1880 gebouwd. De rem..

Fort Nieuwersluis

Rijksstraatweg 7A
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 5 De aan de zuidwestzijde van het fort Nieuwersluis gesitueerde REMISE (gebouw D) is gebouwd in 1880. De remi..

Fort Nieuwersluis

Rijksstraatweg 7A
Nieuwersluis (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving complexonderdeel 6 De aan de oostzijde van het fort, ten zuiden van het torenfort, gelegen DUBBELE REMISE (gebouw E) is in 188..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Nieuwersluis in Nieuwersluis

Foto's (1)