Meer dan 63.000 rijksmonumenten


tuin park landgoed in Zeist

Tuin Park Landgoed

Utrechtseweg 82
3702AD Zeist
Utrecht


Beschrijving van tuin park landgoed

Omschrijving onderdeel 2. HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats De Brink. Parkaanleg in landschapsstijl, gecomponeerd rond verhoogd gelegen hoofdgebouw en zeer waarschijnlijk daterend uit dezelfde tijd (1856). Het park kenmerkt zich door open en gesloten partijen die het kader vormen van diverse doorzichten vanuit het huis in het park en in het park zelf. Het terrein is sterk geaccidenteerd met wandelingen over in curven gebogen slingerpaden. Vanuit het huis en vanaf de paden mooie doorzichten naar een uitgestrekte vijverpartij in landschapsstijl ten westen van het huis. In de noordwesthoek van het terrein een bij de aanleg behorende ornamentele boerderij, die in de aanleg een grote decoratieve waarde vertegenwoordigt. De boerderij ligt op de grens van park- en weidegebied. Vanaf de voorzijde kijkt men uit over een deels met bomen omzoomd weiland. Oorspronkelijk werd het zicht op dit weiland verlevendigd door een boomgroep, die tegenwoordig niet meer aanwezig is. Vanaf de entreezijde van het huis (achtergevel) was er oorspronkelijk een uitgestrekt gezicht in zuidoostelijke richting. Dit is vermoedelijk in de eerste helft van deze eeuw vernauwd en dichtgeplant. Recentelijk (± '96-'97) heeft men naar een bestaande ontwerptekening/situatieschets uit het begin van de eeuw enige veranderingen aangebracht in de aanleg. Zo is een deel van de aanplant die de zichtas afsloot verwijderd, waarna dit rechthoekige stuk grond met gras werd ingezaaid. Ter weerszijden van dit stuk gazon twee monumentale taxussen, markante overblijfselen van (een latere vernauwing van) de zichtas. Het park bevat nog veel van de oorspronkelijke houtopstand: eik, beuk, kastanje, taxus. In het zuidoostelijke deel van het terrein, tegenwoordig afgesplitst en bij het buurperceel getrokken, ligt een pad met laanbomen en een fraaie, oude boomgroep aan het einde, overgebleven van de aanleg uit 1856. Waardering TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de historische buitenplaats DE BRINK is van algemeen belang: - Als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een park in de late landschapsstijl uit ca. 1856; - Vanwege de kwaliteit van het ontwerp; - Vanwege de deels bewaard gebleven oorspronkelijke houtopstanden; - Vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520112
Laatste wijziging: 2015-04-18 11:03:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van tuin park landgoed in Zeist

kasteel buitenplaats

Utrechtseweg 82
Zeist
Omschrijving onderdeel 1. HOOFDGEBOUW (De Brink). Exterieur ALGEMEEN: Het witgepleisterde landhuis dateert uit 1856 en is opgetrokken i..

overig

Utrechtseweg 82
Zeist
Omschrijving onderdeel 4. TOEGANGSHEKKEN behorende tot de historische buitenplaats de Brink. Ten noordoosten (Hoofdstraat) en noordwesten ..

Bloemheuvel

Utrechtseweg 89
Zeist
BLOEMHEUVEL. Gepleisterd rechthoekig LANDHUIS van strenge, doch goed geproportioneerde architectuur (misschien in oorsprong nog 18e eeuws, t..

boerderij

Kroostweg 7
Zeist
Omschrijving onderdeel 3. BOERDERIJ behorende tot de historische buitenplaats de Brink. Ten oosten van het hoofdgebouw, op de grens van par..

Lenteleven

Utrechtseweg 64
Zeist
LENTELEVEN. Neoclassicistisch LANDHUIS, witgepleisterd met vooruitspringende middenpartij, daklijst versierd met vazen.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)