Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuis in Geertruidenberg

Gebouw

Haven 30
4931AH Geertruidenberg
Noord Brabant

Bouwjaar: tweede helft 19e eeuw


Beschrijving van Pakhuis

Inleiding Het PAKHUIS is gesitueerd op de oostelijke hoek van de Bierstraat en de Haven, aan de noordzijde van de kern van Geertruidenberg. Het pand ligt terug ten opzichte van de rooilijn. Het pakhuis, dat uit de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, is opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele stijl. In de voorgevel van het pakhuis hebben zich na de bouwtijd enige wijzigingen voorgedaan. De rondboogpoort is vervangen door een rechtgesloten ingangspartij, een aantal rondboogvensters is dichtgezet en er werd een nieuw rechtgesloten venster links van de poort aangebracht. Hierachter bevindt zich in het interieur een later gebouwd kantoortje. In de achtergevel is een hijsluik dichtgezet. Omschrijving Het pakhuis heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een zadeldak, gedekt met oud-Hollandse pannen. De kopse gevels van het pand hebben de vorm van een tuitgevel. Het pand is deels onderkelderd, kelderluik aan de voorzijde. De gevels zijn opgetrokken in baksteen met pleisterlaag. Het pand is voorzien van rondbogige vensteropeningen. Een gedeelte hiervan is later dichtgezet, een ander gedeelte voorzien van rechtgesloten vierruits ramen. In het midden van de noordelijke kopgevel een rechtgesloten ingangspoort, links een later aangebracht rechtgesloten venster ter plaatse van het kantoortje. Boven de huidige poort nog sporen van de oorspronkelijke rondboogpoort en twee rondboogvensters. In de westelijke kopgevel aan de rechterzijde twee rechtgesloten vensteropeningen. De zuidelijke kopgevel is in het midden voorzien van een rondbogige luikopening, later dichtgezet. De scharnierpennen van de luiken zijn nog aanwezig. Inwendig heeft het pakhuis een open zolder met een houten vloer op een houten balklaag, opgelegd in de muur. Aan de achterzijde een verlaagde zolder. Waardering Het pakhuis is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en industrieel-archeologische ontwikkeling. Het pakhuis bezit ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de voormalige haven van Geertruidenberg. Als relatief gaaf pakhuis is het object van belang vanwege typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 520044
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pakhuis in Geertruidenberg

Onder St. Geerten

Haven 18
Geertruidenberg
Aan de straat een pakhuis, blijkens het jaartal in de sluitsteen van een der poortbogen uit 1840. Achter de poort, aansluitend bij de achter..

Breed herenhuis uit eind

Markt 9
Geertruidenberg
Breed herenhuis uit eind XIX, vensters met afgeronde bovenhoeken en zesdelige schuiframen. Met eigen stoep.

De Nagtegaal & Het Witte Paert

Markt 11
Geertruidenberg
"De Nagtegaal en "'t Wit peerdeken", twee nauw samenhangende woningen onder een dwars schilddak en met Empire gevel met hoek lisenen, venste..

Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterde lijstgevel waarin zesdelige schuiframen en ramen met kleine roedenverdeling

Markt 15
Geertruidenberg
Huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterde lijstgevel waarin zesdelige schuiframen en ramen met kleine roedenverdeling.

De Croon en 't Cruys

Markt 3
Geertruidenberg
"De Croon en 't Cruys", huis onder schilddak en met gebosseerd gepleisterde lijstgevel; kroonlijst op klossen; boven de ingang een kroonlijs..

Kaart & Routeplanner

Route naar Pakhuis in Geertruidenberg

Foto's (1)