Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Borchgrave in Heerde

Woonhuis

Kerkdijk 2
8181RP Heerde
Gelderland


Beschrijving van Borchgrave

Omschrijving Woonhuis van het type VILLA gebouwd in een neo-classicistische stijl in 1863 en in 1903 verbouwd. De villa is gelegen op een nagenoeg vierkante plattegrond en wordt gedekt door een met gesmoorde Tuile du Nordpannen belegd, met zink platgedekt omlopend schilddak. De kepers zijn door zinkslabben afgedicht. Op het van geprofileerde bakgoten voorziene dak komen twee schoorstenen voor. De vier dakvlakken zijn alle voorzien van dakramen of dakkapellen. Het eenlaagse gebouw bezit in de voor- en achtergevel een, het dakschild doorbrekende middenrisaliet. De linker zijgevel is later, deels in het dakvlak doorgebroken, hoger opgetrokken. Kenmerkend voor de in neo-classicistische stijl uitgevoerde villa zijn de symmetrisch ingedeelde, crèmekleurig geheel gepleisterde gevels die rusten op een hardstenen plint; de hoeken zijn voorzien van hoekpilasters waarvan de casementen zijn ingevuld met terra-cotta bladornamentatie waarin een leeuwekop. De gevels worden door een omlopende, alleen in de linker zijgevel onderbroken gekorniste fries afgesloten. Boven de T-schuiframen bekronen terra-cotta bladornamenten waarin een kopje, de raamlijsten van de afgeronde bovenhoeken van de vensters, behoudens die in de voorgevel. De villa is aan vier zijden door een grindpad omgeven. Als VOORGEVEL wordt de oorspronkelijke zijde met de entree beschouwd, die tegenwoordig van de weg is afgekeerd. De gevel telt vijf vensterassen waarbij de in het dakvlak doorgestoken risalerende middenas die de entree en balkon insluit, het meest opvallende element betreft. De drie treden tellende hardstenen verhoging van het bordes voor de dubbele paneelvoordeur beslaat de breedte van het risaliet en loopt visueel over in de hardstenen plint van de gevels die door een waterlijst wordt beëindigd. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel en omlijst het bovenlicht. Dit wordt door een plantaardig terra-cotta ornament schouderboogvormig en eindigend in een druivetros, afgesloten. Ter weerszijden van de deur bevinden zich twee pilasters met casementen die bovenaan zijn uitgerust met eveneens in terra-cotta uitgevoerde balkonconsolen van gekrulde bladeren waartussen zich een kopje bevindt. Het boven de deur gelegen balkon bevat een rijk bewerkt smeedijzeren hek. Op het balkon sluiten dubbele deuren aan die tesamen met twee bovenlichten door een geprofileerde deurlijst van het type dat ook de vensters omvat wordt omsloten. De hoeken van de geveltop worden door dubbele pilasters geflankeerd. Een gesneden windveer beëindigt de topgevel. Links en rechts van het risaliet bevinden zich in het dakschild moderne zorgvuldig geplaatste dakkapellen. Ter weerszijden van de deurpartij komen twee aan elkaar identieke T-schuiframen voor die rusten op de waterlijst van de plint. De LINKER ZIJGEVEL bevat in de eerste bouwlaag links een venster van het hier in het algemene deel van de omschrijving beschreven type met terra cotta ornamentatie, als bekroning van de raamomlijsting. De omlijsting van de via een hardstenen trapje bereikbare dubbele deur rechts, is hieraan identiek. In de (moderne) gevel onder het opgewipte dak komen twee gekoppelde ramen met bovenlichten voor. Laag in het rechter dakschild is een schoorsteen aanwezig. De ACHTERGEVEL bevat vijf vensterassen, waarvan de middelste twee deuren naar achter zijn geplaatst en zich onder een balkon bevinden dat door hoekkolommen op een sokkel, rustend op een hardstenen bordes, wordt ondersteund. De haaks op de gevel staande zijkanten van het bordes zijn door vensters met meerruits ramen ingevuld. In het linker muurvlak is een stichtingssteen aangebracht: '30 MEI 1863'. De naar achter geplaatste glasdeuren zijn in een identieke omlijsting met bekroning gevat als de voordeur. De twee vensters aan weerszijden van de gevel zijn van het standaardtype. Het balkonhek wijkt in details af van dat in de voorgevel, evenals de gevel van de verdieping van de doorgestoken risaliet die hier in een verdiept veld twee ramen bevat met ronde hoeken. De aan de voorgevel identieke topgevel bevat een smeedijzeren bekroning. In plaats van dakkapellen komt hier in de dakschilden links en rechts een dakraam voor. De RECHTERGEVEL bevat links en rechts (boven een kelderraampje) een venster van het standaardtype. Ter weerszijden van de middenas bevindt zich een klein steekraampje. Links hiervan een afwijkend type paneeldeur met 3x2 ruitjes die beneden is voorzien van een zware geprofileerde weldorpel. Precies boven het midden van de twee genoemde kleine raampjes is een langgerekt venster met schuifraam geplaatst. De drie genoemde ramen in de middenas van de gevel rusten op een hardstenen dorpel. Het INTERIEUR waarvan de ruimtelijke indeling slechts kleine wijzigingen heeft ondergaan is goed bewaard gebleven en bezit enkele waardevolle onderdelen. Centraal in het pand is de grote hall met ruime bordestrap naar boven gelegen, waarop in de hoeken kamers aansluiten. Aan de voorzijde wordt deze voorafgegaan door een grote vestibule met deuren, stucplafond en op de in spiegels verdeelde muren in stucco voorstellingen van onder meer landbouwwerktuigen die zich onder het plafond over de muren voortzetten als stucrelief van klosjes. De achterkamer bezit dubbele tuindeuren en marmeren schouw. Alleen de vensters in de achtergevel bevatten nog binnenluiken; sommige niervormige vensterbanken worden door rijkbewerkte consolen ondersteund. Het stucplafond van de hall was oorspronkelijk open en bood vanaf de hall van de verdieping, afgescheiden door een hekwerkje, zicht op de beneden hall. De kelder is door troggewelven overkluisd. Waardering VILLA in neo-classicistische stijl - Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een villa met in in- en exterieur estethische kwaliteiten zoals gave verhoudingen, fraaie detailleringen in vormgeving en materiaalgebruik. - Van stedenbouwkundig belang vanwege de ligging aan de Kerkdijk die de belangrijke verbinding vormt met het dorp Veessen en aan de noordzijde van het Apeldoorns Kanaal is gesitueerd. - Van cultuurhistorisch belang omdat de villa deel uitmaakte van het landgoed Borchgrave. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520201
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Borchgrave in Heerde

Brug

Kerkdijk 2
Heerde
Omschrijving BRUG ondersteund door een segmentboog, geslagen over een brede sloot waarvan de gemetselde landhoofden in het talud ingrijpen...

Zwanestein

Bonenburgerlaan 90
Heerde
Inleiding VILLA Zwanestein, gebouwd rond 1900 in een Neo-renaissancestijl met invloeden van de chaletstijl. Het in baksteen opgetrokken geb..

De Bonenburg: boerderij De Aernt

Bonenburgerlaan 45
Heerde
Omschrijving onderdeel 5: BOERDERIJ DE AERNT. Boerderij De Aernt ligt direct ten oosten van de Grift aan de Bonenburgerlaan. De boerderij h..

De Bonenburg: hoofdgebouw

Bonenburgerlaan 41
Heerde
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Het hoofdgebouw is gelegen in de zuidoost hoek van een eiland dat aan drie zijden wordt omgeven door..

De Bonenburg: historische tuin- en parkaanleg

Bonenburgerlaan 41
Heerde
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. De historisch park- en tuinaanleg bestaat uit vier delen: de aanleg op het EILAN..

Kaart & Routeplanner

Route naar Borchgrave in Heerde

Foto's (1)