Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Neerijnen: hoofdgebouw in Neerijnen

Kasteel Buitenplaats

Van Pallandtweg 11
4182CA Neerijnen
Gelderland

Bouwjaar: ca. 1600 (bouw) 1790/1791 (aanp.)


Beschrijving van Neerijnen: hoofdgebouw

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Neerijnen). Door een gracht omgeven bakstenen kasteel uit ca.1600 gebouwd op een oudere bouwplaats vermoedelijk met gebruikmaking van oudere fundamenten; tussen 1790 en 1791 heeft het huis belangrijke verbouwingen ondergaan (interieur) en is het van een aanbouw voorzien. Het op nagenoeg vierkante grondslag opgetrokken blokvormige gebouw bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder met leien gedekte, hoge schilddaken met zakgoot en gemetselde hoekschoorstenen; aanpalend een rechthoekig bouwblok van latere datum (1790-91) van iets geringer hoogte onder een met leien gedekt afgeplat schilddak. In 1938 is het kasteel ingrijpend gerestaureerd, waarbij onder andere de witte pleisterlaag is verwijderd. Het is niet bekend welke architect hierbij betrokken was. Het blokvormige deel heeft regelmatig gelede gevels met meerruitsvensters voorzien van persiennes en onder korfboogvormige ontlastingsbogen (paanderbogen); getraliede souterrainvensters. De voorgevel heeft een sterk vooruitspringend, smal middenrisaliet (torenvormig) waarin de toegangspartij bestaande uit een laat-18de-eeuwse dubbele eiken deur (oorspronkelijk met bronzen deurbeslag van leeuwenfiguren, verwijderd bij de restauratie in ca.1980) gevat in een gebeeldhouwde hardstenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl bekroond door een wapenschild gehouden door een eenhoorn (rechts) en een liggende leeuw (links) met de wapens van Tjaard van Aylva en Margaretha van Gendt; hieronder een opschrift met datering 'Ir Hobbe Baron van Aylva Heer van Waardenburg van Hiern en van Neer-Ynen. Generaal van de Infantery en Collonel over een Regiment te voet in dienst van den Staat der Vereenigde Neederlanden. Gouveneur van de Stad van Maastricht, Plaatse van Wijk en onderhoorige Forten. Mitsgaders wegens den Adelyken Stand Gecommiteerde ter Vergadering van de Staten van de Provintie van Vriesland etc.etc.etc. Den 20 Iulius Anno 1769'. In het INTERIEUR is ondermeer van belang in de ruimte-indeling op de bel-etage en aankleding in Empirestijl met stucplafonds, schouwen en lambriseringen uit ca.1800. Waardering: HOOFDGEBOUW (Neerijnen) van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving in sobere baksteenstijl met Lodewijk-XV elementen; - vanwege de aankleding van het interieur in Empirestijl; - als uiting van een restauratieopvatting van een kasteel van voor de Tweede Wereldoorlog; - vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin-en parkaanleg; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520223
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Neerijnen
Kasteel Klingelenburg 1731, voor de ingrijpende verbouwing. Door Abraham de Haen. Afbeelding onder,Kasteel Neerijnen (2008)
Kasteel Klingelenburg 1731, voor de ingrijpende verbouwing. Door Abraham de Haen. Afbeelding onder,Kasteel Neerijnen (2008)
Locatie Neerijnen, Nederland
Algemeen
Kasteeltype Kasteel
Bouwmateriaal baksteen
Huidige functie gemeentehuis
Gebouwd in 14e eeuw
Herbouwd in ca. 1600
Monumentnummer  520223
Website www.neerijnen.nl
Kasteel Neerijnen.JPG

Kasteel Neerijnen is een kasteel en landgoed ten noorden van het dorp Neerijnen in de gelijknamige gemeente Neerijnen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Geschiedenis

De oorsprong van dit kasteel ligt in de 14e eeuw. Gijsbert de Cocq van Neerijnen, een achterkleinzoon van Rudolf II de Cock, bouwde in het jaar 1350, op 1000 meter afstand van kasteel Waardenburg, het huis Klingelenburg.
Het huis van tegenwoordig is circa 1600, op de fundamenten van het oude huis Klingelenburg gebouwd. Het is ingrijpend verbouwd in de 18e eeuw en werd nog laat in de 19e eeuw met een aanbouw uitgebreid[1].
Beide kastelen hebben tot 1974 dezelfde bezitters gehad. In 1974 kwam het huis voor de som van fl. 2.210.000,-- in bezit van stichting Het Geldersch Landschap. Deze droeg het kasteel in langdurige erfpacht over aan de zusterinstelling, de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen in 1975.
Daarna werd het door de gemeente Neerijnen gekocht, en werd het na een restauratie als gemeentehuis in gebruik genomen[2]. Het landgoed is toegankelijk voor publiek; het kasteel Neerijnen is te bezichtigen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Begin 2014 heeft de gemeenteraad het voorstel gedaan om het beheer van het kasteel over te doen richting de Stichting Het Geldersch Landschap / Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Externe links

  • www.neerijnen.nl
  • Ronald Stenvert e.a., Kasteel Neerijnen in: Monumenten in Nederland - Gelderland. Rijksdienst voor de Monumentenzorg/ Waanders uitgeverij, Zwolle 2000, blz. 234

Monumenten in de buurt van Neerijnen: hoofdgebouw in Neerijnen

Neerijnen: historische tuin- en parkaanleg

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 2: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.2) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende ..

Neerijnen: voorburcht met keermuur en toegangsbrug

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 3: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.3) VOORBURCHT MET KEERMUUR EN TOEGANGSBRUG be..

Neerijnen: koetshuis

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 4: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.4) KOETSHUIS behorende tot de buitenplaats Ne..

Neerijnen: ophaalbrug

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 5: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.5) OPHAALBRUG behorende tot de buitenplaats N..

Neerijnen: moestuinensemble

Van Pallandtweg 11
Neerijnen
Omschrijving onderdeel 6: (bij Van Pallandtweg 11; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr.6) MOESTUINENSEMBLE behorende tot de buitenpl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Neerijnen: hoofdgebouw in Neerijnen

Foto's (3)