Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Neerijnen: historische tuin- en parkaanleg in Neerijnen

Tuin Park Landgoed

Van Pallandtweg 11
4182CA Neerijnen
Gelderland

Bouwjaar: 18e eeuw en ouder


Beschrijving van Neerijnen: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Neerijnen. De hoofdstructuur van de aanleg wordt gevormd door een rechthoekig lanencarré, waarbij het huis met voorburcht en omringend parkbos aan de kopse zuidwestzijde is gesitueerd. Het formele lanenstelsel dateert in aanleg vermoedelijk uit de 18de eeuw (of ouder). Het huis met voorburcht ligt in een ruime gracht en wordt omsloten door een parkbos met rondgaande wandeling. In het parkbos staan verschillende oude bomen (plataan, taxussen, eik en beuk); vanaf de oostzijde lopen zichten in noordoostelijke richting over het door lanen omsloten rechthoekig weiland (het eerder genoemde lanencarré). De lanen zijn beplant met eiken en aan de zuidzijde met populieren; midden in het weiland staat een groep opgaand geboomte met een hekje rondom vermoedelijk een grafmonument. Aan de zuidwestzijde wordt het buiten ontsloten door een rechte toegangs- annex zichtlaan komende vanaf de Waalbandijk en loodrecht geprojecteerd op de voorburcht, het huis staat hier dwars op. Voor de voorburcht ligt rechts van de toegangslaan de deels ommuurde deels omhaagde moestuin -thans voor een deel als parkeerplaats in gebruik- en links een lobvormig weilandje met wandelpad omzoomd door naaldbomen (pinetum). Deze kleinschalige aanleg staat op de Topografische Militaire Kaart van 1887 aangegeven en is vermoedelijk gerealiseerd ten tijde van de bouw van het neogotische kerkje uit 1865, dat direct ten zuiden van de moestuin is gebouwd. Vanaf de rondwandeling zijn zichten over het weiland, waarbij het kerkje als een romantisch stoffage-object functioneert. Aan de overzijde van de Van Pallandtweg ligt een parkgedeelte, grenzend aan de terreinen van Waardenburg, dat door middel van een uitgespaarde zichtas met de aanleg rondom het kasteel Neerijnen verbonden is (zie Topografische Militaire Kaart 1867-1921). Het parkdeel heeft een centrale weide met bos rondom en een slingerende rondwandeling; vanaf de meest westelijke laan zichten over de landschappelijk ingerichte verbindingszone tussen Neerijnen en Waardenburg dat naar ontwerp van tuinarchitect Springer in 1922 en 1980-1981 aangelegd is. Waardering: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Neerijnen van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de formele lanenstructuur; - vanwege de kleinschalige aanleg in landschapsstijl met het neogotische kerkje als romantisch stoffage-object; - vanwege het landschappelijke park aan de overzijde van de Van Pallandtweg; - vanwege de verbindingszone tussen Neerijnen en Waardenburg naar ontwerp van Springer; - vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520245
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Neerijnen: historische tuin- en parkaanleg in Neerijnen

Neerijnen: hoofdgebouw

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Neerijnen). Door een gracht omgeven bakstenen kasteel uit ca.1600 gebouwd op een oudere bouwplaats v..

Neerijnen: voorburcht met keermuur en toegangsbrug

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 3: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.3) VOORBURCHT MET KEERMUUR EN TOEGANGSBRUG be..

Neerijnen: koetshuis

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 4: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.4) KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Ne..

Neerijnen: ophaalbrug

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 5: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.5) OPHAALBRUG behorende tot de buitenplaats N..

Neerijnen: moestuinensemble

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 6: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.6) MOESTUINENSEMBLE behorende tot de buitenpl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Neerijnen: historische tuin- en parkaanleg in Neerijnen

Foto's (1)